Brežněv, Leonid Iljič

Brezhnev, Leonid Ilyich
Brežnev, Leonid Iljič
Леонид Ильич Брежнев
     
Příjmení:
Surname:
Brežněv Brezhnev
Jméno:
Given Name:
Leonid Iljič Leonid Ilyich
Jméno v originále:
Original Name:
Леонид Ильич Брежнев
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu Marshal of the Soviet Union
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.12.1906 Kamenskoje /
19.12.1906 Kamenskoye /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.11.1982 Zarečje, Moskovská oblasť /
10.11.1982 Zarechye, Moscow Oblast /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- první tajemník KS SSSR
- předseda Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR
- General Secretary of Communist Party of Soviet Union
- Chairman of Presidium of Supreme Soviet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- čtyřnásobný nositel titulu Hrdina Sovětského svazu

- quadruple holder of the Title Hero of the Soviet Union
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brezhnev
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#627189 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Brežněv Brezhnev
Jméno:
Given Name:
Leonid Iljič Leonid Ilyich
Jméno v originále:
Original Name:
Леонид Ильич Брежнев
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1931-DD.MM.1935 Dněperská státní technická univerzita
DD.MM.1931-DD.MM.1935 Kamenskoye Metallurgical Technicum
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.06.1941 brigádní komisař
15.12.1942 plukovník
02.11.1944 generálmajor
04.08.1953 generálporučík
22.03.1974 armádní generál
07.05.1976 maršál Sovětského svazu
DD.06.1941 Brigade Commissar
15.12.1942 Colonel
02.11.1944 Major General
04.08.1953 Lieutenant General
22.03.1974 Army General
07.05.1976 Marshal of the Soviet Union
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1941-DD.MM.1942 zástupce komisaře Jižní fronty
DD.MM.1942-DD.MM.1943 zástupce komisaře Černomořské skupiny Zakavkazského frontu
DD.MM.1943-DD.MM.1944 komisař 18. armády Severokavkazského frontu
DD.MM.1944-DD.MM.1945 zástupce komisaře 4. ukrajinského frontu
DD.MM.1945-DD.MM.1946 komisař Karpatské vojenské oblasti
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR komisař ministerstva námořnictví
DD.MM.1953-DD.MM.1954 zástupce komisaře sovětské armády a námořnictva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Deputy Head, Political Department of Southern Front
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Deputy Head, Political Department of Black Sea Group of Transcaucasian Front
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Head, Political Department of 18th Army of North Caucasian Front
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Deputy Head, Political Directorate of the Fourth Ukrainian Front
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Head, Political Directorate of the Carpathian Military District
DD.MM.1953-DD.MM.RRRR Head, Political Department of the Ministry of the Navy
DD.MM.1953-DD.MM.1954 Deputy Head, Main Political Directorate of the Soviet Army and Navy
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
maršál Leonid Alxandrovič Govorov.

Dne 21. září 1989 předseda Nejvyššího sovětu SSSR Michail Sergejevič Gorbačov podepsal dekret předsednictva Nejvyššího sovětu SSSR o zrušení udělení Řádu vítězství L. I. Brežněvovi ve znění „v rozporu se statutem řádu“.">
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Brezhnev
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#627192 Verze : 3
Leonid Iljič Brežněv

Vůdce Sovětského svazu v letech 1964 - 1982, strůjce vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968.

L.I. Brežněv se narodil 19. prosince 1906 v ukrajinské vesnici Kamenskaja (nyní Dněprodzeržinsk) v rolnické rodině a k zemědělství v pozdějších letech často inklonoval. Do komunistické strany SSSR vstupuje roku 1931, kdy je vcelku dlouho řadovým členem. Roku 1935 vystuduje metalurgický institut v Dněprodzeržinsku, ve stejném roce, při svém působení v armádě se stává vojenským komisařem (1935 - 1936). První výraznější postup jeho kariéry, zvolení místopředsedou městského sovětu v Dněpropetrovsku se odehraje roku 1937.

V období 2. světové války Brežněv zastává postupně různé politické funkce v Rudé armádě, kde také výrazně postupuje ve vojenské hierarchii a roku 1943 již je z něj generálporučík u 1. Ukrajinského frontu, kde poznává svého pozdějšího rivala Nikitu Chruščova. Konec války jej zastihne ve funkci politického komisaře ve 4. Ukrajinském frontu.

Po válce Brežněvova kariéra nabírá na obrátkách. Roku 1950 se stává členem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (jakožto první tajemník ÚV KS Moldávie) a po Stalinově smrti již zastává funkci prvního tajemníka ÚV KS Kazachstánu (v letech 1954 - 1956). Ve stejném roce (1956) si jej Chruščov povolává do Moskvy, Brežněv se stává členem politbyra ÚV KS SSSR, následně pak přímým Chruščovovým poradcem. Kariéra Chruščova se ale v té době silně otřásá. Roku 1964, po jeho sesazení se Brežněv dostává prakticky do čela SSSR (v té době jako první tajemník ÚV, v roce 1966 jako generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu).

Za Brežněvovy vlády SSSR přitvrzuje svůj vliv na ostatní státy "východního" bloku. V srpnu 1968 Brežněv posílá vojska Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, což vysvětluje ohrožením socialsmu v této zemi. Paradoxně ale za jeho vlády se také oteplují vztahy se západem, setkává se s prezidenty USA (s Richardem Nixonem roku 1972 podepisuje smlouvu SALT I. o omezení zbrojení, roku 1974 se ve Vladivostoku setkává s Geraldem Fordem a roku 1979 podepisuje pakt SALT II. s Jimmy Carterem ve Washingtonu). Naopak se také snaží o vliv SSSR ve světě, v prosinci 1979 vojska Sovětského svazu provedou invazi do Afghánistánu.

Brežněvův vliv je silný, což potvrzuje, že se drží na svých postech i ve vysokém věku a s postupujícími nemocemi až do své smrti, 10. listopadu 1982, kdy umírá na selhání srdce. Je pochován u Kremelské zdi v Moskvě.

ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#85767 Verze : 3
Leonid Iljič Brežněv


Jeho život byl klasickým příkladem aparatčíka, který se díky přesnému plnění zadaných úkolů osvědčil, a mohl být proto povýšen. Brežněv, který v období Stalinovy vlády vystupoval jako poslušný byrokrat, zvládal nižší stranické funkce v průmyslové sféře i v armádě a díky tomu se po roce 1953 dostal do skupiny nejvyšších stranických představitelů. Trebaže původem Ukrajinec, dokázal podle pokynů svých nadřízených řídit stranické organizace na Ukrajině, v Moldavsku i v Kazachstánu, bez sebemenších odborných znalostí stál v čele politické správy válečného námořnictva, zastával funkci jednoho z tajemníků ustředního výboru strany a bez většího ohlasu působil několik let ve funkci formální hlavy státu. Po stranickém puči, který v říjmu 1964 smetl Chruščova, vybraly stranické špičky do vrcholné funkce Brežněva. Hlavní devizou byla jeho nekonfliktnost. V krátké době se stal mluvčím byrokratické, antiprogresivní skupiny v politbyru, úzce spojené s armádou a vojensko průmyslovým komplexem.


Napojení na armádu se zřetelně projevilo vyzdvihování vlastních válečných zásluh, udělením maršálské hodnosti a přijímáním sovětských i zahraničních vyznamenání. Ve vnitřní i zahraniční politice Brežněv přesně plnil požadavky armádního velení (okupování ČSSR v sprnu 1968, invaze do Afganistánu v prosinci 1979), a to bez ohledu na ztráty způsobené mezinárodnímu komunistickému hnutí a na zhoršení obrazu SSSR ve světě. Naproti tomu armádní vedení podpořilo Brežněva v roce 1973, kdy tzv. progresivisté v politbyru pokusili o jeho odvolání z funkce. Díky této podpoře získala armáda a vojenskoprůmyslový komplex úplnou kontrolu nad sovětskou zahraniční politiku i ekonomiku. Obrat nastal až po Brežněvově smrti, díky velké čistce, kterou provedl v letech 1985 a 1986 nový vůdce sovětů Michail Gorbačov. Militarizace ekonomiky v Brežněvově éře však značně přispěla k postupnému zhroucení komunistických systémů na konci osmdesátých let.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#83457 Verze : 0
Fotografie z období 2.světové války
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#213621 Verze : 0
Výčet vyznamenání:
SSSR:
2x Maršálská hvězda s brilianty,
4x Hrdina Sovětského Svazu,
Hrdina Socialistické práce,
Řád Vítězství,
8x Řád Lenina,
2x Řád Říjnové revoluce,
2x Řád Rudého praporu,
Řád Bohdana Chmelnického II. stupeň,
Řád Vlastenecké války I. stupeň,
Řád Rudé hvězdy,
Řád Za bojové zásluhy,
Pamětní Medaile 100. výročí narození V.I.Lenina,
Medaile Za dobytí Vídně,
Medaile Za obranu Oděsy,
Medaile Za obranu Kavkazu,
Medaile Za vítězství nad Německem 1941 - 1945,
Pamětní Medaile Za 20. výročí vítězství ve Velké Vlastenecké válce,
Pamětní Medaile Za 30. výročí vítězství ve Velké Vlastenecké válce,
Medaile Za osvobození Varšavy,
Medaile Za osvobození Prahy,
Medaile Za pracovní úsilí ve Velké Vlastenecké válce,
Medaile Za budování vojenské spolupráce,
Medaile Za budování těžkého průmyslu Jihu,
Medaile Za výstavbu v neobydlených oblastech,
Pamětní Medaile 40. výročí Ozbrojených sil SSSR,
Pamětní Medaile 50. výročí Ozbrojených sil SSSR,
Pamětní Medaile 60. výročí Ozbrojených sil SSSR,
Pamětní Medaile 250. výročí Leningradu,
Pamětní Medaile 1500. výročí Kijeva,
Leninská prémie,
Mezinárodní Leninská prémie Za upevnění míru mezi národy,
NDR:
3x Hrdina NDR,
3x Řád Karla Marxe,
Řád Velká hvězda družby národů s brilianty,
Medaile Za zásluhy o NDR,
ČSSR:
3x Hrdina ČSSR,
Řád Bíleho lva Za vítězství I.stupeň,
4x Řád Klementa Gottwalda,
Řád Bílého lva s řádovým řetězem,
Řád Socialismu,
2x Čs. válečný kříž 1939,
Medaile Za chrabrost před nepřítelem,
Pamětní Medaile Čs. armády ,
Dukelská pamětní medaile,
Za upevňování přátelství ve zbrani I. stupeň,
Pamětní Medaile 20. výročí SNP,
Pamětní Medaile 30. výročí SNP,
Pamětní Medaile 50. výročí KSČ
Kuba:
Hrdina Kuby,
Řád Chosé Martiho,
Řád Playa Giron,
Řád Karlose Manuela de Sancheze,
Pamětní Medaile 20. útoku na kasárna Monkada,
Pamětní Medaile 20. výročí Revolučních ozbrojených sil
Argentina:
Řád Majské revoluce I. třídy
Afganistán:
Řád Slunce svobody
Bulharsko:
3x Hrdina Bulharska,
3x Řád Georgije Dimitrova,
Pamětní Medaile 100. ýročí osvobození Bulharska od Osmanského jha,
Pamětní medaile 30. výročí socialistické revoluce v Bulharsku,
Pamětní Medaile 90. výročí narození G. Dimitrova,
Pamětní Medaile 100. výročí narození G. Dimitrova
Maďarsko:
2x Řád Praporu s brilianty I. stupeň
Vietnam:
Řád Práce
Řád Ho-Či Mina I. stupeň,
Řád Zlaté hvězdy
Guinea:
Řád Nezávislosti
Indonésie:
2x Řád Hvězna Indonésie
Jemen:
Řád Revoluce 14. října
KLDR:
Řád Státního praporu
Laos:
Hrdina Lidově Demokratické republiky Laos,
Zlatá Medaile Národů
Mongolsko:
Hrdina Mongolské lidové republiky,
4x Řád Suche Batora,
Pamětní Medaile 30. výročí Vítězství na Chalchyn-Gole,
Pamětní Medaile 40. výročí Vítězství na Chalchyn-Gole,
Pamětní Medaile 50. výročí Mongolské lidové revoluce,
Pamětní Medaile 50. výročí Mongolské lidové armády,
Pamětní Medaile 30. výročí Vítězství nad Japonskem
Peru:
Řád Slunce Peru I. stupeň
Polsko:
Virtuti Militari I.stupeň,
Řád Vzniku Polska I. stupeň,
Řád Za zásluhy I. stupeň,
Grunwaldský kříž II. stupeň,
Medaile Za Oder, Nisu a Baltik,
Medaile Vítězství a Svoboda
Rumunsko:
Hvězda Rumunska I. stupeň
Finsko:
Řád Bílé růže I. stupeň,
Řád Bílé růže s řetězem
Etiopie:
Řád Hvězda Cti
Jugoslávie:
Řád Hvězda Jugoslávie,
Řád Svobody s brilianty
Oficiální soupis všech vyznamenání hovoří o 114 kusech.
Zdroj:
www.warheroes.ru,
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341068 Verze : 1
Snad to bude ještě někoho zajímat, pokusím se navázat na soupis řádů a vyznamenání L. Brežněva. Bez velkých diskuzí odkazuji všechny zájemce na Výtisk listu Izvestija ze dne 29. září 1989 .
IZVESTIJA popisuje problematiku řádu a vyznamenání následovně :
Udělení řádu Vítězství gen. tajemníkovi ÚV KSSS, předsedovi prezidia Nejvyššího sovětu SSSR, předsedovi prezidia Nejvyššího sovětu SSS, předsedovi Rady obrany SSSR, maršálu Sovětského Svazu L. I. Brežněvovi se uskutečnilo 20. února 1978 v Kremlu .Samotný akt měl slavnostní, vznešený průběh, který si nezadal s orientální pompou a holdem panovníka byzantské říše .
Výnos Nejvyššího sovětu ze dne 20. února 1978 byl řád Vítězství udělen Brežněvovi „ Za velké a mimořádné zásluhy o vítězství sovětského lidu a jeho ozbrojených sil ve Velké vlastenecké válce, za výjimečné zásluhy o upevňování obranyschopnosti země, za rozpracování a uskutečňování zahraniční mírové politiky Sovětského svazu a výjimečný rozvoj Sovětského svazu v mírových podmínkách .
Výnos a toto honosné zdůvodnění je podepsáno zástupce předsedy prezidia Nejvyššího sovětu SSSR V. Kuzněcovem a tajemníkem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR M. Georgadzem .
Za frenetického potlesku přítomných soudruhů řád Vítězství osobně předal M. A. Suslov. ALE - ve statutu řádu Vítězství je jasně vymezeno, že tento řád je určením pouze pro ocenění osob nejvyššího velitelského sboru Rudé armády. Není bez zajímavosti si připomenout, že tento řádový statut vychází ze znění staršího statutu carského řádu sv. Jiří a to pro stupeň velkokříž.
Řád tedy mohl být udělen za úspěšné provedení bojových operací jednoho frontu na hlavním směru úderu, vždy však s efektivním vítězstvím vlastních vojsk, za vítěznou bitvu atd .
Je tedy jasné, že L. Brežněv v roce 1942 – 45 nesplňoval podmínky pro udělení řádu Vítězství .
Jaký byl osud ostatních vyznamenání ?
Při soupisu se ukázalo, že je uchováno 114 řádů a vyznamenání, ale že zde jsou další, neevidované drahocenné kusy ve zlatě s brilianty .
Bylo nalezeno ještě dalších 21 ks Zlatých hvězd Hrdiny SSSR a 13 medailí Srp a Kladivo, nebyly to kopie ,ale duplikáty, tj. náhradní ražby v originálním kovu, v tomto případě ve zlatě .Oficielní soupis všech dekorací se nakonec ustálil na čísle 114 kusů .
Řád Vítězství
5 zlatých hvězd Hrdiny SSSR
16 dalších řádů SSSR
18 medailí SSSR
Maršálské hvězdy s brilianty
Čestnou zbraň se zlatým znakem SSSR
Dále do úschovy byly převzaty 42 řády a 29 medailí dalších států :
3 zlaté hvězdy Hrdiny Bulharské lidové republiky
2 řády praporu Maďarské lidové republiky s brilianty
Řád Zlaté hvězdy Vietnamské socialistické republiky s brilianty
Velká hvězda družby národů Německé demokratické republiky
3 zlaté hvězdy Hrdiny ČSSR
Velkokříž řádu Slunce Peru a další .
Řádové dekorace byly převzaty do úschovy v Řádové síni prezidia Nejvyššího sovětu SSSR, obě maršálské hvězdy a duplikáty Zlatých hvězd byly dány do dalšího používání v souladu s platnými předpisy .
Článek pokračuje a rozebírá, proč nejsou řádové dekorace vb některém muzeu jako v případě vyznamenání Stalina, Chruščova a další. Sami autoři připouštějí, že prostě nebyl zájem neb žádné muzeum se na rodinu neobrátilo .Prameny :
Za redakci Izvestia I. Abakumov a R. Ignatěv
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#347114 Verze : 1

Diskuse

jeden doplňující textík k těm dvou fotografiím - je na nich zřetelně vidět jaký to byl "válečný hrdina" - čtyřnásobné udělení Zlaté hvězdy hrdiny SSSR - stejně tolik měl i Žukov.
Je vidět že i statečnost politických komisařů ve střílení zrádců se taky dočkala početného ocenění vysokými řády.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#97513 Verze : 1
Tento pán není nositelem řádu Vítězství. Pravda, byl mu udělen, ale je nutno říci, že mu také byl odebrán (v roce 1989, podepsán Gorbačev). Jméno Brežněv bylo odstraněno i z desky cti. V moderní ruské encyklopedii není uváděn mezi nositeli, viz můj doplněk k řádu Vítězství umístěný zde na www.valka.cz. Jinak naopak jeho postoje ve Velké vlastenecké válce, kdy v hodnosti generála působil na tak zvané " Malé zemi " si zaslouží ocenění a říci - ANO to byl statečný člověk. Proto dekorace z tohoto období si zcela a plně zasloužil.
Nevím, zda Poláci neodebrali Velkokříž řádu Virtuti Military to by mohla prověřit naše polská skupina?
Brežněv byl ale také jedním a snad jediným funkcionářem staříků z ÚV KSSS, který v roce 1968 odmítal vstup jednotek do ČSSR, byl však "přesvědčen".
Další udělování řádu v době kdy již zastával post předsedy (již nevím jak správně se to jmenovalo) bylo automatické, servilní, ale mně je sympatický, neb v době války to byl statečný chlap, který měl rád vodku a děvčata a i jako politruk dokázal vésti své vojáky do útoku, neseděl v zemljance, ale opravdu bojoval.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341076 Verze : 1
Nejsem si zcela jist, ale nejméně jedna zlatá jvězda Hrdiny Sovětského svazu mu byla udělena až dost dlouho po válce (myslím že za zorání celin) tedy nikoli za bojové zásluhy.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341078 Verze : 0
Polsky Virturi Militari mu byl odebran 10.7.1990. V soupisu jsem ale uvadel vyznamenani ktera mu byla udelena.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341115 Verze : 0
Všechny zlaté hvězdy mu byly uděleny dlouho po válce. První v roce 1966 k 60ti letům a koneckonců tak to bylo i s ostatníma. Nemají s hrdinstvím nic společného.
Zkatou hvězdu hrdiny socialistické práce dostal v roce 61 za práci v raketové technice v souvislosti s letem Gagarina. Tam by se dalo snad mluvit tom, že si ji zasloužil.
www.warheroes.ru
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341126 Verze : 1
zajímavá jsou i čísla řádů, vždy jsem si myslel že se řády jsou dávány v podstatě v řadě, tedy ten první má nižší číslo než druhý a podobně, zde je to ale opačně a poslední má číslo 2, tedy zřetelně byl ponechán pro podobné příležitosti k narozeninám a podobně. To jak moc byl odvážný je ale známo v podstatě jen z reportu jednoho spisovatele, S.A. Borzenka, takže jistotu moc nemáme. Je zvláštní že Borzenko svo zlatou hvězdu dostal už v listopadu 1943, zatímco Brežněv ji dostal k narozeninám dlouho po válce a v zásluhách je boj proti "fašistům" uveden až dost vzadu. před tím je zásluhy o stranu, stát, obranyschopnost...
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341135 Verze : 0
V SSSR bylo číslování pro každý řádový stupeň extra. Opticky to tedy "zkresluje ". Kupodivu a to platí i pro carské rusko, mají v tom číslování pořádek a evidenci. Ještě dnes se nechá dle čísla zjistit např. nositel kříže Sv. Jiří. On ten řádový archiv byl pečlivě hlídán .
O jeho statečném chování nesvědčí ty nejvyšší řády, ale to co dostal v dané době do roku 1945, tedy to co mohl a na co měl podle své hodnosti nárok. Pochopitelně, pochybovati je vždy nutné, ale to potom čemu věřit ?
Čísla uvedená v odkazu, myslím tím u Hvězdy hrdiny, tomu opravdu, ale opravdu sám nerozumím. To by musel originál ruský mluvčí celé přeložit, nemusí to být totiž číslo řádu, ale může to být číslo roizkazu, nařízení usnesení toho daného roku, kdy obdržel ten a ten řád. Jinak jsem z toho " srna " .
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341137 Verze : 1
Takže pokud tomu rozumím správně, první hvězda byla v řadě s všemi ostatními, druhá (byť stejná) je číslovaná v jiné řadě (s těmi kdo mají dvě), třetí by podle toho byla pátá přidělená potřetí (čili před ním by byli jen 4) a čtvrtá by byla zase stejná ale číslovaná samostatně jen pro ty co dostali řád čtyřikrát. Je to tak?
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341139 Verze : 0
Potvrzují informaci o odebrání Virtuti Militari :

Citace :

Snad největšího zneuctění řádu v očích Poláků, došlo udělením Velkokříže s Hvězdou Leonidu Brežněvovi - za zásluhy při porážce fašistického Německa a osvobození Polska... Na protest proti tomuto činu zorganizovali, předváleční nositele Virtuti Militari, slavnostní odevzdání svých řádů na místě pro Poláky nejposvátnějším - Čenstochovském klášteře na Jasné Hoře.
V roce 1990 tehdejší prezident PR Wojciech Jaruzelski, zrušil kontroverzní rozhodnutí z roku 1974 o udělení Brežněvovi Velkokříže s Hvězdou a řád mu odebral ...

- citace z článku Virtuti Militari
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341140 Verze : 0
bitaxe: Možná mě někdo z odborníků opraví a nebo doplní, ale asi takhle. První hvězda z roku 1966 má číslo 11230. Druhá z roku 1976 čislo 97 jako druhá udělená hvězda. Ze zadní strany je před číslem uvedeno, že se jedná o druhou udělenou (ale nevím jak, je tam čislo 2, nebo II). Z roku 1978 udělená třetí má číslo 5, znovu jako třetí udělená a ta z roku 1981 má číslo 2 (jako udělená čtvrtá), protože číslo 1 má Žukov.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341177 Verze : 0
V SSSR koloval vtip : Stalin z Žukovem projednávají plán utoku........Když se schválem Stalin zvedne telefon......
Žukov se ho ptá co dělá.Stalin odpoví"Musím zawolat geniální vojevudci Brežněvovy ,aby mi řekl jestli je ten plán dost dobrý abyho RA provedla.Parodie Brežněvovo zveličování své role ve Velké vlastenecké válce.
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#341336 Verze : 0
datace hvězdy maršála SSSR
mělo by se opravit vyznamenání maršálem SSSR a udělení hvězdy, protože to vypadá, že hvězdu obdržel skoro rok a půl před jmenováním maršálem
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#628541 Verze : 0
Je to správně. V roce 1976 obdržel tzv. malou maršálskou hvězdu jako generál. Od r. 1974 mohly být maršálské hvězdy udělovány i generálům.Prameny: ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Breznev-Leonid-Iljic-t15982#628600 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více