Main Menu
User Menu

Radiotechnická stanice Velichov [1952-1955]

Electronic Station of the Command Post Velichov

     
Název:
Name:
Radiotechnická stanice Velichov
Originální název:
Original Name:
Radiotechnická stanice Velichov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.06.1955
Nástupce:
Successor:
7. radiotechnická hláska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.11.1954 Velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize
01.11.1954-15.06.1955 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-15.06.1955 Velichov, radiolokační stanoviště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
01.05.1952-DD.MM.1954 Radiolokátor P-3A
DD.MM.1954-15.06.1955 Radiolokátor P-8
Poznámka:
Note:
Předána do složení 158. radiotechnického pluku
Zdroje:
Sources:
Ústřední vojenský archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Radiotechnicka-stanice-Velichov-1952-1955-t163789#496318Verze : 1
Zákres umístění Radiotechnická stanice velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize (RTS DVS 5. LSD / 5. sld) v lokalitě Velichov (detail postavení radiolokoru P-3A)
a zároveň umístění štábu a "divizního" velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize a 5. stíhací letecké divize na letišti Žatec v období let 1952-1955.Zdroj: Vlastní archiv
Radiotechnická stanice Velichov [1952-1955] - Zákres umístění RTS Velichov a DVS 5. LSD

Zákres umístění RTS Velichov a DVS 5. LSD
URL : https://www.valka.cz/Radiotechnicka-stanice-Velichov-1952-1955-t163789#496405Verze : 0