Main Menu
User Menu

335. strážní rota [1955-1963]

335th Guard Company

     
Název:
Name:
335. strážní rota
Originální název:
Original Name:
335. strážna rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
- (novovytvorená)
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
včlenená do 6. ústřední sklad letecké munice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1956 Ústřední muniční letecký sklad
01.10.1956-01.10.1958 2. ústřední muniční letecký sklad
01.10.1958-01.09.1961 6. sklad letecké munice
01.09.1961-01.09.1963 6. ústřední sklad letecké munice
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1955-01.09.1963 Maršová-Rašov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1955-DD.09.1958 Valach, Miloslav (Kapitán)
DD.09.1958-DD.MM.RRRR Adamov, Štefan (Nadporučík)
DD.MM.RRRR-31.08.1963 Adamov, Štefan (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6185
Zdroje:
Sources:
Kronika MS Rašov, Vojenský ústřední archiv
URL : https://www.valka.cz/335-strazni-rota-1955-1963-t164143#496916Verze : 1
Veliteľské zloženie 335 strážnej roty ku koncu roku 1955:
- veliteľ roty: kpt. Miloslav VALACH
- ZVP: por. BRUNOVSKÝ
- PVPZ: por. int. sl. CIBULA
- staršina: čat. z pov. Lumír (Lubomír?) KIELAK
- veliteľ I. čaty: npor. HENCZKO
- veliteľ II. čaty: por. SCHÁNIL
- veliteľ III. čaty: por. HRÍŇVeliteľské zloženie 335. strážnej roty ku koncu roku 1956:
- veliteľ roty: kpt. Miloslav VALACH
- ZVP: por. Irenej SEDLÁČEK
- PVPZ: por. František GURSKÝ
- staršina: čat. z pov. Lumír (Lubomír?) KIELAK
- veliteľ I. čaty: por. Štefan ADAMOV
- veliteľ II. čaty: por. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: por. Dezider MACHOVECVeliteľské zloženie roty v roku 1957
- veliteľ roty: kpt. Miloslav VALACH
- ZVP: por. Lubomír GWUZDIOCH (od marca 1957)
- PVPZ: por. František GURSKÝ
- staršina: rtn. Anton JANUKA
- veliteľ I. čaty: por. Štefan ADAMOV
- veliteľ II. čaty: por. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: por. Dezider MACHOVEC


Veliteľské zloženie roty v roku 1958
- veliteľ roty: kpt. Miloslav VALACH (od septembra 1958 v zálohe), npor. Štefan ADAMOV
- ZVP: por. Lubomír GWUZDIOCH (od septembra 1958 v zálohe), por. Alexander JANOTKA
- PVPZ: npor. František GURSKÝ
- staršina: rtn. Anton JANUKA
- veliteľ I. čaty: npor. Milan RÁCIK
- veliteľ II. čaty: npor. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: npor. Miloslav IVANKA


Veliteľské zloženie roty ku koncu roku 1959
- veliteľ roty: npor. Štefan ADAMOV
- ZVP: npor. Štefan BULKO
- PVPZ: npor. František GURSKÝ
- staršina: staršina z povolania Anton JANURA
- veliteľ I. čaty: npor. Milan RÁCIK
- veliteľ II. čaty: npor. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: npor. Miloslav IVANKA


Veliteľské zloženie roty ku koncu roku 1960
- veliteľ roty: npor. Štefan ADAMOV
- ZVP: - (do októbra kpt. Štefan BULKO)
- PVPZ: npor. František GURSKÝ
- staršina: rtm. Emil VARAČKA
- veliteľ I. čaty: npor. Milan RÁCIK
- veliteľ II. čaty: npor. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: nrtm. Anton JANURA


Veliteľské zloženie roty ku koncu roku 1961
- veliteľ roty: npor. Štefan ADAMOV
- PVPZ: npor. František GURSKÝ (do 28.08.1961), nrtm. Anton JANURA
- staršina: rtm. Emil VARAČKA
- veliteľ I. čaty: npor. Milan RÁCIK (do 01.09.1961), čat. z.sl. Štefan POŠTEK
- veliteľ II. čaty: npor. Pavel STRÁŇAVA
- veliteľ III. čaty: čat. z.sl. Jozef HOŠŤACKÝ


Personálne obsadenie strážnej roty v roku 1962 sa v kronike neuvádza.
V roku 1963 sa už uvádza len strážna čata (strážna rota je ako samostatný útvar zrušená k 31.08.1963):
- veliteľ kpt. Pevel STRÁŇAVA
- staršina: pprap. Pavel JÁCHYM
- PVČZ_ pprap. Anton JANURA


Bývalý veliteľ strážnej roty kpt. Štefan Adamov je k 1.11.1963 prepustený do zálohy.
Zdroj: kronika útvaru
URL : https://www.valka.cz/335-strazni-rota-1955-1963-t164143#496982Verze : 1
MOD
Pokud se týká podřízenosti 335. strážní roty ve "sporném období" (stejně jako 310.) je "doloženo" dokumentem MNO-VL čj. 0058351-VL-OM z 12.prosince 1956


Věc: Podřízenost útvarů letectva-úprava-dodatek
a části


"Veliteli 2. vojenského okruhu Trenčín"


...s platností od 1.10.1956 upřesňuji podřízenost útvarů letectva ...


335. strážní rota
Velitelská: 2.ÚLMS RAŠOV
Politická: PO 3.ltd (Politické oddělení 3.letecké technické divize)
Materiální: 3. ltd
Finanční: MNO-VL


(Podobně je "doložena i 310. strážní rota)


Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
(vlastní kopie dokumentu)
URL : https://www.valka.cz/335-strazni-rota-1955-1963-t164143#496986Verze : 0