Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize [1952-1954]

Command Post of 1st Air Fighter Division

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize
Originální název:
Original Name:
Divizní velitelské stanoviště 1. letecké stíhací divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 1. stíhací letecké divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.09.1952 3. letecká stíhací divize
01.09.1952-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
OPERAČNĚ:
01.05.1952-01.01.1953 Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany
01.01.1953-01.11.1954 Ústřední velitelské stanoviště
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-01.11.1954 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.05.1952-01.11.1954 Bednář, Jiří (Nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-15.06.1955 Radiotechnická stanice Švábův Hrádek
01.11.1954-DD.MM.1958 Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústřední vojenský archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163782#496290Verze : 3

Poznámky k historii "divizního" velitelského stanoviště 1. letecké stíhací divize

.


Vzhledem k tomu, že datum zřízení tohoto velitelského stanoviště na počátku května 1952 a vlastní velitelství bylo zřízeno až k 01.09.1952, dovolím si uvést několik faktů a okolností:


V březnu 1952 se stal zástupcem velitele letectva pro vzdušnou obranu státních hranic brig. gen. Jan Reindl. (Ve funkci setrval až do prosince 1955).


28.04.1952 přistál na letišti České Budějovice pod vedením škpt. Soběslava Bílka první roj 4 letounů S-102 od 1. leteckého stíhacího pluku, podřízeného 3. letecké stíhací letecké divizi. Zbytek 1. leteckého stíhacího pluku se přesunul postupně během měsíců června a července 1952.


Dne 3.5.1952, krátce po zřízení 5. letecké stíhací divize Žatec a zaujetí nových letišť České Budějovice a Dobřany prvními jednotkami 3. letecké stíhací divize k zahájení služby v hotovosti k obraně vzdušné hranice vydal ministr národní obrany gen. JUDr. Alexej Čepička pod čj.0043320: „Nařízení pro vzdušnou obranu státního území“.


Tímto nařízením byly se zpětnou platností od 26.04.1952 stanoveny síly a prostředky k plnění stanoveného úkolu a vyčleněné
od 5.letecké stíhací divize (dále LSD) na letištích Žatec, Cheb, Mladá,
od 3. LSD na letištích Dobřany a České Budějovice
a
od 22. LSD na letištích Plzeň (Bory), Brno (Černovice), Zvolen (Hájníky) a Prešov.


Uvedeným nařízením bylo (opět se zpětnou platností) ke dni 26.4.1952 zřízeno v Praze při Velitelství letectva MNO
Ústřední velitelské stanoviště letectva vzdušné obrany (ÚVS);
v Brdech na Kopci Praha Pomocné velitelské stanoviště (PVS)
a “divizní“ velitelské stanoviště 5. letecké stíhací divize Žatec (dále DVS) a velitelské stanoviště 3. letecké stíhací divize Dobřany.
Následně byla počátkem května 1952 zřízena velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize (DVS 22. LSD) Plzeň
a v Českých Budějovicích pro "plánované" velitelství 1. letecké stíhací divize. (V té době to bylo až do 01.09. 1952 fakticky “plukovním“ velitelským stanovištěm).


Pro zabezpečení nových velitelských stanovišť bylo potřeba nejen technické prostředky, ale především odborný personál - především “šturmany“ = navigátory / letovody a návodčíky. Ale kde je vzít?


Řešení se našlo využitím frekventantů Leteckého spojovacího učiliště v Chrudimi obor navigátor (výcviková skupina / četa N-3.
Po nezbytném “kádrovém pohovoru“ na Velitelství letectva v Paláci KOTVA v závěru dubna 1952 dostalo 24, “téměř“ hotových poručíků (vyřazeni 29.06.1952) možnost utvořit 8 tříčlenných skupin:
(2 trojice pro ÚVS Praha,
další 4 trojice do Žatce, Dobřan, Plzně a Českých Budějovic,
zbývající 2 trojice do Olomouce-Hejčína a Zvolena-Hájník k tamním leteckým operačním střediskům).


Náčelníkem velitelského stanoviště České Budějovice byl ke dni 29.04.1952 ustanoven npor. Jiří Bednář (ve funkci Náčelník divizního velitelského stanoviště - pomocník náčelníka štábu 1. letecké stíhací divize/1. stíhací letecké divize působil do 29.6.1955 a následně od 15.10.1955 do 15.07.1957.
Po jeho odchodu 15.07.1957 převzal funkci náčelníka DVS mjr. Jaromír Šíma.


K vybudování VS České Budějovice byla přemístěna trojice šturmanů = letovodů z čety N-3 z LSU Chrudim. Byli to frekventanti Josef Hruša, Zdeněk Janda a Vlastimil Kotyza, (všichni od 29.06.1952 v hodnosti poručík).
Sestavu VS doplnila trojice návodčíků - kpt. Janda, npor. Bihunec, ppor. Vrabec a děvčata v modré - poddůstojnice z povolání na postech telefonistek a kresliček / zna-čkařek (jednou z nich byla např. čet. Růžena Kotlanová).

VS bylo umístěno v budově nedaleko brány. Po zřízení velitelství 1. LSD k 01.09.1952 v budově, kde bylo DVS sídlil i štáb divize. (Loc.: 48°57'7.46"N, 14°27'8.13"E).Spojovací a radiotechnické zabezpečení:
- Letecká spojovací rota Velitelství 1. LSD - 01.09.1952-31.12.1952
- 1, letecká spojovací rota (VÚ 4938) 01.01.1953-30.09.1958
- 158. hlásný pluk Praha (VÚ 3273) 01.09.1952-15.06.1955
-155. radiotechnický pluk České Budějovice (VÚ 1738) 15.06.1955-30.09.1958


Prvním naváděcím radiolokátorem byl typ P-3A na radiotechnickém stanovišti (RTS),
umístěným v lokalitě Švábův Hrádek.
(loc.: 48°58'13.814"N, 14°26'16.838"E).Zdroj: VÚA Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163782#496416Verze : 0
.
Velitelské stanoviště 1. letecké stíhací  divize [1952-1954] - Zákres umístění RTS Švábův Hrádek a Divizního velitelského stanoviště 1. letecké stíhací divize České Budějovice


Zdroj:  BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI *

(Svět křídel Cheb 2013)

Zákres umístění RTS Švábův Hrádek a Divizního velitelského stanoviště 1. letecké stíhací divize České Budějovice


Zdroj: " BEZ NICH BY NEPŘISTÁLI *

(Svět křídel Cheb 2013)

URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-letecke-stihaci-divize-1952-1954-t163782#605794Verze : 1