Main Menu
User Menu

Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku [1954-1992]

Command Post of 11th Fighters Air Regiment

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-31.12.1992 11. stíhací letecký pluk
OPERAČNĚ:
01.11.1954-DD.MM.1958 Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
01.10.1958-31.08.1961 Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
01.09.1961-01.09.1969 Velitelské stanoviště 3. sboru protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.05.1991 3. Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany státu
01.05.1991-31.12.1992 Velitelské stanoviště 3. divize protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-31.08.1961 Žatec, letiště /
01.09.1961-06.12.1967 Chomutov, kasárny /
06.12.1967-31.12.1992 Lažany, radiolokační stanoviště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-31.08.1961 ?, ( )
01.09.1961-19.06.1964 Němeček, Miroslav (Kapitán)
20.06.1964-23.11.1965 Dolíhal, Cyril (Major)
24.11.1965-13.03.1968 Mimra, Miroslav (Major)
14.03.1968-DD.12.1971 Němeček, Miroslav (Major) Ing.
16.12.1971-01.09.1978 Ertl, Richard (Major) Ing.
01.09.1978-01.10.1979 Cudrák, František (Major)
01.10.1979-30.09.1986 Beran, Jaromír (Podplukovník) Ing.
01.10.1986-20.10.1988 Rovenský, Rudolf (Kapitán)
21.10.1988-27.09.1989 Němec, Petr (Kapitán) Ing.
28.09.1989-31.10.1991 Schwarz, Bronislav (nadporučík) Ing.
01.11.1991-31.12.1992 Němec, Petr (Major) Ing.
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
v období 01.09.1961-01.09.1978 byl pro velitelské stanoviště pluku používán název: Plukovní naváděcí velitelské stanoviště.
Od 01.09.1978
zůstalo "samostatné" velitelské stanoviště
v tabulce počtů 11. stíhacího leteckého pluku
a "samostatné" Naváděcí stanoviště NS-1 v tabulce počtů
3. divize protivzdušné obrany státu
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#495740Verze : 18
V období od vzniku "plukovního" velitelského stanoviště do 01.09.1961 nebyl v tabulkách mírových počtů ustanoven pro něj náčelník (velitel) .
Organizačně bylo velitelské stanoviště podřízeno štábu pluku a v uvedeném období byli příslušníci velitelského stanoviště "velitelsky" podřízeni pomocníkovi náčelníka štábu.

U 11. slp je doložen 1. sestav velitelského stanoviště z prosince 1954.
Pomocník náčelníka štábu: Pohlm, Vilém (nadporučík)
Šturman: Zátka, Václav (nafporučík)
Návodčík: Kolman, Miroslav (poručík)
Technik-pozorovatel radiolokátoru: Outrata, Ladislav (poručík)
***
V říjnu 1960 (Tajný rozkaz č. 031/60)tvořili sestav plukovního velitelského stanoviště:
- Pomocník náčelníka štábu: Pohl, Vilém (kapitán)
- Starší letovod-operátor: Svítil, Karel (kapitán); Zabořil, Miroslav (kapitán); Němeček, Miroslav (nadporučík)
- Letovod-operátor: Janda, Karel (nadporučík); Janata, Jaroslav (nadporučík); Švarc, Vladislav (nadporučík)
- Starší značkařka: rotná - Bílá, Jarmila; Nováková, Věra; Šiková, Lydie

Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha (Fond 11.stíhacího leteckého pluku)

P.S.
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
(a do léta 1958 také 15. stíhacího leteckého pluku bylo umístěno "v přístavku hangáru č. 2"
Loc: 50°22'31.03"N, 13°35'14.376"E
www.mapy.cz

Záložní VS bylo v budově štábu (v přízemí 2. "Téčka")
Loc: 50°22'38.235"N, 13°34'17.453"E
www.mapy.cz

Zdroj: Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#496101Verze : 5
.
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku [1954-1992] - Zákres umístění velitelského stanoviště a Naváděcího stanoviště Lažany * 
Zdroj: www.mapy.cz
* 
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLÍ * Svět křídel Cheb 2013

Zákres umístění velitelského stanoviště a Naváděcího stanoviště Lažany *
Zdroj: www.mapy.cz
*
BEZ NICH BY NEPŘISTÁLÍ * Svět křídel Cheb 2013

URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#605800Verze : 0
.
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku [1954-1992] - Fotografie některých náčelníků velitelského stanoviště 11.stíhacího leteckého pluku 
* Zdroj: Bez nich by nepřistáli - Svět křřídel Cheb 2013

Fotografie některých náčelníků velitelského stanoviště 11.stíhacího leteckého pluku
* Zdroj: Bez nich by nepřistáli" - Svět křřídel Cheb 2013

URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-11-stihaciho-leteckeho-pluku-1954-1992-t163446#659804Verze : 0