Main Menu
User Menu

Skupina pobřežní obrany Saint-Renan (1940-1945)

Coastal Defenses Group Saint-Renan / Küsten-Verteidigungs-Gruppe Saint-Renan

     
Název:
Name:
Skupina pobřežní obrany Saint-Renan
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Gruppe Saint-Renan
Další názvy:
Other Names:
KVGr Saint-Renan
Obec:
Municipality:
Saint-Renan
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Úsek pobřežní obrany 7-B
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
-
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
-
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1944
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.19-D-.M..R.RR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Saint-Renan-1940-1945-t162479#493310Verze : 0
MOD
Dochované objekty KVGr Saint-Renan
  Re 02 Kervigorn
  Re 03 Corn Ar Gazel
  Re 06 Pen ar Pont
  Re 07 Roscaroc
  Re 08 Pointe de Carn
  Re 19a Presqu'ile de St-Laurent
  Re 22
  Re 23 [url=https://www.valka.cz/topic/postview/496776/]Porscav
  Re 24 Porscav Perros
  Re 25 Pors Dour
  Re 27 Porspaul Pointe Süd
  Re 29 Trezien Pointe Nord
  Re 30 Trezien Pointe Süd
  Re 31 Kerizoarn
  Re 34 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 38 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 39 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 41 - Stp Le Conquet Plage des Blancs Sablons Nord
  Re 42 - Stp Le Conquet Fort St. Louis
  Re 54 - Stp Le Conquet Plage des Blancs Sablons Süd
  Re 57 - Stp Kerlohic Pointe des Renards
  FuMO St-Marzin St-Marzin
  Re 99 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 100 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 101 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 102 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 103 - Stp Kerlouchouan Plage d'Illien
  Re 104 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 105 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 106 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 107 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 108 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 109 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 110 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 111 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 112 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 113 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 114 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 115 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 116 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 117 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 118 - Stp Kermorvan Kermorvan
  Re 120 - Stp Kerlohic Pointe des Renards
  Re 121 - Stp Kerlohic Pointe des Renards
  Re 122 - Stp Kerlohic Pointe des Renards
  Re 123 - Stp Kerlohic Pointe des Renards
  Re 137 Cap St. Mathieu
 Phare du Creac'h lle d'Ouessant - Phare du Creac'h
  Lampaul lle d'Ouessant - Lampaul
  Pointe de Pen Ar Roc lle d'Ouessant - Pen ar Roc'h
  Pointe de Porz-Doun lle d'Ouessant - Pointe de Porz-Doun
  Re 302 Amer Kerveur
  Re 303 - MKB Graf Spee Keringar Vraz
  FlaBat Anika Prédic
  FlaBat Erika Keronvel
  Re 305 - MKB Holtzendorf Prédic
  Re 309 - MKB Toulbrouch Grand Minou
  Re 311 Ploumoguer
  Re 500 - FuMG Pinguin St Pabu
  Re 502 Porspoder
  Re 540 lle d'Ouessant - Le Stiff
  HKB La Villeneuve La Villeneuve
  HKB Kergouan Kergouan
  WN Neiz Vran Neiz Vran


Vysvětlivky: 

WN (W) = Widerstandsnest = Resistance Nest = Opěrný bod ("hnízdo") čety 
ZWN = Zwischenwiederstandsnest = Intermediate Resistance Nest = Mezilehlý opěrný bod ("hnízdo") čety 
Stp = Stützpunkt = Strong point = Opěrný bod roty 
HKB = Heeresküstenbatterie = Army Coastal Battery = Armádní pobřežní baterie 
HKAA = Heeresküstenartilerieabteilung = Army Coastal Artillery Section - Oddíl armádního pobřežního dělostřelectva
MKB = Marine Küsten Batterie = Navy Coastal Battery = Námořní pobřežní baterie
Bttr = Batterie = Battery = Baterie
FlaBat = Flakbatterie = Anti-aircraft Battery = Protiletadlová baterie
FuMG = Funkmessstellung = Radar Station = Radarová stanice
FuMB = Funkmessbeobachtung = Radio Guided Observation = Radarová odposlechová stanice
FuSan = Funkmessanlagen = Radio Direction Finder = Radiový zaměřovač
Stellung = Position = Postavení
AR = Artillerie-Regiment = Artillery Regiment = Dělostřelecký pluk
Feldflugplatz = Field Airport = Polní letiště

Zdroj:
www.atlantikwall.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Saint-Renan-1940-1945-t162479#496119Verze : 0
MOD