Main Menu
User Menu

Stoklasa, Martin

     
Příjmení:
Surname:
Stoklasa
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Stoklasa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.08.1968 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Odboru stratégie, veliteľstvo operácie ISAF (2011-2012)
veliteľ Síl výcviku a podpory (2013-2014)
starší vojenský poradca v Stálej delegácii pri OSN – pracovisko New York (2019- )
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.vsvap.mil.sk/251/
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#492965Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stoklasa
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Stoklasa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1986-14.07.1990 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
11.06.2006-08.06.2007 Národní vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.2009 plukovník
26.11.2015 brigádny generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2003-01.05.2006 Velitel : Prapor okamžité reakce
24.01.2009-31.05.2009 Náčelník štábu : 1. mechanizovaná brigáda
26.04.2012-01.06.2012 Velitel : 1. mechanizovaná brigáda
01.08.2012-01.08.2013 Náčelník štábu : Velitelství sil výcviku a podpory
01.08.2013-01.12.2014 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
01.05.2015-25.11.2015 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
26.11.2015-31.12.2018 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda

Ručně vyplněné položky:
30.08.1990-31.03.1992 veliteľ čaty, 10. tankový pluk
01.04.1992-31.01.1994 veliteľ roty, 10. tankový pluk / 10. tankový pluk
01.02.1994-28.02.1997 špecialista Oddelenia pre zabezpečenie zahraničných vzťahov Veliteľstva ASR / GŠ ASR
01.03.1997-14.03.1998 zástupca náčelníka Oddelenia pre zabezpečenie zahraničných vzťahov GŠ ASR
15.03.1998-31.03.1998 dôstojník oddelenia pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách GŠ ASR
01.04.1998-14.07.2000 poradca skupiny pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách, Vojenský štáb partnerskej koordinačnej bunky (PCC), Mons
15.07.2000-30.09.2000 personálna záloha
01.10.2000-DD.MM.2003 náčelník štábu Práporu okamžitej reakcie
01.07.2003-30.04.2006 veliteľ Práporu okamžitej reakcie
10.06.2007-15.07.2008 náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva 1. mechanizovanej brigády
28.07.2008-23.01.2009 zástupca náčelníka štábu pre podporu Mnohonárodného zoskupenia síl Stred (MNTF-C) v operácii KFOR
24.01.2009-31.05.2009 náčelník štábu 1. mechanizovanej brigády
01.06.2009-31.08.2009 zástupca náčelníka Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie GŠ OSSR
01.09.2009-30.11.2009 náčelník Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie GŠ OSSR
01.12.2009-29.05.2011 náčelník odboru výcviku, cvičení a doktrín, Štáb pre operácie GŠ OSSR
30.05.2011-25.04.2012 náčelník odboru Stratégie, veliteľstvo operácie ISAF
26.04.2012-31.05.2012 veliteľ 1. mechanizovanej brigády
01.06.2012-31.07.2012 zástupca náčelníka štábu Síl výcviku a podpory
01.08.2012-31.07.2013 náčelník štábu Síl výcviku a podpory
01.08.2013-30.11.2014 veliteľ Síl výcviku a podpory
01.12.2014-30.04.2015 zástupca veliteľa Strategického centra krízového manažmentu
01.05.2015-31.12.2018 veliteľ 2. mechanizovanej brigády
01.01.2019-DD.MM.RRRR starší vojenský poradca: Stála delegácia pri OSN, New York
Vyznamenání:
Awards:

07.01.2013 -

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

03.04.2014

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

23.10.2014

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
-
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Afgánistán
Commemorative Medal for participation in military operation - Afghanistan
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - Afganistan
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Praporu okamžité reakce
Commemorative badge of Immediate Reaction Battalion
Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie
-

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Opravárenského praporu 1. stupně
Commemorative badge of Repair Battalion 1st Class
Pamätný odznak Opravárenského práporu 1. stupňa
-

NATO / DD.MM.RRRR

Medaile NATO "Non-Article 5" za mise na Balkáně
NATO Non-Article 5 medal for the Balkans
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vsvap.mil.sk/251/
https://www.mil.sk/2218/
https://www.mil.sk/32054/
https://mbpo.mil.sk/82322/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#492967Verze : 5
MOD
ďalšia fotografia:

zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#543261Verze : 0
MOD