Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 141 [1938-1938]

141st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 141
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 141
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Posádkové velitelství Velká Praha
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 141-B-1
- Posádkové velitelství Velká Praha
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-141-1938-1938-t159482#588195Verze : 2
MOD