Main Menu
User Menu
Reklama

Nakadžima, Tecuzó

Tetsuzo Nakajima / 中島鉄蔵

     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima
Jméno:
Given Name:
Tecuzó
Jméno v originále:
Original Name:
中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.10.1886 ?, prefektura Jamagata /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.07.1949 Džakarta /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
guvernér Východnej Sumatry
zástupaca náčelníka Generálního štábu
velitel: 77. pěší pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
www.generals.dk
admiral3166.ddo.jp
URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Tecuzo-t160291#488380Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima
Jméno:
Given Name:
Tetsuzó
Jméno v originále:
Original Name:
中島鉄蔵 / なかじま・てつぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.11.1905 Vojenská akadémia
25.11.1915-29.11.1918 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.07.1906 podporučík
21.12.1908 poručík
02.05.1916 kapitán
08.02.1922 Major
07.08.1925 podplukovník
01.08.1930 plukovník
15.03.1935 generálmajor
01.03.1938 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1930-01.08.1931 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1931-18.03.1933 Velitel : 77. pěší pluk
01.03.1937-10.12.1938 Velitel : Kancelář všeobecních záležitostí Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.11.1937-10.12.1938 Velitel : 4. kancelář (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu

Ručně vyplněné položky:
26.07.1906-23.03.1910 29. peší pluk
23.03.1910-01.02.1911 Adjutant ? praporu 29. peší pluk
01.02.1911-25.12.1915 výcvikový prapor Armádna škola pechoty Toyama
25.12.1915-15.04.1919 29. peší pluk
15.04.1919-20.01.1921 výskumné oddelenie Armádna škola pechoty
20.01.1921-01.12.1921 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku (cesta po Francii)
01.12.1921-17.09.1924 vojenský atašé vo Francii
17.09.1924-01.05.1925 výskumný team Armádna škola pechoty
01.05.1925-27.01.1928 náčelník výskumného teamu Armádna škola pechoty
16.06.1925-10.12.1926 Inštruktor a výskumný team Armádna škola polného delostrelectva
10.12.1926-01.08.1930 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
01.08.1930-01.08.1931 náčelník 9. sekcie (vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
01.08.1931-18.03.1933 velitel 77. pešieho pluku
18.03.1933-01.08.1933 starší inštruktor Toyama vojenská škola pechoty
18.03.1933-01.08.1933 velitel výcvikového pluku Toyama vojenská škola pechoty
01.08.1933-01.03.1937 polný adjutant Cisára
01.03.1937-10.12.1938 náčelník Kancelárie všeobecných záležitostí, Generálneho štábu
15.11.1937-10.12.1938 poverený náčelník 4. kancelárie, Generálneho štábu
10.12.1938-02.10.1939 zástupca náčelníka Generálneho štábu
02.10.1939-15.11.1939 pridelený ku Generálnemu štábu
01.12.1939-DD.MM.RRRR reserva
03.07.1942-DD.MM.1945 guvernér Východnej Sumatry, Indonesia
DD.MM.1945-DD.MM.1949 zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov triedy A
DD.MM.1949-DD.MM.RRRR umiera vo väzení
Vyznamenání:
Awards:

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

29.04.1934

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

11.07.1939

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://kotobank.jp/word/中島鉄蔵
www.generals.dk
admiral3166.ddo.jp

URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Tecuzo-t160291#488383Verze : 5
MOD