Main Menu
User Menu

130. křídlo RAF [1944-1944]

No. 130 Wing RAF

     
Název:
Name:
130. křídlo RAF
Originální název:
Original Name:
No. 130 Wing Headquarters
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
130. polní letiště RAF
Datum zániku:
Disbanded:
07.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.05.1944-07.07.1944 35. křídlo RAF
Dislokace:
Deployed:
12.05.1944-27.06.1944 Crawley, Royal Air Force Station Gatwick
27.06.1944-07.07.1944 Odiham, stanice RAF Odiham

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.05.1944-07.07.1944 2. peruť RAF
12.05.1944-07.07.1944 4. peruť RAF

Ručně vyplněné položky:
12.05.1944-07.07.1944 2. peruť RAF
12.05.1944-07.07.1944 4. peruť RAF
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Shores, C. - Thomas, C.: 2nd Tactical Air Force, volume 3, Classic Pub., Hersham 2006, ISBN 1-903223-60-1
https://www.rafweb.org/Wings3.htm
URL : https://www.valka.cz/130-kridlo-RAF-1944-1944-t162386#493094Verze : 0
MOD
Veliteli jednotky (včetně 130. polního letiště) byli Anderson, A. F. (Wing Commander)
a Noel-Smith, R. (Wing Commander). Bohužel ve zdroji není uvedeno období, kdy ve funkci působili.


zdroj:
Shores, C. - Thomas, C.: 2nd Tactical Air Force, volume 3, Classic Pub., Hersham 2006, ISBN 1-903223-60-1
URL : https://www.valka.cz/130-kridlo-RAF-1944-1944-t162386#493096Verze : 0
MOD