Main Menu
User Menu

Úsek pobřežní obrany 7-B (1940-1945)

Coastal Defense Sector 7-B /¨Küsten-Verteidigungs-Abschnitt 7-B

     
Název:
Name:
Úsek pobřežní obrany 7-B
Originální název:
Original Name:
Küsten-Verteidigungs-Abschnitt 7-B
Další názvy:
Other Names:
7 KVA B
Obec:
Municipality:
Landerneau
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní linie
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Pásmo pobřežní obrany 7. armády
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Skupina pobřežní obrany Aber Wrac'h
Skupina pobřežní obrany St. Renan
Skupina pobřežní obrany Brest
Skupina pobřežní obrany Camaret
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
4
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
110 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1940
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Bojové využití:
Combat Use:
06.06.1944-DD.MM.RRRR 343. pěší divize
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
Číslo před názvem úseku je číslem velitelství armády.
Zdroje:
Sources:
www.atlantikwall.co.uk
www.darkplaces.org

URL : https://www.valka.cz/Usek-pobrezni-obrany-7-B-1940-1945-t162472#493303Verze : 0
MOD