Main Menu
User Menu
Reklama

28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz)

produkce: 1940
hmotnost rámu: 30 kg
materiál rámu: dřevo


ráže: 28 cm
munice: 28-cm Wurfkörper Spreng
délka: 119 cm
hmotnost: 82 kg
hmotnost trhaviny: 50 kg
úsťová rychlost: 145 m/s
dostřel: 1925 mzdroj:
www.panzer-archiv.de
URL : https://www.valka.cz/28-cm-Schweres-Wurfgeraet-40-Holz-t16320#321437Verze : 0
MOD
zdroj:
www.lexikon-der-wehrmacht.de

28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) - schweres Wurfgerät 40

schweres Wurfgerät 40
URL : https://www.valka.cz/28-cm-Schweres-Wurfgeraet-40-Holz-t16320#60708Verze : 1
MOD
Nabíjanie striel kal. 28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) príslušníkmi 201. Stellungswerfer Regiment, ktorá pod velením Leutenanta Matha ostreľovala varšavské Staré Mesto z rohu ulíc Żelaznej i Żytniej. Varšava, Poľsko, august 1944.


zdroj: www.bundesarchiv.de
28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) -


28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) -


28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) -


28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) -


URL : https://www.valka.cz/28-cm-Schweres-Wurfgeraet-40-Holz-t16320#536336Verze : 0
MOD
Strela 28-cm Wurfkörper Spreng bez zaskrutkovaných zapaľovačov. Na strele držanej vojakom je dobre vidieť označenie 28 cm a na strele ležiacej na zemi vľavo zase časť označenia WK Spr.


zdroj: http://histomil.com
28 cm Schweres Wurfgerät 40 (Holz) -


URL : https://www.valka.cz/28-cm-Schweres-Wurfgeraet-40-Holz-t16320#536608Verze : 2
MOD