Main Menu
User Menu

19. hulánský pluk [1939-1939]

19 Pułk Ułanów Wołyńskich imienia gen. Edmunda Różyckiego/19th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
19. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
19 Pułk Ułanów Wołyńskich imienia gen. Edmunda Różyckiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
19. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-23.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II
26.09.1939-27.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Ostróg/? /
17.08.1939-19.08.1939 Ostróg-Lvov / -???-???-Radomsko/přesun po železnici / 2)
19.08.1939 Radomsko-Dworszowice Kościelne/přesun /
19.08.1939-30.08.1939 Dworszowice Kościelne/? /
30.08.1939-31.08.1939 Dworszowice Kościelne-prostor Zawady/přesun /
01.09.1939 Zawady-prostor Borowa/? /
02.09.1939-03.09.1939 Borowa/prostor /
02.09.1939-03.09.1939 Borowa-Dworszowice Kościelne-Łękińsko/přesun /
03.09.1939 Łękińsko/prostor /
04.09.1939-05.09.1939 Głupice-Drużbice/prostor / 3)
06.09.1939 Wadlew/prostor / 3)
07.09.1939 prostor Tuszyn-prostor Palczew-prostor Żeromin/přesun /
08.09.1939 Wola Cyrusowa/prostor /
09.09.1939 prostor Chlebów-???-Kampinos/přesun /
10.09.1939 Kampinos/? /
10.09.1939-11.09.1939 Kampinos-Kazuń Nowy-prostor Chotomów/přesun /
12.09.1939 Chotomów-Stara Miłosna/přesun /
13.09.1939 Dębe Wielkie-prostor Choszczówka/ přesun /
14.09.1939 severně Garwolin-Polesie Rowskie-Łaskarzew-Gończyce/přesun / 3)
15.09.1939 severně Ryki-Moszczanka-Baranów-prostor Michów/přesun / 3)
16.09.1939-17.09.1939 Michów/prostor /
18.09.1939 Samoklęski-Siedliska-Kozłówka-Starościn/ přesun / 3)
19.09.1939-20.09.1939 Starościn-Puchaczów-Siedliszcze-Rejowiec/ přesun / 3)
20.09.1939-21.09.1939 Rejowiec-Depułtycze-Sielec-Wojsławice-Grabowiec/ přesun / 3)
22.09.1939 Kraczew-Siemierz/prostor / 3)
23.09.1939 Komarów Górny-Majdan Krynicki-Polanówka-Suchowola-Krasnobród-Dominikanówka-Aleksandrówka/ přesun prostor /
24.09.1939 Ruda Różaniecka/prostor prostor /
25.09.1939 prostor Narol-Horyniec Zdrój/přesun prostor /
26.09. 1939 Niemirów-Leszczesne/prostor /
27.09.1939 prostor Dernaki-Krysowice/prostor
/

Velitel:
Commander:
14.08.1939-27.09.1939 Pętkowski, Józef Zygmunt (podpułkownik dyplomowany kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.08.1939-23.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 19. hulánského pluku 5)
14.08.1939-DD.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 19. hulánského pluku 6)
14.08.1939-DD.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 19. hulánského pluku 6)
14.08.1939-13.09.1939; DD.09.1939-DD.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 19. hulánského pluku 7)
14.08.1939-DD.09.1939 kulometná eskadrona 19. hulánského pluku 8)
14.08.1939-DD.09.1939 protitanková četa 19. hulánského pluku 8)
14.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 19. hulánského pluku 8)
14.08.1939-08.09.1939 spojovací četa 19. hulánského pluku 9)
14.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 19. hulánského pluku 8)
14.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 19. hulánského pluku 8)
07.09.1939; 13.09.1939-14.09.1939; 23.09.1939 3. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.03.1938 „19 Pułk Ułanów Wołyńskich imienia gen. Edmunda Różyckiego″ 15)
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 289) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“.
Poznámka:
Note:
1) Jižně od lesního komplexu v prostoru obcí Krysowice-Bulowice-Rajtarowice zbytky pluku zanechaly koně a těžkou výzbroj. Pěším pochodem postupovaly jižně s cílem dosáhnout polko-maďarské hranice. Byly však obklíčeny jednotkami sovětského 4. jezdeckého sboru a padly do zajetí.
2) Polské zdroje uvádějí dvě trasy přesunu jednotek Wolyňské jezdecké brigády do nástupního prostoru: 1. trasa Lvov-Krakov-Częstochowa-Radomsko. 2. trasa Lvov-Sandoměř-Skarżysko-Kielce- Częstochowa-Radomsko. Trasa přesunu pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
3) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
4) Dne 28.09.1939 padl do sovětského zajetí a v dubnu 1940 byl zavražděn v Charkově.
5) V průběhu boje v prostoru obce Antoniówka s jednotkami německé 68. pěší divize byla eskadrona odříznuta od zbytku pluku a ustoupila samostatně. Dne 24. září se u obce Domikanówka přidala k jednotkám 41. pěší divize (záložní) a bojovala v její sestavě do kapitulace divize.
6) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Wojciechowski ji však uvádí v boji pluku s jednotkami německé 68. pěší divize u obce Antoniówka.
7) Původní eskadrona byla zničena v boji s 2. pěším plukem (11. pěší divize) u obce Choszczówka. Později však byla pravděpodobně obnovena ze zbytků různých rozprášených jezdeckých jednotek. Wojciechowski ji uvádí v boji pluku s jednotkami německé 68. pěší divize u obce Antoniówka. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
8) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony (čety, družstva) uvedeny žádné údaje. Głowacki ji uvádí v sestavě pluku po 14. září. Zákopnické a plynové družstvo Głowacki neuvádí.
9) Četa byla zničena v boji s jednotkami 10. pěší divize u obce Wola Cyrusowa.
10) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
Zdroje:
Sources:
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Związek Artylerzystów Konnych na Obczyźnie, Londyn 1965
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Wojciechowski, Jerzy S.: 19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 2011
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/19-hulansky-pluk-1939-1939-t163724#496179Verze : 1
MOD