Main Menu
User Menu

91. pěší divize [1944-1944]

91st Infantry Division

91. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
91. pěší divize
Originální název:
Original Name:
91. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.03.1944
Nástupce:
Successor:
91. (kluzáková) pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.01.1944-06.03.1944 Ortner, Bruno (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1944-06.03.1944 Dělostřelecký pluk 191

Ručně vyplněné položky:
15.01.1944-06.03.1944 Divizní jednotky 191
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/91-pesi-divize-1944-1944-t161845#491966Verze : 0
MOD