Main Menu
User Menu

Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1255 [1943-1944]

1255th Army Coastal Artillery Battalion

Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung 1255

     
Název:
Name:
Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 1255
Originální název:
Original Name:
Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung 1255
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.12.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Oddíl pobřežního dělostřelectva pozemního vojska 510
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.12.1943-DD.MM.RRRR 711. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Atlantický val - Úsek pobřežní obrany 15-G

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4 baterie
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
https://niehorster.orbat.com/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Oddil-pobrezniho-delostrelectva-pozemniho-vojska-1255-1943-1944-t163999#496691Verze : 0
MOD
Výzbroj HKAA 1255 v červnu 1944 (číslo baterie/dislokace/výzbroj)

1.HKB 6x 15,5cm K 420 (f)
2.HKB 6x 15,5cm K 420 (f)
3.HKB 6x 15,5cm K 420 (f)
4.HKB 4x 10,5cm K 331 (f)Zdroj:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
niehorster.orbat.com
URL : https://www.valka.cz/Oddil-pobrezniho-delostrelectva-pozemniho-vojska-1255-1943-1944-t163999#496693Verze : 0
MOD