Main Menu
User Menu
Reklama

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Jaselská kasárna

Brandys nad Labem-Stara Boleslav, Barracks of Jaslo

     
Název:
Name:
Jaselská kasárna
Originální název:
Original Name:
Jaselská kasárna
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°12'19.289"N 14°41'24.659"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1891
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.06.1922-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/8
4th Cavalry Squadron of the 8th Cavalry Regiment
01.01.1923-25.09.1938
Dělostřelecký pluk 51
51st Artillery Regiment
DD.05.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/8
3rd Cavalry Squadron of the 8th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 4/8
4th Field Squadron of the 8th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-DD.09.1936
Polní eskadrona 5/8
5th Field Squadron of the 8th Cavalry/Dragoon Regiment
01.01.1932-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 53
53rd Artillery Regiment
DD.07.1938-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 103
Replacement Battalion of the 103rd Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 301
301st Artillery Regiment
01.06.1963-DD.08.1980
11. těžký dělostřelecký oddíl
11th Heavy Artillery Division
01.06.1963-DD.MM.1980
12. těžký dělostřelecký oddíl
12th Heavy Artillery Division
01.06.1963-DD.09.1980
311. těžká dělostřelecká brigáda
311th Heavy Artillery Brigade
01.05.1981-DD.MM.1989
17. spojovací pluk
17th Signal Regiment
01.05.1981-01.05.1990
7. armádní opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-31.12.1992
Dílna pro opravy kabelové techniky
Repair Workshop Cable Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-31.12.1992
Dílna pro opravy spojovací techniky
Repair Workshop Connectinc Equpiement of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení protiletadlového raketového vojska Velitelství protivzdušné obrany státu
Anti-Aircraft Missile Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení radiotechnického vojska
Operation Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Operační oddělení Velitelství protivzdušné obrany státu
Operation Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
Combat Training Group of the Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Skupina radiotechnického zabezpečení letectva
Radiotechnical Support Group of the Fighter Air Force of the State Air Defense Command
01.05.1981-01.05.1990
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1981-01.05.1990
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
DD.09.1981-01.05.1990
Týl velitelství protivzdušné obrany státu
Rear of the State Air Defense Command
DD.MM.1981-31.10.1988
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a zdrojovna
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.11.1988-31.12.1992
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Electric Source of 7th Army Repair Signals and Electronic Support
01.05.1990-31.12.1992
Komise pro vyšetřování leteckých nehod
Comision for Inquiry Air Crash
01.05.1990-01.05.1991
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Oddělení letovodské služby
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Operační správa Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Operation Administration of the Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-31.12.1992
Opravna spojovací a radiotechnického zabezpečení
Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade
01.05.1990-01.05.1991
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1990-01.05.1991
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Fighter Air Force Directorate of the Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-01.05.1991
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Air Force and State Air Defense Command
01.05.1990-31.12.1992
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of Repair Signals and Electronic Support
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Oddělení letovodské služy
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Operační oddělení
Operation Department of the Air Force and Air Defense Command
01.05.1991-31.12.1992
Správa inženýrské letecké služby
Engineering Aviation Services Directorate
01.05.1991-31.12.1992
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Fighter Air Force Directorate of the Air Force and Air Defense Command
01.05.1991-31.12.1992
Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defense Command
01.01.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy kabelové techniky
Repair Workshop Cable Equipment
01.01.1993-01.06.1993
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení a elektrických zdrojů
Repair Workshop Devices of Electronic Support and Electric Source
01.01.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy spojovací techniky
Repair Workshop Connectinc Equpiement
01.01.1993-01.11.1993
Komise pro vyšetřování leteckých nehod
Comision for Inquiry Air Crash
01.01.1993-01.11.1993
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the Air Force Directorate
01.01.1993-01.09.1993
Oddělení letovodské služby
Navigation Service Department of the Air Force Directorate
01.01.1993-01.06.1993
Opravna spojovací a radiotechnického zabezečení
Repair Signals and Electronic Support of the 17th Signals Brigade
01.01.1993-31.10.1993
Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Air Force and Air Defence Command
01.01.1993-30.11.1994
Vojskové měrové středisko
Military Measuring Centre of Repair Signals and Electronic Support
01.06.1993-30.11.1994
Dílna pro opravy prostředků radiotechnického zabezpečení – pobočka Stará Boleslav
Repair Workshop Devices of Electronic Support - Branch Stara Boleslav
01.06.1993-30.11.1994
Pobočka 4. opravárenské základny techniky spojovací a radiotechnického zabezpečení
Branch of the 4th Repair Resource Signal and Electronic Suport Base
01.08.1993-01.11.1993
Oddělení letovodské služby a řízení letového provozu
Navigation Service Department and Air Trafic Control of the Air Force Directorate
01.09.1993-30.11.2003
Velitelství logistiky
Logistics Command
01.11.1993-30.06.1997
Odbor organizační a plánovací Štábu letectva a protivzdušné obrany
Organisation and Planning Branch of the Air Force and Air Defense Staff
01.11.1993-30.06.1997
Odbor protivzdušné obrany Štábu letectva a protivzdušné obrany
Air Defense Branch of the Air Force and Air Defense Staff
01.07.1997-30.11.2003
Velitelství vzdušných sil
Air Force Command
01.07.2003-30.11.2003
31. ředitelství logistické podpory
31st Logistic Support Directorate
01.12.2003-31.12.2008
Velitelství sil podpory a výcviku
Support and Training Forces Command
01.12.2003-31.12.2008
Ředitelství logistické a zdravotnické podpory
Logistic and Medical Support Directorate
01.01.2004-30.11.2013
26. brigáda velení, řízení a průzkumu
26th Command, Control and Surveillance Brigade
01.01.2004-DD.MM.RRRR
261. středisko řízení a uvědomování
261st Control and Reporting Centre
01.01.2004-DD.MM.2008
262. národní středisko velení a řízení
262st National Command and Control Centre
01.01.2004-DD.MM.2008
Prapor zabezpečení
Support Battalion
01.01.2009-30.09.2009
Velitelství podpory
Support Command
01.10.2009-30.06.2013
Velitelství sil podpory
Support Forces Command
01.07.2013-DD.MM.RRRR
Agentura logistiky
Logistics Agency
01.12.2013-DD.MM.RRRR
26. pluk velení, řízení a průzkumu
26th Command, Control and Surveillance Regiment
01.07.2016-DD.MM.RRRR
263. prapor podpory
263rd Support Battalion
01.07.2016-DD.MM.RRRR
Rota bojového zabezpečení
Combat Support Company
01.07.2016-DD.MM.RRRR
Rota logistiky
Logistic Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5. zabezpečovací prapor
5th Support Battalion


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
adresa: Boleslavská 929/23, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Brandys-nad-Labem-Stara-Boleslav-Jaselska-kasarna-t162281#492900Verze : 0
MOD