Main Menu
User Menu

Generálmajor in memoriam [1993-RRRR]

Generálmajor in memoriam

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generálmajor in memoriam
Generálská skupina:
Generals Group:
do 31.08.2002 - 1. generálska hodnosť - najnižšia
od 01.09.2002 - 2. generálska hodnosť
Datum vzniku:
Established:
01.01.1993
Předchůdce:
Preceding Rank:
generálmajor in memoriam
Datum zániku:
Abolished:
Nástupce:
Succeeding Rank:
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
generálporučík in memoriam
Hodnost nižší:
Lower Rank:
do 31.08.2002 - plukovník in memoriam
od 01.09.2002 - brigádny generál in memoriam
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generálmajor
generálmajor v zálohe
generálmajor vo výslužbe
Počet udělení:
Number of Appointments:
13 (do 31.08.2002 / before 01.09.2002)
1 (od 01.09.2002 / since 01.09.2002)
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-in-memoriam-1993-RRRR-t161684#491568Verze : 1
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
17.06.1994 Gerinec, Bohumír
19.07.1994 Smik, Otto
25.08.1994 Kunic, Daniel
25.08.1994 Kučera, Martin
25.08.1994 Nosák, Ladislav
25.08.1994 Pridala, Michal
25.08.1994 Tlach, Jozef
25.08.1994 Vesel, Milan
28.08.1994 Kuchár, Fridrich
01.05.1995 Gajdoš, Pavol
01.05.1995 Hluchý, Jakub
01.05.1995 Tóth, Jozef
25.08.1998 Snopko, Ján
26.05.2017 Gabčík, Jozef
URL : https://www.valka.cz/Generalmajor-in-memoriam-1993-RRRR-t161684#491569Verze : 0
MOD