Main Menu
User Menu

Skupina pobřežní obrany Aber Wrac'h (1940-1944)

Coastal Defenses Group Aber Wrac'h / Küsten-Verteidigungs-Gruppe Aber Wrac'h

     
Název:
Name:
Skupina pobřežní obrany Aber Wrac'h
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Gruppe Aber Wrac'h
Další názvy:
Other Names:
KVGr Aber Wrac'h
Obec:
Municipality:
Aber Wrac'h
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Úsek pobřežní obrany 7-B
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
-
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
-
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.1944-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Aber-Wrac-h-1940-1944-t162478#493309Verze : 0
MOD
Dochované objekty KVGr Aber Wrac'h
  Av 01 Porz Guen
  Av 05 Plage de Ker Emma
  Av 08 Kerguélen
  Av 09 Beg Culéren
  Av 10 Dunes de Kerurus
  Av 11 Beg ar Scaf
  Av 11a Brignogan-Pontusval
  Av 12 Keravézan
  Av 13 Kerzenval
  Menez Ham Menez Ham
  Kerlouan Kerlouan
  Boutrouilles Boutrouilles
  Av 18 Neiz Vran
  Av 19 Roc'h Quelennec
  Le Curnic Le Curnic
  FuMO Vougo Vougo
  Av 32 Enez Terch
  Av 33 Aber Wrac'h
  Av 34 Les Anges
  Av 35 Ile Longue
  Av 36 Ile Cezon
  Av 37 Stp Ste. Marguerite - Penn Enez
  Av 38 Stp Ste. Marguerite - Carec Studi
  Av 39 Stp Ste. Marguerite - Ar Vourc'h
  Av 43 Aber Benoit
  Av 45 Enez Terch
  Av 55 Le Veleury
  Av 59 Treflez
  Av 64 Ranorgat
  Av 66a Lannilis
  Av 67 Landeda
  Av 68 Croaz Huella
  Av 82 Kerlouan
  Benoit-Riegel1. Verteidigungslinie Brest


Vysvětlivky: 

WN (W) = Widerstandsnest = Resistance Nest = Opěrný bod ("hnízdo") čety 
ZWN = Zwischenwiederstandsnest = Intermediate Resistance Nest = Mezilehlý opěrný bod ("hnízdo") čety 
Stp = Stützpunkt = Strong point = Opěrný bod roty 
HKB = Heeresküstenbatterie = Army Coastal Battery = Armádní pobřežní baterie 
HKAA = Heeresküstenartilerieabteilung = Army Coastal Artillery Section - Oddíl armádního pobřežního dělostřelectva
MKB = Marine Küsten Batterie = Navy Coastal Battery = Námořní pobřežní baterie
Bttr = Batterie = Battery = Baterie
FlaBat = Flakbatterie = Anti-aircraft Battery = Protiletadlová baterie
FuMG = Funkmessstellung = Radar Station = Radarová stanice
FuMB = Funkmessbeobachtung = Radio Guided Observation = Radarová odposlechová stanice
FuSan = Funkmessanlagen = Radio Direction Finder = Radiový zaměřovač
Stellung = Position = Postavení
Verteidigungslinie = Line of Defense = Obranná linie
AR = Artillerie-Regiment = Artillery Regiment = Dělostřelecký pluk
Feldflugplatz = Field Airport = Polní letiště

Zdroj:
www.atlantikwall.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-pobrezni-obrany-Aber-Wrac-h-1940-1944-t162478#496093Verze : 0
MOD