Main Menu
User Menu
.
URL : https://www.valka.cz/General-t161465#491073Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/General-t161465#491678Verze : 0
MOD
     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Generál
Generálská skupina:
Generals Group:
Námořní pěchota USA
Datum vzniku:
Established:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Generálporučík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Generál (letectvo)
Generál (armáda)
Admirál (Námořnictvo)
Admirál (Pobřežní stráž)
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
Kód hodnosti v rámci NATO: OF-9
Kód hodnosti mimo NATO: O-10
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

Generál - nárameník generála námořní pěchoty

nárameník generála námořní pěchoty
URL : https://www.valka.cz/General-t161465#650277Verze : 1
URL : https://www.valka.cz/General-t161465#657600Verze : 0
MOD