24. střelecká divize [1942-1945]

24th Rifle Division
24. strelecká divízia - 2. formovanie
24-я стрелковая дивизия (24 сд) - II. формирование
     
Název:
Name:
24. střelecká divize24th Rifle Division
Originální název:
Original Name:
24-я стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
412. střelecká divize 412th Rifle Division
Datum zániku:
Disbanded:
10.07.1945
Nástupce:
Successor:
--
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.01.1942-DD.03.1942 Archangelský vojenský okruh
08.03.1942-12.08.1942 3. uderná armáda
24.08.1942-01.09.1942 4. tanková armáda
01.09.1942-10.09.1942 1. gardová armáda
10.09.1942-24.09.1942 24. armáda
25.09.1942-07.10.1942 1. gardová armáda
07.10.1942-22.10.1942 4. tanková armáda
22.10.1942-07.02.1943 65. armáda
07.02.1943-09.02.1943 Donský front
09.02.1943-05.05.1943 62. armáda
05.05.1943-15.06.1943 8. gardová armáda
20.06.1943-08.08.1943 57. armáda
16.08.1943-10.09.1943 34. střelecký sbor
11.09.1943-15.09.1943 1. gardová armáda
16.09.1943-20.09.1943 6. gardový střelecký sbor
21.09.1943-09.10.1943 34. střelecký sbor
23.10.1943-08.11.1943 37. armáda
23.11.1943-03.12.1943 18. armáda
10.12.1943-29.12.1943 101. střelecký sbor
30.12.1943-12.03.1944 52. střelecký sbor
13.03.1944-27.03.1944 11. střelecký sbor
27.03.1944-07.04.1944 11. gardový tankový sbor
07.04.1944-09.04.1944 11. střelecký sbor
09.04.1944-14.04.1944 1. ukrajinský front
15.04.1944-17.08.1944 11. střelecký sbor
18.08.1944-20.01.1945 95. střelecký sbor
20.01.1945-28.01.1945 94. střelecký sbor
28.01.1945-06.05.1945 18. armáda
06.05.1945-DD.06.1945 17. gardový střelecký sbor
13.01.1942-DD.03.1942 Arkhangelsk Military District
08.03.1942-12.08.1942 3rd Shock Army
24.08.1942-01.09.1942 4th Tank Army
01.09.1942-10.09.1942 1st Guards Army
10.09.1942-24.09.1942 24th Army
25.09.1942-07.10.1942 1st Guards Army
07.10.1942-22.10.1942 4th Tank Army
22.10.1942-07.02.1943 65th Army
07.02.1943-09.02.1943 Don Front
09.02.1943-05.05.1943 62nd Army
05.05.1943-15.06.1943 8th Guards Army
20.06.1943-08.08.1943 57th Army
16.08.1943-10.09.1943 34th Rifle Corps
11.09.1943-15.09.1943 1st Guards Army
16.09.1943-20.09.1943 6th Guards Rifle Corps
21.09.1943-09.10.1943 34th Rifle Corps
23.10.1943-08.11.1943 37th Army
23.11.1943-03.12.1943 18th Army
10.12.1943-29.12.1943 101st Rifle Corps
30.12.1943-12.03.1944 52nd Rifle Corps
13.03.1944-27.03.1944 11th Rifle Corps
27.03.1944-07.04.1944 11th Guards Tank Corps
07.04.1944-09.04.1944 11th Rifle Corps
09.04.1944-14.04.1944 1st Ukrainian Front
15.04.1944-17.08.1944 11th Rifle Corps
18.08.1944-20.01.1945 95th Rifle Corps
20.01.1945-28.01.1945 94th Rifle Corps
28.01.1945-06.05.1945 18th Army
06.05.1945-DD.06.1945 17th Guards Rifle Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Velitel:
Commander:
13.01.1942-27.01.1943 Prochorov, Fjodor Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
27.01.1943-10.07.1945 Prochorov, Fjodor Alexandrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
13.01.1942-DD.MM.RRRR Sobolev, Michail Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? ( )
06.08.1942-07.09.1942 Marsov, Konstantin Petrovič (Podpolkovnik / Подполковник)
08.09.1942-24.09.1942 Gerasimov, Konstantin Ignatievič1) (Kapitan / Kапитан)
25.09.1942-09.11.1942 Serjogin, Alexandr Pavlovič1) (Major / Mайор)
DD.12.1942-DD.01.1944 Sivers, Ivan Timofejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.01.1944-DD.01.1944 Sivers, Ivan Timofejevič (Polkovnik / Полковник)
DD.01.1944-16.05.1944 Chamec, Dmitrij Achillovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.05.1944-12.04.1945 Nagatkin, Ivan Petrovič (Polkovnik / Полковник)
DD.04.1945-DD.07.1945 Alexandrov, Nikolaj Dmitrievič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
06.01.1944-10.07.1945 Berdičevská
20.02.1944-10.07.1945 Samarská2)
20.02.1944-10.07.1945 Uljanovská2)
20.02.1944-10.07.1945 železná2)
06.01.1944-10.07.1945 "of Berdychiv"
20.02.1944-10.07.1945 "od Samara"2)
20.02.1944-10.07.1945 "of Ulyanovsk"2)
20.02.1944-10.07.1945 "Iron"2)
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
08.03.1942 - 10.02.1943
20.03.1943 - 08.11.1943
30.11.1943 - 11.05.1945

1) dočasne poverený

2) prevzaté od 24. streleckej divízie
in the army in the field: 08.03.1942 - 10.02.1943
20.03.1943 - 08.11.1943
30.11.1943 - 11.05.1945

1) temporarily

2) taken over from the 24th Rifle Division
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/24-strelecka-divize-1942-1945-t15956#750481 Verze : 0

24. strelecká divízia (2. formovanie)

24-я стрелковая дивизия - II. формирование


V decembri 1941 bola vo Vologdskej oblasti sformovaná 412. strelecká divízia, ktorá však bola už 13.1.1942 premenovaná na 24. streleckú divíziu (2. formovania). Toto vojenské poradové číslo (24.) sa uvoľnilo z dôvodu rozformovania 24. streleckej divízie (1. formovania) v decembri 1941, ktorá bola zrušená jednak pre jej takmer totálne zničenie v bojoch, ale najmä pre stratu bojovej zástavy. Čo bol v sovietskej armáde spravidla vždy dôvod na zrušenie jednotky, bez ohľadu na jej početný stav. Neskôr sa vyšetrovaním zistilo, že počas ústupu z obkľúčenia bola zástava u inštruktora politického oddelenia divízie, staršieho politického dôstojníka A. V. Barbaševa, ktorý zahynul 6. augusta 1941 v boji pri obci Aňutino. Miestny obyvateľ, kolchozník D. N. Ťapin našiel na tele mŕtveho dôstojníka zástavu divízie a telo spolu so zástavou pochoval na miestnom cintoríne. Po oslobodení obce Aňutino sovietskymi vojskami v roku 1943 bola zástava vyzdvihnutá a odoslaná na reštaurovanie. Aký to malo dôsledok pre novo sformovanú 24. streleckú divíziu sa dozvieme v ďalšej časti tohto príspevku.

Jednotky divízie sa zúčastnili bitky o Stalingrad, Donbaskej útočnej operácie, oslobodzovania ľavobrežnej Ukrajiny, v Žitomírsko-Berdičevskej, Proskurovsko-Černivskej, Ľvovsko-Sandomirskej, Východokarpatskej, Západokarpatskej, Moravsko-Ostravskej a Pražskej útočnej operácie. Dňa 6. januára 1944 bol divízii udelený čestný názov "Berdičevská" - na pamiatku dosiahnutého víťazstva a za vyznamenanie v bojoch pri oslobodzovaní mesta Berdičev.

20. februára 1944 bol divízii slávnostne odovzdaný reštaurovaný prápor bývalej 24. streleckej divízie (1. formovania) ako aj všetky jej vyznamenania (dva Rady Červenej zástavy, okrem Čestného revolučného červeného praporu, ktorý sa už v tom čase neudeľoval) a čestné názvy (železná, Samarská, Uljanovská). Tak sa 24. strelecká divízia (2. formovania) stala de facto nástupcom 24. streleckej divízie (1. formovania), čo je v prípade Červenej, resp. Sovietskej armády veľmi zriedkavý prípad.

Dňa 8. apríla 1944 bol divízii udelený Rad Suvorova II. stupňa. Udelený bol dekrétom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR za príkladné plnenie úloh velenia v bojoch pri oslobodzovaní mesta Černovice a za chrabrosť a odvahu, ktorú pri tom preukázali jej príslušníci. O desať dní na to nasledovalo udelenie ďalšieho vysokého, tzv. vojvodcovského vyznamenania - Radu Bohdana Chmelnického II. stupňa - udeleného dekrétom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR z 18. apríla 1944 za príkladné plnenie bojových úloh velenia v bojoch s nemeckými útočníkmi v predhorí Karpát, prístup k juhozápadnej štátnej hranici ZSSR a za chrabrosť a odvahu, ktorú pri tom preukázali jej príslušníci.

Svoju vojnovú púť ukončila divízia 9. mája 1945 oslobodením českého mesta Letovice, vzdialeného 100 kilometrov od Prahy.

Dňa 10. júla 1945 bola divízia rozformovaná, no jej číslo bolo už v roku 1946 pridelené 294. streleckej divízii, z ktorej sa tak stala 24. strelecká divízia (3. formovania) so zachovaním všetkých čestných názvov a vyznamenaní jej predchodkyne, teda 24. streleckej divízie (2. formovania). Je to na prvý, ale aj na druhý pohľad značne chaotické rozhodnutie, ale Sovieti v tom boli v období studenej vojny majstri. Neustále premenovávania a prečíslovania bojových jednotiek, rušenie jednotiek s bohatými bojovými tradíciami a po čase prideľovanie ich čísel, čestných názvov a vyznamenaní ďalším jednotkám, to bol spôsob vlastný vtedajšej sovietskej vojenskej nomenklatúre. Z časti sa tak dialo z dôvodu nekompetentnosti, či ignorantstva kompetentných a z časti v záujme zmätenia potencionálneho nepriateľa. Aj v tomto prípade zrejme v dôsledku eufórie z vyhranej vojny a príkazu na postupnú redukciu sovietskych ozbrojených síl z vojnových na mierové stavy, došlo k rozformovaniu jednej z najstarších streleckých divízií (z hľadiska nástupníctva po 24. streleckej divízii 1. formovania) a jednej z mála jednotiek vyznamenaných troma Radmi červenej zástavy. Keď si to kompetentní uvedomili, bolo jej číslo urýchlene pridelené existujúcej 294. streleckej divízii s prevzatím všetkých vyznamenaní a čestných názvov. To, že 249. strelecká divízia nemala s pôvodnou 24. streleckou divíziou absolútne nič spoločné nehralo žiadnu úlohu.

V roku 1957 bola 24. strelecká divízia premenovaná na 24. motostreleckú divíziu. Tentokrát však už nie z dôvodu mlženia, ale z dôvodu plošnej systémovej premeny streleckých jednotiek na jednotky motostrelecké.

V povojnovom období bola 24. strelecká divízia (3. formovania), resp. neskôr 24. motostrelecká divízia, dislokovaná v Prikarpatskom vojenskom okruhu (mesto Ľvov). Veliteľstvo divízie a jej hlavná časť sa nachádzali v meste Javoriv v Ľvovskej oblasti.


Zdroje:
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru

24. střelecká divize [1942-1945] - Prapor 24. samarské železné divize dělníků a rolníků Samarské gubernie
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34018651

Prapor 24. samarské železné divize dělníků a rolníků Samarské gubernie
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/24-strelecka-divize-1942-1945-t15956#750753 Verze : 27
3. března 1945 útočila na Liptovský Mikuláš a až do 10.3.1945 vedla boje v jeho okolí. 10.3.1945 odešla do zálohy velitele 18. armády. 4.4.1945 byla opět přesunuta na frontu k Liptovskému Mikuláši a útočila směrem na Ružomberok. 10.4. 1945 se přesunula na pravé křídlo 18. armády a byla zasazena do útoku na směru vedoucím od Milówky na Svrčinovec s cílem obchvátit Čadcu od severu. 26. 4. 1945 bojovala v okolí polské osady Sól.

pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/24-strelecka-divize-1942-1945-t15956#60119 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více