Main Menu
User Menu

Podskupina pobřežní obrany Marcouf (1940-1945)

Coastal Defenses Subgroup Marcouf / Küsten-Verteidigungs-Untergruppe Marcouf

     
Název:
Name:
Podskupina pobřežní obrany Marcouf
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Untergruppe Marcouf
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Saint Marcouf
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Skupina pobřežní obrany Cotentin Ost 
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Opěrný bod č. 100 (1)
Opěrný bod č. 101 (2+2a)
Opěrný bod č. 102 (3)
Opěrný bod č. 103 (4)
Opěrný bod č. 104 (5)
Opěrný bod č. 6
Opěrný bod č. 105 (7)
Opěrný bod č. 106 (8)
Opěrný bod č. 107
Opěrný bod č. 108
Opěrný bod č. 110
Opěrný bod č. 100 (9)
Opěrný bod č. 101 (10+10a)
Opěrný bod č. 102 (11+12 )
Opěrný bod č. 102a (11a)
Opěrný bod č. 103 (13)
Opěrný bod č. 104 (14+14a)
Opěrný bod č. 105 (16+17)
Opěrný bod č. 133
Opěrný bod č. 134
Opěrný bod č. 135 (WN 15)
Opěrný bod č. 136
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
-
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#495040Verze : 0
MOD
Dochované objekty KVUGr Marcouf
  WN 100 (Ex WN 1) Le Grand Vey
  WN 104 (Ex WN 5) La Madeleine
  WN 106 (Ex WN 8) Adouville-la-Hubert
  WN 100 (Ex WN 9) St. Martin de Varreville
  WN 101 (Ex WN 10) Hameau Mottet
  WN 102 (Ex WN 11&12) Taret
  WN 104 (Ex WN 14) Hameau du Sud
  WN 105 (Ex WN 16&17) Hameau du Nord
  Stp 108 - HKB Martin de Varreville St. Martin
  Stp 133 - HKB Azeville Azeville
  WN 134 Crisbeq
  Stp 135 - MKB Marcouf Crisbeq


Vysvětlivky: 

WN (W) = Widerstandsnest = Resistance nest = Opěrný bod ("hnízdo") čety 
Stp = Stützpunkt = Strong point = Opěrný bod roty 
HKB = Heeresküstenbatterie = Army Coastal Battery = Armádní pobřežní baterie 
MKB = Marine Küsten Batterie = Navy Coastal Battery = Námořní pobřežní baterie
FuMG = Funkmeβstellung = Radar Station = Radarová stanice
FuMB = Funkmessbeobachtung = Radio guided observation = Radarová odposlechová stanice

Zdroj:
www.atlantikwall.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#495036Verze : 0
MOD
Poznámka k číslování opěrných bodů v KVUGr Marcouf:


Porovnáním německých a spojeneckých mapových podkladů lze zjistit, že opěrné body v úseku KVUGr Marcouf jsou číslovány třemi různými způsoby. Nejstarší číslování začíná bodem WN 1 v Le Grand Vey na jižní hranici úseku a pokračuje na sever (viz příloha 01). Druhé číslování navazuje na číslování v sousedním úseku KVUGr Vire (končící opěrným bodem WN 99), takže z WN 1 se stal WN 100. Toto číslování pokračuje až po WN 106 v La Redoute d'Audouville, kde odbočuje do vnitrozemí a končí bodem WN 110 zpátky na jihu (viz příloha 02). Třetí číslování začíná bodem StP 100 (Stp 9 ) v Les Dunes de Varreville a pokračuje k severní hranici úseku. Příčinou této nepravidelnosti je reorganizace pobřežní obrany v Normandii (zahájená počátkem roku 1944), v jejímž rámci měla na rozhraní KVUGr Vire a KVUGr Marcouf vzniknout "Skupina opěrných bodů Vire", složená z opěrných bodů obou úseků (viz příloha 03). Tomu na německých mapách odpovídá i nový způsob číslování opěrných bodů v KVUGr Marcouf, který však již Spojenci nepřevzali a na svých mapách zůstali u číslování původního. Proto mají dodnes některé opěrné body KVUGr Marcouf dvě čísla, např. WN 104 (WN 5), případně existují dva body s číslem stejným, např. WN 103 (WN 4) a WN 103 (WN 13).


Zdroje:
https://www.atlantikwall.co.uk/
https://www.atlantikwall.org.uk/
Alain Chazette: Le Mur de L´Atlantique en Normandie (Bayeux 2000)
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#504739Verze : 0
MOD
KVUGr Marcouf na německých mapách


Zdroj:
Alain Chazette: Le Mur de L´Atlantique en Normandie (Bayeux 2000)
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#495037Verze : 0
MOD
D-Day 6. 6. 1944 - americká vyloďovací pláž UTAH


Zdroj:
Steven J. Zaloga: D-Day Fortifications in Normandy (Osprey Publishing Ltd. 2005)
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#495038Verze : 0
MOD
Námořní baterie Marcouf


Zdroj:
Alain Chazette: Le Mur de L´Atlantique en Normandie (Bayeux 2000)
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pobrezni-obrany-Marcouf-1940-1945-t163103#495514Verze : 0
MOD