Main Menu
User Menu

Cyklistická eskadrona Pomořanské jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron kolarzy Pomorskiej Brygady Kawalerii/Bicycle Squadron of the Pomeranian Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Cyklistická eskadrona Pomořanské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron kolarzy Pomorskiej Brygady Kawalerii 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
25.08.1939-DD.09.1939 Krycí skupina „Čersk“ 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Grudziądz/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Grudziądz-Warlubie-Skórcz-Czersk/přesun po vlastní ose /
DD.08.1939-01.09.1939 Czersk/? /
01.09.1939-01.09.1939 Czersk-Jeziorki-Rytel/? /
02.09.1939 Wierzchucin/prostor /
03.09.1939-DD.09.1939 ?/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Rawski, Tadeusz Michał (podporucznik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Cyklistická eskadrona jezdecké brigády
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Cyklistická eskadrona č. 8 (Szwadron Kolarzy nr 8 – 8th Bicycle Squadron). V polské historiografii však uváděn jako zde.
2) Po dokončené mobilizaci a přesunu do nástupního prostoru byla v záloze velitele Krycí skupiny „Čersk“. 1. září byla přidělena veliteli 18. hulánského pluku ke splnění taktického úkolu. V níže uvedených zdrojích nejsou uvedeny další údaje o činnosti eskadrony. Pouze Błaszczyk uvádí, že eskadrona utrpěla značné ztráty v bojích u obce Bukowiec a na Bydhošťském předmostí.
Zdroje:
Sources:
Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994

URL : https://www.valka.cz/Cyklisticka-eskadrona-Pomoranske-jezdecke-brigady-1939-1939-t163212#495234Verze : 0
MOD