DEU - MG FF (20 mm kanón)

MG FF
     
Název:
Name:
MG FF MG FF
Originální název:
Original Name:
MG FF "Flügel Fest"
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1937-DD.MM.1943 Ikaria Gesellschaft für Flugzeugzubehör mbH, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1937-DD.MM.1943
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1936
Použití:
Use:
He 112 B-1
Bf 109 E-3
Bf 110 B-1 C-1
FW 200 C-3
He 111 H-6
V nočních stíhačkách jako "Schräge Musik".
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
28 kg 58 lb
Ráže:
Calibre:
20 mm / 0.79 inch
Náboj:
Cartridge:
20x80RB
Délka hlavně:
Barrel Length:
822 mm 2 ft 8 ⅜ in
Celková délka:
Overall Length:
1338 mm 4 ft 4 ⅝ in
Používaná munice:
Ammo Used:
průbojná - 115 g
trhavá
zápalná
všechny typy munice byly se stopovkou nebo bez stopovky
AP
HE
I
all with or without tracer
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
0,6 - 0.8 km 0,4 - 0,5 mi
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
520 ran/min 520 rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
585 m/s 1919.3 ft/s
Poznámka:
Note:
Existovaly dvě varianty:
MG FF (A) s mechanickou spouští, pro pohyblivou montáž, spoušť ovládal střelec.
MG FF (B) s elektrickým odpalovačem, určena pro pevnou vestavbu.


Zásobování kanónu náboji bylo prováděno z krátkého řadového zásobníku na 15 granátů nebo z bubnových zásobníků s kapacitou 30, 45, 60, 75 i 100 nábojů.
Hmotnost prázdného bubnového zásobníku na 60 granátů 8,2 kg, plný vážil 20,3 kg.
Pro kanón MG FF byla vyvinuta účinnější munice Minengeschoss, která dala vzniknout modernizovanému MG FF/M (munice nebyla záměnná). Oba typy kanónů MG FF a MG FF/M byly montovány do stíhacích letadel jako pevné zbraně, při zástavbě do křídla letounu působil problémy dosti rozměrný bubnový zásobník. U letounů Fw 190 A-1 až A-5 byla obvyklá kombinace moderních kanónů MG 151/20 s kanóny MG FF a častěji s MG FF/M, je ale pravdou, že u jednotek byly kanóny MG FF i MG FF/M často demontovány pro úsporu hmotnosti. Tato zbraň měla i svůj comeback, v letech 1942 - 1943 byla montována do trupů nočních stíhaček jako Schräge Musik.
The 0.79in MG-FF cannon has been created by firm "Erlicon". It was applied in wing and turret variants.
Wing cannon had ammunition load on 60 or 100 cartridges, turret - on 15 or 30 or 45 cartridges.
The MG FF and FF/M saw widespread use in fighters such as the Bf 109 E-3 to F-1, Bf 110 C to F, and Fw 190 A-1 to A-5. The Fw 190 was typically fitted with an inboard pair of MG 151 and an outboard pair of MG FF, although the MG FF were sometimes removed in the field in order to save weight. The cannon was also fitted to bombers such as the Do 217, Ju 88, He 111, Do 17, as well as many other aircraft. Although the MG FF was often replaced with the 0.79 in MG 151/20 from 1941 onwards, it saw a come-back in 1943 as the primary Schräge Musik gun in the Bf 110 night fighters, as it perfectly fitted into the rear cockpit.
Zdroje:
Sources:
http://www.airwar.ru/weapon/guns/mgff.html
users.telenet.be
http://www.quarryhs.co.uk/
http://www.airpages.ru/eng/lw/mgff.shtml
www.ww2aircraft.net
www.wehrmacht-history.com
http://www.desertwar.net/mg-ff-cannon.html
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-FF-20-mm-kanon-t16317#527847 Verze : 1

Kanón Oerlikon FF ráže 20 mm


Je letecký kanón s jednoduchým závěrem vyráběný firmou Oerlikon a používaný Luftwaffe od roku 1935. Jedná se o zbraň, která již svým principem byla vhodná pro vyzbrojení letounů různých typů.

Tento kanón měl totiž neuzamčený závěr s takzvaným předzápalem. Princip jeho činnosti stavěl na tom, že náboj (s téměř válcovou nábojnicí) byl závěrem zasunut do nábojové komory nepohyblivé hlavně a během tohoto pohybu vpřed byl iniciován. Tím se na začátku pohybu střely v hlavni musela část energetického impulzu výstřelu nejprve spotřebovat na zastavení závěru a teprve zbývající část pak odsouvala závěr vzad.

Použití předzápalu tak umožnilo podstatně snížit hmotnost závěru, z důvodů jeho menšího namáhání výstřelovými tlaky a rázy. Důležité bylo, že došlo k menšímu namáhání lafetace kanónu a přenášení výstřelových rázů na celou konstrukci letounu. Na letoun se nepřenášely síly a rázy působící v hlavni při výstřelu, ale pouze síly pružin, které závěr při svém zpětném pohybu stlačoval. Tento princip sebou ale také přinášel určité nevýhody, jako například poměrně nízkou úsťovou rychlost.

Zásobování kanónu náboji bylo prováděno z bubnových zásobníků na 45, 60, 75 a dokonce i 100 nábojů. To bylo sice konstrukčně jednoduché, ale bubnové zásobníky zaujímaly dost značný prostor. To výrazně ztěžovalo způsob lafetace.

Velmi zajímavou instalací do letounů bylo uložení těchto kanónu v systému zvaném "Schräge Musik" (šikmá muzika) používaný u těžkých nočních stíhacích letounů. Kanóny byly nainstalovány v trupu (většinou za kabinou) a střílely šikmo vzhůru. Toho mělo být využíváno k postřelování nepřátelských bombardovacích letounů při průletu pod nimi, kdy byly proti světlejšímu nebi siluety bombardérů lépe viditelné.

Příklad používané munice


Náboj 20mm zápalný-svítící
Hmotnost náboje:183 g
Hmotnost střely:115 g
Hmotnost prachu:13,3 g
Délka náboje:147 mm
Úsťová rychlost:585 m/s


Zdroje :
- L. Popelínský, Střelecká a raketová výzbroj letadel, Naše vojsko 1997, ISBN 80-206-0531-2
- J. Schmid, Letadla 1939-45 ( Německo 1/2), Jiří Fraus 1993, ISBN 80-85784-02-5/80-85784-10-6
- archiv autora
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-FF-20-mm-kanon-t16317#253517 Verze : 4
Zdroj: wikipedie
DEU - MG FF (20 mm kanón) - zabudovaný v bf 109

zabudovaný v bf 109
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-FF-20-mm-kanon-t16317#207074 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více