Main Menu
User Menu

KHM - Pol Pot

Pol Pot (rodné jméno Saloth Sar)

Typický příklad, jak dopadne společnost, když se do jejího čela postaví zarytý fanatik a bezcitná bestie. Stalin, Hitler a jiní své genocidy páchali dlouhodobě, Pol Pot to vše zvládl za necelé čtyři roky.

Narodil se 19.5.1928 v Kambodži (nyní Kampučii). Jeho rodiče chtěli, aby byl mnichem, jako jeho předkové. Mladý Sar však brzy začne sympatizovat s komunistickými myšlenkami a jeho vzorem se (na celý život) stává Mao Ce Tung. V letech 1949 - 1953 pobývá ve Francii, v Paříži, kde studuje pedagogiku a do Kambodže se vrací jako diplomovaný učitel. Na počátku 60. let začíná organizovat na severu země partyzánské oddíly pro boj proti tehdejšímu vládnímu zřízení v čele s Lon Nolem. Za notné podpory ZSSR, Číny a Vietnamu se mu daří vytvořit bojeschopné jednotky, které si brzy začnou říkat Rudí Khmérové. Roku 1975 se mu daří převrat a následného roku se dostává do čela Kambodže. Ihned začíná do praxe uvádět své vize "dokonalého komunismu", ruší školy, veškerá média a ve snaze o totální soběstačnost země vylidňuje města a obyvatelstvo vyhání na venkov a nutí k zemědělským pracem. Sebemenší náznak odporu je okamžitě tvrdě trestán jednotkami Rudých Khmérů, Pol Potovi zcela oddaných. Odsouzeni jsou buď ihned vražděni i se svými rodinami a příbuznými, anebo (v tom lepším případě) otrocky pracují v desítkách k tomu určených lágrů. Pol Potovy metody se však brzy začnou zajídat jiným socialistickým vládám, vše vyvrcholí vojenským konfliktem se sousedním Vietnamem. V lednu 1979 provede Vietnam invazi do Kambodže, Pol Pot se svými jednotkami je vytlačen na pomezí Kambodže a Thajska, odkud nadále provádí partyzánské přepady. V zemi je odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti. Roku 1985 se vzdá velení Rudých Khmérů a 15.4.1998 v horách u Thajska umírá.
Za jeho vlády zemřelo vražděním, v lágrech nebo hladem a nemocemi asi 3,5 miliónů lidí.
URL : https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#60983Verze : 1
Pol Pot a jeho odkaz...
URL : https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#60984Verze : 0
Ještě k tomu údaji ohledně mrtvých dodám, že tehdejší populace Kambodže měla něco kolem 4,9 milionu obyvatel. Pokud si vezmeme počet obětí s celkovým počtem obyvatel dostaneme se na poměr 2/3. Toto je tedy podle svého relativního rozsahu největší genocida moderních dějin a po pravdě Kambodža se z tohoto období dodnes nevzpamatovala a patří dále mezi nejchudší země této planety.
URL : https://www.valka.cz/KHM-Pol-Pot-t16364#151107Verze : 0