Main Menu
User Menu

1. jezdecká divize [1960- ]

1st Cavalry Division

     
Název:
Name:
1. jezdecká divize
Originální název:
Original Name:
1st Cavalry Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1960
Předchůdce:
Predecessor:
1. jezdecká divize (pěší)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
29.03.1966-DD.MM.RRRR I. polní uskupení ve Vietnamu
26.10.1968-DD.MM.RRRR II. polní uskupení ve Vietnamu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-11.09.1965 Columbus, Fort Benning
11.09.1965-DD.04.1969 An Khe, ? /
DD.06.1967-DD.01.1968 Bong Son, ? /
DD.02.1968-DD.02.1968 Hue, ? /
DD.03.1968-DD.04.1968 Phong Dien, ? /
DD.05.1968-DD.05.1968 Quang Tri Province, ? /
DD.06.1968-DD.10.1968 Phong Dien, ? /
DD.11.1968-DD.04.1969 ?, Phuoc Vinh /
DD.05.1969-DD.04.1971 Bien Hoa, ? /
DD.05.1969-DD.04.1971 ?, Phuoc Vinh /
29.04.1971-DD.MM.RRRR Killeen, Fort Hood

Velitel:
Commander:
01.07.1960-DD.12.1960 Dodge, Charles (Major General)
DD.12.1960-DD.07.1961 Britton, Frank (Major General)
DD.07.1961-DD.09.1962 Woolnough, James (Major General)
DD.09.1962-DD.10.1962 Clayman, Donald C. (Brigadier General)
DD.10.1962-DD.06.1963 Kann, Clifton (Major General)
DD.06.1963-DD.08.1963 Brown, Charles (Brigadier General)
DD.08.1963-DD.10.1964 Leonard, Charles F. (Major General)
DD.10.1964-DD.06.1965 Exton, Hugh (Major General)
DD.07.1965-DD.05.1966 Kinnard, Harry (Major General)
DD.05.1966-DD.04.1967 May, John (Major General)
DD.04.1967-DD.07.1968 Tolson, John (Major General)
DD.07.1968-DD.08.1968 Irby, Richard (Brigadier General)
DD.08.1968-DD.04.1969 Forsythe, George (Major General)
DD.05.1969-DD.05.1970 May, E. B. Roberts (Major General)
DD.05.1970-DD.07.1970 Casey, George (Major General)
DD.07.1970-DD.05.1971 Putnam, George (Major General)
DD.05.1971-DD.01.1973 Smith, James (Major General)
DD.01.1973-DD.02.1975 Shoemaker, Robert (Major General)
DD.02.1975-DD.11.1976 Becton, Julius (Major General)
DD.11.1976-DD.11.1978 Todd, William R. (Major General)
DD.11.1978-DD.11.1980 Williams, Paul (Major General)
DD.11.1980-DD.07.1982 Lawrence, Richard (Major General)
DD.07.1982-DD.06.1984 Chambers, Andrew (Major General)
DD.06.1984-DD.06.1986 Conrad, Michael (Major General)
DD.06.1986-DD.05.1988 Yeosock, John (Major General)
DD.05.1988-DD.07.1990 Streeter, William (Major General)
DD.07.1990-DD.07.1992 Tilelli, John (Major General)
DD.07.1992-DD.03.1994 Clark, Wesley (Major General)
DD.03.1994-DD.07.1995 Shinseki, Eric (Major General)
DD.07.1995-DD.07.1997 LaPorte, Leon (Major General)
DD.07.1997-DD.10.1999 Byrnes, Kevin (Major General)
DD.10.1999-DD.10.2001 McKiernan, David (Major General)
DD.10.2001-DD.08.2003 Peterson, Joe (Major General)
DD.08.2003-DD.11.2005 Chiarelli, Peter (Major General)
DD.11.2005-DD.02.2008 Fil, Joseph (Major General)
DD.02.2008-DD.04.2008 Brooks, Vincent (Brigadier General)
DD.04.2008-DD.04.2010 Bolger, Daniel (Major General)
DD.04.2010-DD.06.2012 Allyn, Daniel (Major General)
DD.06.2012-DD.03.2014 Ierardi, Anthony (Major General)
DD.03.2014-07.01.2016 Bills, Michael A. (Major General)
07.01.2016-DD.MM.RRRR Thomson, John C. III (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. brigádní bojový tým 1. jezdecké divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. brigádní bojový tým 1. jezdecké divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. brigádní bojový tým 1. jezdecké divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Udržovací brigáda 1. jezdecké divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR First Team
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wilson, John B.: Armies, Corps, Divisions, and Separate Brigades, Center of Military History, United States Army, Washington, 1999
www.history.army.mil
en.wikipedia.org
Stanton, Shelby L.: Vietnam Order of Battle, Stackpole Books, USA, 2003

URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#517971Verze : 26
MOD

Vznik divize a ostraha hranice


1. jezdecká divize byla zřízena 20. srpna 1921 v rámci Pravidelné armády. Aktivována byla 13. září téhož roku v texaském Fort Bliss. Divize byla alokována 8. sborové oblasti a přiřazena 3. armádě. Jako základ pro novou divizi posloužily zbytky prvoválečné 15. jezdecké divize, která byla původně zřízena za účelem ochrany hranice s Mexikem a měla být nasazena i v Evropě, k čemuž ovšem kvůli nedostatku lodního prostoru nedošlo. Divize tak i nadále prováděla ostrahu neklidné hranice mezi El Paso a Brownsvillem. 1. jezdecká divize hlídala hranici i po válce. Sloužila jí k tomu soustava hraničních táborů, v nichž byly umístěny odřady zhruba v síle čety. Ty vysílaly hlídky, jejichž cílem byli bandité, kteří překračovali řeku Rio Grande a snažili se krást krávy. Tyto tábory byly zrušeny v roce 1925. Divize i poté střežila hranici, avšak již jen ze stálých posádek. Navíc počet hlídek postupně klesal.

Manévry v meziválečném období


Divize či její součásti se v meziválečném období zúčastnily řady divizních a brigádních manévrů. První divizní manévry se konaly na podzim 1923 poblíž texaské Marfy a šlo o největší koncentraci amerického jezdectva od dob občanské války. Další divizní cvičení se konalo až v roce 1927, a to na stejném místě. Další cvičení se mělo konat v dubnu 1929, avšak bylo zrušeno, neboť jádro divize bylo vysláno k hranicím, neboť v Sonoře vyvolal generál Escobar povstání. Velitel divize generálmajor George Van Horn Moseley obě strany varoval, aby nestřílely přes hranice do USA, jinak budou americké jednotky nuceny zasáhnout. Jeho varování zafungovalo a americké jednotky do bojů nezasáhly. Navíc šlo o velmi krátkou záležitost, takže divize se mohla vrátit do svých posádek již v květnu. Náhradou za zrušené dubnové manévry byly ty říjnové, které se konaly v oblasti Fillmorského průsmyku v Novém Mexiku. Další se konaly poblíž pohoří Hueco v letech 1931 a 1932. V letech 1933 až 1935 se žádné nekonaly, neboť nebyly finanční prostředky a divize byla zapojena do řízení táborů občanského konzervačního sboru v oblasti Arizony a Nového Mexika. Další větší manévry se tak konaly až v dubnu 1936 u Marfy.

Příprava na válku


1. jezdecká divize se v druhé polovině 30. let podílela na vývoji nové doktríny, organizace a taktiky v souvislosti s motorizací a mechanizací armád. Dělo se tak pomocí organizačních změn a jejich ověřování při cvičeních. Mezi ně patřily divizní manévry v květnu 1938 u Balmorhey. Na ně navázaly velké manévry 3. armády v srpnu téhož roku. Divize nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků nasazena celá. Její 1. jezdecká brigáda podporovala útok VIII. sboru proti 36. divize u Camp Bullis. V následujícím roce provedly jednotky divize při divizních manévrech u Balmorhey útok na 9. pěší pluk. V srpnu 1940 se divize zúčastnila manévrů 3. armády v Louisianě. Divize při nich plnila roli uší a očí VIII. sboru a byla také nasazena proti nové 23. jezdecké divizi. Po návratu do domovských posádek byla divize zbavena úkolu střežení hranice, jenž předala 56. jezdecké brigádě texaské Národní gardy. Divize se měla věnovat výcviku a provedla řadu menších cvičení. V srpnu a září 1941 opět vyrazila na manévry do Louisiany. Při nich proti sobě stály 2. a 3. armáda. 1. jezdecká v rozhodující chvíli provedla úspěšný noční přechod přes řeku Sabine a obsadila sklad pohonných hmot 2. armády u Zwolle, čímž zabránila tankům generálmajora Pattona v možnosti doplnit zásoby. Tím pojistila 3. armádě vítězství. Po skončení manévrů se divize vrátila do Fort Bliss. Když došlo v prosinci 1941 k útoku na Pearl Harbor a následnému vstupu USA do války, nebyl ještě proces vývoje nových divizí u konce. Na základě zkušeností z manévr docházelo i v roce 1942 k větším či menším změnám. Nicméně 1. jezdecká divize si uhájila čtvercovou organizační struktura, přestože byl velký tlak na přechod na triangulární strukturu. Divize se také postupně zbavovala koní, které nahrazovaly motorizované prostředky a lehké tanky. Divize připomínala zesílenou pěší formaci.

Druhá světová válka - Tichomoří


V červnu 1943 se divize postupně shromáždila v kalifornském Camp Stoneman, nalodila se a vyrazila do Austrálie. Sem dorazila začátkem července. Umístěna byla v Strathpine severně od Brisbane, kde pokračovala ve výcviku. 26. července byla přesunuta na Novou Guineu, kde se připravovala na útok na Admiralitní ostrovy, které okupovaly Japonci. Ostrovy byly osvobozeny během operace Brewer, která probíhala od konce února do poloviny května 1944. 1. jezdecká divize při ní prošla svým bojovým křestem. Ztráty nebyly malé, ale divize si celkově vedla dobře. V říjnu 1944 se podílela na invazi na Leyte, při níž obsadila Tacloban a letiště v jeho blízkosti, poté postupovala podél severního pobřeží a zajistila Leytské údolí. Část divize mezitím zajistila Samarský ostrov. Na Leyte divize překonala Ormockou pláň a 1. ledna 1945 dosáhla západního pobřeží. Divize se poté 27. ledna vylodila na Luzonu a z Lingayenského zálivu se probíjela do Manily, které dosáhla 3. února. Poté vyrazila k řece Marikina a linii Tagaytay-Antipolo. Následoval postup na jih a východ do oblastí Batangas a Bicol. Boje zde skončily 1. července 1945. 1. jezdecká divize opustila Luzon 25. srpna a zamířila do Japonska, kde měla být součástí okupačních sil. 2. září dorazila do Jokohamy a 8. září vstoupila jako první americká jednotka do Tokia. V Japonsku pak strávila dalších pět let.

Korejská válka


Když Severní Korea napadla Jižní Koreu, byla 1. jezdecká divize vyslána, aby pomohla držet Pusanský perimetr. Po úspěšném vylodění X. sboru u Inčonu, vyrazila divize spolu s dalšími jednotkami do útoku směrem na sever. V říjnu divize přešla 38. rovnoběžku a probila se do Pchjongjangu. Kvůli zásahu čínských jednotek se ale musely jednotky OSN dát na ústup. Část 1. jezdecké divize v té době utrpěla porážku u Unsanu. Divize se pak podílela na obraně Soulu. V lednu 1952 byla jednotka stažena zpět do Japonska. Do Koreje se vrátila až v roce 1957. Divize opět střežila hranici, tentokrát tu mezi svobodnou a komunistickou Koreou. V zemi zůstala až do roku 1965.

Vietnamská válka


Další válčištěm divize byl Vietnam. Divize zde plnila roli mobilní pěchoty, která se na místo přesouvala pomocí vrtulníků. Stejným způsobem byl řešen i přísun materiálu a odsun raněných. Helikoptéry poskytovaly také palebnou podporu. Jednalo se o stroje na přepravu mužstva UH-1, útočné stroje AH-1 a dopravní stroje CH-47 a CH-54. Divize byla umístěna na základně Camp Radcliffe v An Khe. První větší nasazení prodělala v bitvě o údolí Ia Drang. Poté se zapojila do operace Pershing (vyhledávání a ničení nepřátelských základen) a operace Jeb Stuart jižně od Quang Tri. Zde u Hue se divize podílela na odražení ofenzívy Tet. Následně se jezdecká divize zapojila do úspěšné operace Pegasus, jejímž cílem byla záchrana námořních pěšáků, kteří byli obklíčeni u Khe Sanh. Mnoho sil a prostředků divize ztratila v údolí A Shau při operaci Delaware. V roce 1970 se divize podílela na výpadech do Kambodže. V dalším období kryla odsun amerických jednotek z Vietnamu. Na konci dubna 1971 byla většina divize stažena do texaského Fort Hood. Jen 3. brigáda zůstala až do konce června 1972.

TRICAP divize


V letech 1972-1974 armáda vyzkoušela novou divizní organizaci, která byla označována jako TRICAP - triple capabilities čili trojí schopnosti. Tento koncept spojoval obrněnou brigádu (palebná síla, mobilita a údernost) se vzduchem přepravovanou pěší brigádou (zajišťující síla s taktickou a operační mobilitou) a leteckou jezdeckou bojovou brigádou (kombinace vzdušné palebné síly s taktickou a operační mobilitou) do jedné divize. Bylo to vlastně kombinace výsadkové protitankové jednotky s pozemní obrněnou jednotkou. Koncept měl implementovat zkušenosti s Vietnamu a nové technické prostředky s taktickými požadavky tak, aby vznikla divize s vyšší bojovou hodnotou při vyšší míře unifikace, která měla přinést finanční úspory. Divize měla být schopna úspěšného nasazení na evropském válčišti či na Blízkém východě. V případě úspěchu se měla nová struktura stát modelem pro zbytek pozemního vojska. Ověření teoretického kontextu v praxi připadlo 1. jezdecké divizi, která měla zkušenost s kombinací pozemního boje a rychlých leteckých přesunů. Část podřízených jednotek byla převedena z 1. obrněné divize. Testování v poli začalo v únoru 1972. V praxi se mělo ověřit, jak efektivní bude nasazení různých součástí vrtulníkové složky s rotními týmy obrněné, mechanizované a aeromobilní části. Kontextem bylo evropské válčiště za konfliktu střední intenzity. Testy ale ukázaly, že TRICAP divize trpěla nedostatky při obraně i útoku. Ty byly zaznamenány i v oblasti spojovacích, velitelských a podpůrných systémů. Byla navrhována různá řešení, jak situaci vylepšit. Nicméně i pod vlivem zkušeností z jomkippurské války byla 1. jezdecká divize reorganizována na obrněnou divizi s dvěma obrněnými brigádami. Vyčleněna byla samostatná 6. letecká jezdecká brigáda. Divize tedy v TRICAP podobě nedosáhla ani operační způsobilosti. Ukázalo se, že měla málo palebné síly a nadbytek aeromobilní pěchoty pro bojiště NATO. Nová divize se pak podílela na studii ohledně restrukturalizace divizí pozemního vojska (DRS) a zúčastnila se řady cvičení ze série REFORGER.

90. léta XX. století


1. jezdecká divize se zúčastnila operace Pouštní bouře, kde plnila roli zálohy VII. sboru a byla zasazena na jeho pravém křídle. Divize zůstala v Kuvajtu i po válce. Podílela se na výcviku kuvajtských sil a zajišťovala ochranu irácko-kuvajtské hranice. 1. jezdecká divize zavítala i na Balkán, kde se její jednotky výrazně podílely na činnosti kontingentu mírových sil v Bosně a Hercegovině (SFOR).

Válka proti terorismu - Irák a Afghánistán


V říjnu 2001 byla část divize rozmístěna na irácko-kuvajtské hranici. Její části se pak podíleli i na invazi do Iráku v roce 2003. Divize jako taková zde byla nasazena od ledna 2004. Do USA se vrátila v dubnu 2005. V Iráku bojovala v řadě klíčových bitev, včetně druhé bitvy o Fallúdžu. Od listopadu 2006 do prosince 2007 byla divize opět v Iráku, tentokrát jako základ Mnohonárodnostní divize - Bagdád. Stejnou roli plnila též mezi lednem 2009 a 2010.

Části divize byly nasazeny v Afghánistánu v rámci operace Trvalá svoboda již v prosinci 2001. Divizní velitelství zde pak působilo od května 2011 po dobu jednoho roku jako základ regionálního velitelství Východ.
URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#517974Verze : 6
MOD
zdroj:
www.armchairgeneral.compribližne rok 1965, An Khe 'Golf Course', helipad 1. jezdeckej divízie.
 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/539996
URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#539997Verze : 1
MOD
zdroj:
www.armchairgeneral.compribližne rok 1965, An Khe 'Golf Course', helipad 1. jezdeckej divízie.
 -


 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/540001
URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#540002Verze : 1
MOD
1. a 2. Mechanici z Brigády bojového letectva, 1. jazdeckej brigády (Combat Aviation Brigade, 1st Cavalry Division) z Fort Hood, Texas vykonávajú údržbu strojov AH-64 Apache po tom ako sú vakladané v Zeebrugge, Belgie 20.10.2017

3. vykladanie AH-64 Apache z USS Endurance v Zeebrugge, Belgie 20.10.2017

4. a 5. vykladanie po preprave a upevňovanie rotorových listov na CH-47 Chinook v Zeebrugge, Belgie 20.10.2017

7. v podpalubí USS Endurance je prepravovaných viac ako 70 strojov na spojenecké cvičenie Atlantic Resolve. 19.10.2017

www.militaryimages.net

1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
1. jezdecká divize [1960- ] - U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command

U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Jacob A. McDonald, 21st Theater Sustainment Command
URL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#585988Verze : 3
MODURL : https://www.valka.cz/1-jezdecka-divize-1960-t16305#598938Verze : 1
MOD