Main Menu
User Menu

Kříž světové války [1942-1945]

World War Cross / Kríž svetovej vojny

     
Název:
Name:
Kříž světové války
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
viacero tried
Poznámka:
Note:
Vládnym nariadením z novembra 1942 boli zriadené a zavedené tzv. symbolické náhradky, čiže vyznamenania, nahrádzajúce celú skupinu už udelených vyznamenaní. Kríž svetovej vojny za všetky vyznamenania, čestné a pamätné odznaky príslušníkom slovenskej armády udelené počas svetovej vojny 1914 – 1918 pre aktívnych príslušníkov armády nosený na vojenskej rovnošate.
Zdroje:
Sources:
Dr. Imrich Purdek, PhD. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945)
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#490249Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 1. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 1. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha 1. stupňa mala tri široké pruhy čiernej farby- Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#546316Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 2. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 2. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha pre 2. stupeň mala dva široké pruhy čiernej farby. Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530332Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 3. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 3. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli pozlátené, stuha pre 3. stupeň mala jeden široký čierny pruh. Taktiež mal na stuhe pozlátené skrížené meče kónický kríž.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530334Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 4. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 4. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. 5. stupeň mal dva úzke pruhy čiernej farby. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530335Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 5. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 5. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. stupeň a tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli
pozlátené, stuha 1. stupňa mala tri široké pruhy čiernej farby, 2. stupeň dva široké pruhy čiernej farby a 3. stupeň jeden široký čierny pruh. Taktiež mali na stuhách pozlátené skrížené meče kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. Stuha 4. stupňa mala tri
úzke pruhy čiernej farby, 5. stupeň dva úzke pruhy čiernej farby a 6. stupeň len jeden úzky pruh. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené.
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530336Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž světové války 6. stupně
Název v originále:
Original Name:
Kríž svetovej vojny 6. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.11.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha bola z moiré hodvábu bielej farby so tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. Stuha 6. stupeň len jeden úzky pruh. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forum.valka.cz
http://sturmovik.webzdarma.cz/svz_awards.html
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#490251Verze : 1
MOD
Název
Name
Kříž světové války 2. stupně
World War Cross 2nd Class
Kríž svetovej vojny 2. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530337Verze : 1
MOD
Název
Name
Kříž světové války 3. stupně
World War Cross 3rd Class
Kríž svetovej vojny 3. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1941 - Veselý, Ján
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530338Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž světové války 4. stupně
World War Cross 4th Class
Kríž svetovej vojny 4. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
21.06.1941 Jurech, Štefan
15.07.1941 - Záborský, Július
DD.MM.1941 Pilfousek, Rudolf
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530339Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž světové války 5. stupně
World War Cross 5th Class
Kríž svetovej vojny 5. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530340Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž světové války 6. stupně
World War Cross 6th Class
Kríž svetovej vojny 6. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1941 Bodický, Ladislav
DD.MM.1941 Kuna, Pavol
DD.MM.RRRR Kmicikievič, Jaroslav
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svetove-valky-1942-1945-t161210#530341Verze : 0
MOD