Main Menu
User Menu
Reklama

Obuch, Teodor

     
Příjmení:
Surname:
Obuch
Jméno:
Given Name:
Teodor
Jméno v originále:
Original Name:
Teodor Obuch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.09.1913 Vajnory (dnes Bratislava) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.09.2004 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa motorizovaného práporu "Haluzický" (1944)
zástupca veliteľa 2. československého stíhacieho pluku (1945)
náčelník štábu Veliteľstva letectva 4. oblasti (1945-1946)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.letectvo.sk
URL : https://www.valka.cz/Obuch-Teodor-t160261#488318Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Obuch
Jméno:
Given Name:
Teodor
Jméno v originále:
Original Name:
Teodor Obuch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 osemročné gymnázium, Skalica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
15.08.1934-27.02.1935 Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe, Beroun
30.09.1935-01.08.1937 Vojenská akadémia, Hranice
10.12.1940-30.09.1941 Kurz pozorovateľov letectva, Trenčianske Biskupice
01.10.1946-26.06.1948 Vysoká škola válečná, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1936 podporučík
01.08.1937 poručík
01.01.1940 nadporučík
01.07.1942 stotník
07.03.1945 štábny kapitán
01.10.1945 major
01.10.1946 podplukovník
30.01.1954 plukovník
31.12.1957 záloha
DD.MM.1990 rehabilitovaný
28.10.1992 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1945-DD.MM.1946 Náčelník štábu : Velitelství letectva 4. oblasti

Ručně vyplněné položky:
28.02.1935-DD.09.1935 1. poľná rota, Peší pluk 12
30.08.1937-29.05.1938 veliteľ čaty, Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe
DD.05.1938-DD.MM.RRRR Hraničiarsky prápor 3
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ Horského pešieho pluku 3
15.05.1939-08.03.1940 Peší pluk 1
DD.03.1940-23.03.1940 Delostrelecký pluk 3
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR 2. oddelenie, Veliteľstvo 3. divízie
01.10.1941-DD.MM.RRRR pozorovateľ letectva
30.09.1942-28.08.1944 Letecký pluk
29.08.1944-DD.MM.RRRR zástupca veliteľa motorizovaného práporu "Haluzický"
24.11.1944-DD.03.1945 veliteľ 1. letky, 2. československý stíhací pluk
15.03.1945-DD.MM.1945 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR
10.05.1945-31.07.1945 zástupca veliteľa 2. československého stíhacieho pluku
01.08.1945-31.10.1945 prednosta operačného oddelenia vojenskej leteckej oblasti 4
01.11.1945-DD.MM.1946 náčelník štábu Veliteľstva letectva 4. oblasti
16.07.1948-DD.MM.1951 náčelník štábu, Letecká vojenská akadémia
01.08.1951-DD.MM.1954 Vyššia škola dôstojníkov letectva
DD.MM.1954-31.12.1957 3. letecká technická divízia
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
so štítkom "Javorina"

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 4. třída
The Order of Milan Rastislau Stefanik, 4th Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 1st class
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom "SSSR"


DD.MM.1944 Vojenný víťazný kríž - V. triedy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Obuch-Teodor-t160261#488631Verze : 0
MOD