Main Menu
User Menu

2. divise [1919-1920]

2nd Division

     
Název:
Name:
2. divise
Originální název:
Original Name:
2. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.05.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Lučenecká skupina
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1920
Nástupce:
Successor:
2. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.05.1919-20.10.1919 Západní armádní skupina
20.10.1919-25.09.1920 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
30.05.1919-04.06.1919 Letovský, Vojtěch (polní podmaršál)
04.09.1919-17.09.1919 Šnejdárek, Josef (plukovník pěchoty)
17.09.1919-10.10.1919 Schöbl, František (generálmajor)
10.10.1919-01.11.1919 Drobný, Jan, Ing. (generálmajor)
01.11.1919-25.09.1920 Drobný, Jan, Ing. (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.05.1919-25.09.1920 4. pěší brigáda
16.08.1919-01.01.1920 3. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Boje na Slovensku
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 2. divise
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#497444Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#497444Version : 0
MOD
Díky moc za informace - toto téma je pro mě pole neorané, takže každá informace je vítaná.


Podle toho, co jsem vyčetl (z toho mála co mám k dispozici) bojovali jako celek - mimo legionářů - pěší pluk IV, pěší pluk VII a pěší pluk 3 Confused:


Nemáš náhodou něco o brigádě Bláha u Sv. Kríže a B. Štiavnice - v dohledné době plánuju dovolenou na Slovensko a jestli to bude po cestě a rodina dovolí, tak bych to tam rád trochu projel.
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#42902Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#42902Version : 0
Diskuse
skupina gen. Letovského - přelom května června 1919
vedla ústupové boje na Slovensku od Szalgótarjánu k B.Bystrici
přeměněna na 2. divizi plk. Šnejdárka
II. brigáda - plk. Hanák
pluk III (I.prapor - II/102, II.prapor - I/75, III.prapor)
pluk IV - pplk. Maršan? (I.prapor, II.prapor, III.prapor - I/14stř.)
pluk VII - pplk. Kendlík (I.prapor - I/11, II.prapor - II/11, III.prapor - I/28stř.)
III. brigáda - plk. Šembera


IV. brigáda - plk. Votruba(I/VIII, II/VIII, I/35, I/67 - kpt. Stříbrný, 4/4 bat, 2/1 bat, 6/IV bat)
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#42762Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#42762Version : 0
Již od počátku se se skupinou gen. Letovského tuším počítalo jako s 2. divizí, takže pracovně i tento název nesla. Dělení do uvedených pluků tak docela neplatilo, jelikož se jednotky operativně přesouvaly. Mluvilo se tedy o "skupinách", např. skupina pplk. Marschana. Správně má být pplk. Marschan (nevím, zda si pamatuji správně, ale nebyl to Francouz?) a pplk. Kendík. Ve velení té první části II. brigády (s částmi 75 a 102. pluku domácího čs. vojska) byl myslím mjr. Cypry.
Mám zpracovánu celou látku bojů o Slovensko. Jen teď hledám vhodného vydavatele.
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#42763Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#42763Version : 0
III. brigáda obsahovala:
- 1. dobrovolnický pluk - dcoházelo ke sloučení s 2.dobr. pl.
- 2. dobrovolnický pluk
- Prapor mjr. Poráka
- I. námořnická rota
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#42764Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#42764Version : 0
Není to lehké v orientaci ve struktuře jednotek. Zmatek do toho totiž vnáší pracovní členění osamocených postavených praporů pluků domácího vojska do pluků označovaných římskými číslicemi. Jenže to ne vždy dodržovali i sami velitelé oněch jednotek. Proto je lepší mluvit o "vojenských skupinách", samozřejmě s výjimkou kompaktních organických celků, jako například v případě legionářských jednotek. Ale i ty byly často míchány s jednotkami domácího vojska či s dobrovoleckými formacemi.
URL CZ: https://www.valka.cz/2-divise-1919-1920-t164455#42765Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/2nd-Division-t164455#42765Version : 0