Main Menu
User Menu
Reklama

Korda, Alexander

Korda, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Korda
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Korda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1907 Vrútky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.09.1958 väzenská nemocnica, Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 25. pešieho práporu "Hron" v SNP (1944)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v zajatí (1944-1945)
- uväznený na doživotie (1949-1958)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
7mb.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#488377Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Korda
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Korda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1923-DD.06.1927 Vyššia škola strojnícka, Košice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1927-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov horského delostrelectva v zálohe, Domažlice
DD.09.1929-26.07.1931 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1932-DD.07.1933 Aplikačná delostrelecká škola pri Delostreleckom učilišti, Olomouc
DD.11.1935-DD.MM.RRRR jazdecký kurz, Vojenské jazdecké učilište, Pardubice
DD.09.1948-DD.MM.RRRR Škola pre veliteľov vojskových telies, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1930 podporučík v zálohe
26.07.1931 poručík
01.10.1935 nadporučík
17.05.1939 stotník
01.01.1943 major
01.10.1944 podplukovník
01.10.1946 plukovník
12.09.1949 odsúdený za velezradu
DD.10.1990 rehabilitovaný, generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1944-10.09.1944 Velitel : Vojenský výcvikový tábor Lešť
06.06.1945-DD.08.1945 Velitel : 4. minometná brigáda

Ručně vyplněné položky:
01.10.1927-DD.10.1927 prezenčná služba, Delostrelecký pluk 201
DD.MM.1931-DD.MM.1936 dôstojník delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 1
DD.09.1936-DD.09.1937 1. dôstojník / veliteľ delostreleckej batérie, Delostrelecký pluk 8
DD.MM.1937-DD.06.1938 profesor Školy pre dôstojníkov ľahkého delostrelectva v zálohe, Josefov
DD.06.1938-DD.10.1938 veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 4
01.11.1938-DD.MM.RRRR 2. oddelenie veliteľstva 9. divízie
DD.01.1939-DD.MM.1939 veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 9
07.07.1939-DD.09.1939 Delostrelecký pluk 4
01.10.1939-DD.MM.1940 veliteľ delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie, Banská Bystrica
DD.MM.1940-DD.MM.1941 veliteľ Školy pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe, Bratislava
06.07.1941-19.09.1941 východný front, veliteľ oddielu, Delostrelecký pluk 12
20.09.1941-DD.MM.1943 veliteľ delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie, Bratislava
DD.01.1944-DD.MM.1944 veliteľ Vojenského výcvikového tábora Lešť
10.09.1944-13.10.1944 veliteľ 25. pešieho práporu "Hron", III. taktická skupina
13.10.1944-DD.MM.1944 veliteľ podskupiny "Korda", III. taktická skupina
19.11.1944-DD.MM.1945 v nemeckom zajatí, Stammlager XVII/A Keisersteinbruch-Altenburg
06.06.1945-DD.10.1945 veliteľ 4. mínometnej brigády
DD.10.1945-DD.03.1948 zástupca veliteľa Vojenskej akadémie, Hranice
DD.04.1938-DD.09.1938 dočasný veliteľ delostrelectva 14. pešej divízie
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

01.01.2008

Kříž Milana Rastislava Štefánika I. třídy
The Cross of Milan Rastislav Štefánik 1st class
Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy
-

26.07.2018

Pamětní kříž náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - III. stupeň
Commemorative Cross of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - Class III
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - III. stupeň
in memoriam, č. 1332 / No. 1332

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

Poznámka:
Note:
12.09.1949-13.09.1958 uväznený na doživotie za velezradu
01.01.1993-30.06.2008 po generálovi Kordovi udelený čestný názov VVP Lešť
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
http://shdo.mil.sk/80299/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#489522Verze : 0
MOD
Generálmajor in memoriam Alexander Korda sa narodil 18. apríla 1907 vo Vrútkach. Alexander Korda nastúpil vojenskú prezenčnú službu 1. októbra 1927 u Dělostřeleckého pluku 201 v Ružomberku. Odtiaľ ho odoslali do Školy na dôstojníkov horského delostrelectva v zálohe v Domažliciach. Po jej absolvovaní v hodnosti čatára ašpiranta ho 23. augusta 1929 prijali ako frekventanta na Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave. Školu úspešne ukončil 26. júla 1931 ako poručík delostrelectva, s predurčením k 7. batérii Dělostřeleckého pluku 1 v Prahe–Ruzyni ako subalterný dôstojník. Neskôr bol zaradený do funkcie dôstojníka pátrača v 4. batérii v Ruzyni a od 1. októbra 1934 v 7. batérii Dělostřeleckého pluku 1 v Bíline. K 1. októbru 1935 bol povýšený do hodnosti nadporučíka. Od 1. októbra 1936 jeho vojenská kariéra pokračovala v Dělostřeleckom pluku 8 v Místku a od konca septembra 1937 v Dělostřeleckom pluku 4 v Josefove.

V čase všeobecných mobilizačných opatrení čs. brannej moci od 23. septembra do 13. októbra 1938 velil 3. batérii Dělostřeleckého pluku 35, ktorý bol v zostave 35. hraničnej oblasti „Vítězslav“ s operačným priestorom v Orlických horách. K 1. novembru 1938 ho pridelili na 2. spravodajské oddelenie štábu 39. hraničnej oblasti „Rafael“ s veliteľstvom v Galante. V tomto služobnom zaradení pôsobil v Dunajskej Strede, po Viedenskej arbitráži v Hlohovci, Trnave a Bratislave. K 1. januáru 1939 prevzal velenie batérie delostreleckého pluk 9 v Bratislave.

Po vzniku Slovenského štátu bol Alexander Korda 15. marca 1939 ustanovený do funkcie veliteľa oddielu a náhradného oddielu Delostreleckého pluku 9 v Trnave. Dňa 17. mája 1939 ho povýšili na stotníka delostrelectva a 7. júla prevelili k Delostreleckému pluku 4 v Kežmarku. K 1. októbru 1939 bol stotník Korda ustanovený do funkcie veliteľa delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie.

Po vstupe Slovenska do vojny proti ZSSR odišiel 6. júla 1941 na východný front. Na Slovensko sa vrátil 19. septembra a hneď na druhý deň bol ustanovený za veliteľa delostreleckej skupiny Vojenskej akadémie v Bratislave. V tejto funkcii zotrval až do konca roka 1943. K 1. januáru 1943 ho povýšili na majora a 1. januára 1944 ustanovili za veliteľa Vojenského výcvikového tábora Lešť – Oremov Laz. Major Korda bol členom ilegálnej vojenskej odbojovej skupiny „Victoire“, s centrom na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici.

Po vypuknutí SNP sa 10. septembra 1944 stal veliteľom 25. pešieho práporu „Hron“, ktorý patril do zostavy III. taktickej skupiny „Gerlach“ 1. československej armády na Slovensku. Dňa 19. novembra 1944 sa dostal do nemeckého zajatia. Bol odvlečený do väznice v Bratislave a potom do Nemecka.

Z Nemecka sa podplukovník Korda vrátil 1. júna 1945. Od druhej polovice októbra 1945 vykonával funkciu dočasného zástupcu veliteľa Vojenské akademie v Hraniciach na Morave. K 1. októbru 1946 ho povýšili do hodnosti plukovníka delostrelectva.

Vo februári 1948 sa okolo neho vytvorila skupina demokraticky zmýšľajúcich dôstojníkov, snažiaca sa čeliť úsiliu komunistov ovládnuť armádu. V máji 1949 plukovníka Kordu a ďalších šiestich dôstojníkov zatkli. V roku 1952 ho premiestnili do Leopoldova. V auguste 1958 Alexandra Kordu previezli do väzenskej nemocnice U sv. Anny v Brne, kde 13. septembra po deviatich rokoch žalárovania zomrel vo veku 51 rokov. Urnu s pozostatkami Alexandra Kordu uložili do spoločnej rodinnej hrobky na cintoríne vo Vrútkach (Stred-306).

V októbri 1990 bol rehabilitovaný a povýšený in memoriam do hodnosti generálmajora čs. armády. Vo Vrútkach je po ňom pomenovaná ulica a od roku 1995 je generál Korda čestným občanom mesta in memoriam.

Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 2/2013 o zapožičaní čestného názvu z 31. mája 2013 podľa § 7ods. 3 písm. d) zákona 321/2001 z. z. o Ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je zapožičaný vojenskému útvaru 1109; Samohybnému delostreleckému oddielu Michalovce čestný názov "Samohybný delostrelecký oddiel generálmajora Alexandra Kordu".

Zdroj:
npor. Mgr. Simon Czap, https://shdo.mil.sk/72639/?pg=1

URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#624901Verze : 5
MOD
Hrob Alexandra Kordu na cintoríne vo Vrútkach. Poloha hrobu - 49°06'36.19"N 18°54'58.52"E, prvý hrob zľava od chodníka (vedľa lampy osvetlenia), tretí rad hrobov.


vlastná návšteva cintorína

Korda, Alexander - Hrob Alexandra Kordu.

Hrob Alexandra Kordu.
Korda, Alexander - Detail hrobu.

Detail hrobu.
URL : https://www.valka.cz/Korda-Alexander-t160290#680356Verze : 1
MOD