Main Menu
User Menu

Atlantický val ve Francii

Atlantic Wall in France / Atlantikwall in Frankreich

     
Název:
Name:
Atlantický val ve Francii
Originální název:
Original Name:
Atlantikwall in Frankreich
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
-
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní linie
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Atlantický val
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Pásmo pobřežní obrany 15. armády
Pásmo pobřežní obrany 7. armády
Pásmo pobřežní obrany 1. armády
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
3
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
3123 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
1-20 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.1944-08.05.1945
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.darkplaces.org
www.atlantikwall.co.uk
Steven J. Zaloga, Hugh Johnson, Lee Ray, Chris Taylor: The Atlantic Wall I - France (Osprey Publishing 2007)

URL : https://www.valka.cz/Atlanticky-val-ve-Francii-t162666#493778Verze : 0
MOD