Main Menu
User Menu

18. hulánský pluk [1939-1939]

18 Pułk Ułanów Pomorskich/18th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
18. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
18 Pułk Ułanów Pomorskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
18. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
05.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-25.08.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
25.08.1939-02.09.1939 Odřad „Chojnice“
03.09.1939-05.09.1939 Skupina Alikow
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Grudziądz/citadela /
26.08.1939 Grudziądz-jižně Chojnice/přesun /
27.08.1939-01.09.1939 Lichnowy/? /
01.09.1939 Lichnowy-prostor Pawłowo-prostor Sternowo-prostor Krojanty-Rytel-Kwieki/přesun /
02.09.1939 Kwieki-Lagbądz-Gacno-Zielonka-Wysoka/přesun /
03.09.1939 Wysoka-Drzycim-Gródek/přesun /
04.09.1939 Jeżewo-Grupa/přesun /
05.09.1939 Grupa/prostor /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-01.09.1939 Mastalerz, Kazimierz I (pułkownik kawalerii) 3)
01.09.1939-05.09.1939 Malecki, Stanisław (major kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-04.09.1939 1. eskadrona 18. hulánského pluku
24.08.1939-02.09.1939 2. eskadrona 18. hulánského pluku 5)
24.08.1939-02.09.1939 3. eskadrona 18. hulánského pluku 5)
24.08.1939-01.09.1939 4. eskadrona 18. hulánského pluku 6)
24.08.1939-DD.09.1939 kulometná eskadrona 18. hulánského pluku 7)
24.08.1939-03.09.1939 protitanková četa 18. hulánského pluku 8)
24.08.1939-04(?).09.1939 cyklistická četa 18. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 18. hulánského pluku 10)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 18. hulánského pluku 11)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 18. hulánského pluku 11)
29.08.1939-02.09.1939 2. baterie 11. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
01.09.1939-01.09.1939 Eskadrona průzkumných tanků č. 81 13)
01.09.1939-01.09.1939 Cyklistická eskadrona Pomořanské jezdecké brigády 14)
05.09.1939 Sloučená eskadrona 18. hulánského pluku 15)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.02.1920 „18 Pułk Ułanów Pomorskich″
Vyznamenání:
Decorations:
11.11.1966 byl pluku udělen Kapitulou Řádu Virtuti Militari v Londýně stříbrný kříž Řádu Virtuti Militari (č. 13 288) „za mimořádnou statečnost v období II. světové války 1939-1945“.
Poznámka:
Note:
1) Stavy pluku byly částečně doplněny už při částečné tajné mobilizaci v březnu 1939 a do 23. srpna pluk prováděl opevňovací práce na západní hranici v prostoru obce Chojnice. Ihned se vrátil do svého posádkového města a mobilizaci zahájil 24. srpna.
2) Po neúspěšných pokusech o prolomení obklíčení ve směru k přechodu přes řeku Vislu u obce Grupa byly zbytky pluku i s jeho velitelem zajaty.
3) Padl v průběhu jezdecké ataky části pluku (1. a 2. eskadrona+třetí čety 3. a 4. eskadrony) na německý II. prapor 76 pěšího pluku (20. pěší divize (motorizovaná)) u obce Krojanty (článek Se šavlemi proti tankům - nesmyslný mýtus polského září 1939)
4) Do 01.09.1939 byl zástupcem velitele pluku.
5) Jako čelní voj pluku ztratila s plukem spojení a u obce Bukowiec se připojila ke 16. hulánskému pluku. 3. září, po boji s jednotkami německé 3. tankové divize, nestačila ustoupit a byla zničena nebo padla do zajetí.
6) Byla zničena v boji u obce Lotyň, když se při ústupu dostala do obklíčení jednotkami 76. pěšího pluku (motorizovaného). Z obklíčení se probila pouze jedna neúplná četa s velitelem eskadrony.
7) V průběhu bojů 1. září s německým 76. pěším plukem (motorizovaným) ztratila 7 těžkých kulometů.
8) V průběhu bojů 1. září s německým 76. pěším plukem (motorizovaným) ztratila 2 protitankové kanóny. Poslední (čtvrtý) kanón ztratila 3. září při bombardování plukovní pochodové kolony německým letectvem u obce Drzycim.
9) 1. září utrpěl velké ztráty v boji u obce Pawłowo. Zbytky čety podle Błaszczyka bojovaly do konce v rámci zbytků pluku.
10) V průběhu bojů 1. září s německým 76. pěším plukem (motorizovaným) ztratila m.j. jednu radiostanici. O její další činnosti nejsou v uvedených zdrojích žádné údaje.
11) V níže uvedených zdrojích nejsou uvedeny žádné údaje.
12) Baterie byla organizačně v sestavě uskupení "Chojnice", ale operačně podléhala veliteli pluku.
13) Eskadrona ze stavu Obrněné korouhve č. 81 byla pluku přidělena ke splnění taktického úkolu.
14) Eskadrona byla pluku přidělena ze zálohy velitele Krycí skupiny "Čersk" ke splnění taktického úkolu..
15) V posledním boji už pluku zbyla jediná eskadrona složená ze zbytků plukovních jednotek.
Zdroje:
Sources:
Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994
Tarczyński, Jan: 8 Batalion Pancerny, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996

URL : https://www.valka.cz/18-hulansky-pluk-1939-1939-t163211#495233Verze : 1
MOD