Main Menu
User Menu

Stoklasa, Martin

     
Příjmení:
Surname:
Stoklasa
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Stoklasa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.08.1968 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Odboru stratégie, veliteľstvo operácie ISAF (2011-2012)
veliteľ Síl výcviku a podpory (2013-2014)
starší vojenský poradca v Stálej delegácii pri OSN – pracovisko New York (2019- )
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.vsvap.mil.sk/251/
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#492965Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stoklasa
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Stoklasa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1986-14.07.1990 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
11.06.2006-08.06.2007 Národní vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.2009 plukovník
26.11.2015 brigádny generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2003-01.05.2006 Velitel : Prapor okamžité reakce
24.01.2009-31.05.2009 Náčelník štábu : 1. mechanizovaná brigáda
26.04.2012-01.06.2012 Velitel : 1. mechanizovaná brigáda
01.08.2012-01.08.2013 Náčelník štábu : Velitelství sil výcviku a podpory
01.08.2013-01.12.2014 Velitel : Velitelství sil výcviku a podpory
01.05.2015-25.11.2015 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda
22.11.2015-01.01.2019 Velitel : 2. mechanizovaná brigáda

Ručně vyplněné položky:
30.08.1990-31.03.1992 veliteľ čaty, 10. tankový pluk
01.04.1992-31.01.1994 veliteľ roty, 10. tankový pluk / 10. tankový pluk
01.02.1994-28.02.1997 špecialista Oddelenia pre zabezpečenie zahraničných vzťahov Veliteľstva ASR / GŠ ASR
01.03.1997-14.03.1998 zástupca náčelníka Oddelenia pre zabezpečenie zahraničných vzťahov GŠ ASR
15.03.1998-31.03.1998 dôstojník oddelenia pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách GŠ ASR
01.04.1998-14.07.2000 poradca skupiny pre zabezpečenie úloh v medzinárodných organizáciách, Vojenský štáb partnerskej koordinačnej bunky (PCC), Mons
15.07.2000-30.09.2000 personálna záloha
01.10.2000-DD.MM.2003 náčelník štábu Práporu okamžitej reakcie
01.07.2003-30.04.2006 veliteľ Práporu okamžitej reakcie
10.06.2007-15.07.2008 náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva 1. mechanizovanej brigády
28.07.2008-23.01.2009 zástupca náčelníka štábu pre podporu Mnohonárodného zoskupenia síl Stred (MNTF-C) v operácii KFOR
24.01.2009-31.05.2009 náčelník štábu 1. mechanizovanej brigády
01.06.2009-31.08.2009 zástupca náčelníka Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie GŠ OSSR
01.09.2009-30.11.2009 náčelník Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie GŠ OSSR
01.12.2009-29.05.2011 náčelník odboru výcviku, cvičení a doktrín, Štáb pre operácie GŠ OSSR
30.05.2011-25.04.2012 náčelník odboru Stratégie, veliteľstvo operácie ISAF
26.04.2012-31.05.2012 veliteľ 1. mechanizovanej brigády
01.06.2012-31.07.2012 zástupca náčelníka štábu Síl výcviku a podpory
01.08.2012-31.07.2013 náčelník štábu Síl výcviku a podpory
01.08.2013-30.11.2014 veliteľ Síl výcviku a podpory
01.12.2014-30.04.2015 zástupca veliteľa Strategického centra krízového manažmentu
01.05.2015-31.12.2018 veliteľ 2. mechanizovanej brigády
01.01.2019-DD.07.2022 starší vojenský poradca: Stála delegácia pri OSN, New York
DD.07.2022-DD.MM.RRRR ?, Ministerstvo obrany SR
Vyznamenání:
Awards:

07.01.2013

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
-

03.04.2014

Pamětní medaile k 10. výročí vstupu SR do NATO
Commemorative Medal of the 10th Anniversary of Slovakia's accession to NATO
Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu SR do NATO
-

23.10.2014

Medaile Vojenské policie - 3. stupeň
Medal of Military Police - 3rd Class
Medaila Vojenskej polície - 3. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Afgánistán
Commemorative Medal for participation in military operation - Afghanistan
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - Afganistan
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile k 60. výročí ukončení druhé světové války
Commemorative Medal of the 60th anniversary of the end of World War II
Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Praporu okamžité reakce
Commemorative badge of Immediate Reaction Battalion
Pamätný odznak Práporu okamžitej reakcie
-

DD.MM.RRRR

Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Opravárenského praporu 1. stupně
Commemorative badge of Repair Battalion 1st Class
Pamätný odznak Opravárenského práporu 1. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" III. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 3rd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" III. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" II. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 2nd Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Medaile "Za věrnost Ozbrojeným silám Slovenské republiky" I. stupně
Medal "For loyalty to the Armed Forces of the Slovak Republic" 1st Class
Medaila "Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky" I. stupňa
-

NATO / DD.MM.RRRR

Medaile NATO "Non-Article 5" za mise na Balkáně
NATO Non-Article 5 medal for the Balkans
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vsvap.mil.sk/251/
http://www.mil.sk/2218/
http://www.mil.sk/32054/
http://mbpo.mil.sk/82322/?pg=1
www.linkedin.com
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#492967Verze : 5
MOD
ďalšia fotografia:

zdroj: www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Stoklasa-Martin-t162317#543261Verze : 0
MOD