Main Menu
User Menu

Pyote, Stanice vzdušných sil TM-186 Pyote [1958-1963]

Pyote Air Force Station (TM-186)

     
Název:
Name:
Stanice vzdušných sil TM-186 Pyote
Originální název:
Original Name:
Pyote Air Force Station (TM-186)
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1942-DD.MM.1948 Pyote Army Airfield
DD.MM.1948-31.12.1953 Pyote Air Force Base
Obec:
Municipality:
Pyote, Texas
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
31°30'40.00"N 103°08'30.00"W
Vznik:
Established:
DD.04.1958 znovuotvorená
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
31.12.1963 uzatvorená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyote_Air_Force_Base
URL : https://www.valka.cz/Pyote-Stanice-vzdusnych-sil-TM-186-Pyote-1958-1963-t159787#487253Verze : 0
MOD
Diskuse
Po 2. sv. vojne odkladište nadbytočných lietadiel. Medzi inými tu bol dočasne odložený aj bombardér B-29 Enola Gay, z ktorého bola spustená nukleárna bomba na Hirošimu.
URL : https://www.valka.cz/Pyote-Stanice-vzdusnych-sil-TM-186-Pyote-1958-1963-t159787#487256Verze : 0
MOD