Main Menu
User Menu

Skupina pobřežní obrany Camaret (1940-1944)

Coastal Defenses Group Camaret / Küsten-Verteidigungs-Gruppe Camaret

     
Název:
Name:
Skupina pobřežní obrany Camaret
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Gruppe Camaret
Další názvy:
Other Names:
KVGr Camaret
Obec:
Municipality:
Camaret-sur-Mer
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Úsek pobřežní obrany 7-B
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
-
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
-
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.1944-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Camaret-1940-1944-t162484#493316Verze : 0
MOD
Dochované objekty KVGr Camaret
  Cr 08 Memenz Bichen
  Cr 09 Pointe de Kerdra
  Cr 14 Morgat Plage
  Cr 19 Landaoudec
  Cr 20 Pen ar Menez
  Cr 21 Trémaïdic
  Cr 26 Plage de'l Alber
  Cr 28 Ile de'l Alber
  Telgruc Plage Nord Telgruc Plage Nord
  Cr 31 Telgruc plage Süd
  Cr 42 Pointe des Espagnols
  Cr 43 Pointe des Espagnols
  Cr 44 Pointe des Espagnols
  Cr 45 Pointe des Espagnols
  Cr 46 Pointe des Espagnols
  Cr 47 Pointe des Espagnols
  Cr 48 Pointe des Espagnols
  Cr 49 Pointe des Espagnols
  Stp Espagnols Pointe des Espagnols
  Fort de la pointe Robert Pointe des Espagnols
  Verteidigungsstellung Quelern Pointe des Espagnols
  Cr 332 - MKB Eisenträger Pointe des Espagnols
  Cr 334 Pointe des Espagnols
  Cr 335 - MKB Ebbstrom Pointe des Espagnols
  Cr 336 Pointe des Espagnols
  Cr 342 - HKB Pointe du Grand Gouin Pointe du Grand Gouin
  Cr 346 - MKB Kerbonn Pointe de Penhir
  Plage de la Palue Plage de la Palue
  MKB Cap de la Chevre Cap de la Chevre
  Pentrez Plage Nord Pentrez Plage
  Pentrez Plage Centre Pentrez Plage
  Pentrez Plage Süd Lestrevet
  Crozon Crozon


Vysvětlivky: 

WN (W) = Widerstandsnest = Resistance Nest = Opěrný bod ("hnízdo") čety 
ZWN = Zwischenwiederstandsnest = Intermediate Resistance Nest = Mezilehlý opěrný bod ("hnízdo") čety 
Stp = Stützpunkt = Strong point = Opěrný bod roty 
HKB = Heeresküstenbatterie = Army Coastal Battery = Armádní pobřežní baterie 
HKAA = Heeresküstenartilerieabteilung = Army Coastal Artillery Section - Oddíl armádního pobřežního dělostřelectva
MKB = Marine Küsten Batterie = Navy Coastal Battery = Námořní pobřežní baterie
Bttr = Batterie = Battery = Baterie
FlaBat = Flakbatterie = Anti-aircraft Battery = Protiletadlová baterie
FuMG = Funkmessstellung = Radar Station = Radarová stanice
FuMB = Funkmessbeobachtung = Radio Guided Observation = Radarová odposlechová stanice
FuSan = Funkmessanlagen = Radio Direction Finder = Radiový zaměřovač
Stellung = Position = Postavení
AR = Artillerie-Regiment = Artillery Regiment = Dělostřelecký pluk
Feldflugplatz = Field Airport = Polní letiště

Zdroj:
www.atlantikwall.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Camaret-1940-1944-t162484#496127Verze : 0
MOD