Main Menu
User Menu

Weidinger, Otto

SS-Obersturmbannführer

     
Příjmení:
Surname:
Weidinger
Jméno:
Given Name:
Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Weidinger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-obersturmbannführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.05.1914 Würzburg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.01.1990 Aalen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 4. plukupancierových granátnikov SS "Der Führer"
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Weidinger
URL : https://www.valka.cz/Weidinger-Otto-t15948#420869Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Weidinger
Jméno:
Given Name:
Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Weidinger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1944-08.05.1945 Velitel : Pluk tankových granátníků SS 4 "Der Führer"

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

26.11.1943

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

21.04.1944

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

26.12.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
688. držiteľ Dubových ratolestí.

06.05.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
150. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Spona za boj zblízka bronzová
Close Combat Clasp Bronze
Nahkampfspange in Bronze
-

DD.MM.RRRR

Zvláštní odznak za zničení tanku jednotlivcem - stříbrný
Tank Destruction Badge - Silver
Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer - Silber
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

MM.DD.RRRR

Útočný odznak pěchoty stříbrný
Infantry Assault Badge Silver
Infanterie-Sturmabzeichen Silber
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Weidinger
URL : https://www.valka.cz/Weidinger-Otto-t15948#422358Verze : 0
MOD
SS-Obersturmbannführer Otto Weidinger
1914-1992


Narodil se 27.5.1914 ve Würzburgu, jako syn poštovního úředníka. Dostalo se mu běžného vzdělání té doby.
Roku 1934 přijat do Allgemeine SS. 16.4.1934 poslán do výcvikového střediska SS v Dachau. 1.5.1935 zahájil studium v důstojnické škole v Braunschweigu. Nakonec poslán do kurzu pro budoucí velitele čet v Dachau, již v hodnosti Standartenoberjunker. Zde byl během praktického výcviku pověřen velením nováčků II. praporu Standarte SS Deutschland. Po ukončení kurzu 1.4.1936, povýšen do důstojnické hodnosti. Jako Untersturmführer velel četě 9. roty Standarte SS Deutschland. Oficiální záznam jeho povýšení do důstojnické hodnosti nese datum 20.4.1936. Po reorganizaci SS v létě 1936, rota v níž sloužil přečíslována na 16. rotu IV. praporu, pluku Deutschland. V průběhu roku 1937 si "odskočil" do ženijní školy v Dráždanech. 11.9.1938 povýšen do hodnosti poručíka. Absolvoval čtyřměsíční stáž u 14. pluku horských myslivců. Jeho pluk SS Deutschland zatím reorganizován, IV prapor přeškolen na motocyklový a stal se II praporem nového pluku SS Ellwangen. Weidinger byl ustanoven pobočníkem velitele praporu. Již v létě 1939 pluk zanikl a II. prapor byl přecvičen na průzkumný prapor nové tankové divize SS, jež vejde ve známost jako Divize speciálního určení.


Ve funkci pobočníka velitele praporu absolvoval polské tažení. Za bojové zásluhy obdržel Železný kříž II. stupně. Polské tažení odhalilo nedostatky, které se řešily změnami, v rámci kterých byl Weidinger převelen k četě obrněných aut průzkumného praporu a stal se jejím velitelem. Koncem roku absolvoval kurz pro velitele rot. Začátkem roku 1940 jeho četa rozšířena v rotu, jejímž se stal velitelem. Absolvoval i tažení na Západě, za což byl povýšen do hodnosti Hauptsturmführer SS a vyznamenán Železným křížem I. stupně. V době jugoslávského tažení, vykonával funkci velitele roty a některé nižší štábní funkce.


Při zahájení útoku na SSSR sloužil jako štábní důstojník divize. Již v červenci 1941, však přebírá funkci velitele 5. roty těžkých zbraní motocyklového praporu. Při bojích utrpěla těžké ztráty divize SS Das Reich. Byl raněn i velitel 3. roty pluku SS Deutschland. Jeho rotu převzal Weidinger. Jeho nová rota sváděla těžké boje na úseku fronty o délce 14. km. Když dorazil na velitelské stanoviště, složil bojovou skupinu a vrhl jednotku proti sovětům, kteří prolomili frontu. Protiútok trval více než den. Průlom byl přehrazen, původní německá postavení opět v rukou 3. roty a na jejím úseku 480 padlých sovětských vojáků. Své schopnosti prokázal ještě mnohokrát. Vedl několik bodákových útokú v bitvě u Jelni (asi 75km východně od Smolenska). Při jedné příležitosti zastavil panický útěk vojáků 10. pěší divize. Přeskupil je a spolu se svými příslušníky SS vedl do protiútoku. Opět dobyl zpět ztracené pozice. Ještě během téhož dne, při dalším bodákovém útoku v úseku Dědy, kde se předpokládalo nasazení celého praporu, dobyla postavení jeho rota. Byl raněn, své muže však opustil, až po dosažení cíle.
Po návratu z nemocnice převzal 1. rotu motocyklového praporu a vedl ji za bojů v prostoru Joseva (jižně od moskevské dálnice) opět na bodáky. Při pokusu o zničení sovětského tanku byl Weidinger podruhé raněn.

21.10.1941 obdržel Odznak útočných oddílů pěchoty a následující den byl odeslán do kadetní školy SS v Braunschweigu. Působil zde jako instruktor, až do 8.5.1943, kdy se vrátil ke své jednotce. V Paříži absolvoval kurz pro velitele praporů a byl povýšen do hodnosti Sturmbannführer SS. V době nepřítomnosti u své bojové jednotky byl vyznamenán Válečným křížem I. stupně. Od 1. června 1943 velel I.praporu pluku SS Deutschland. Jeho prapor zahájil bojové akce pluku v operaci Zitadelle . Byl začleněn k 2. tankovému sboru SS 4. tankové armády. 5.7.1943 zahájila 4. tanková armáda útok z prostoru Bělgorodu směrem na Obojan. Weidingerův prapor obsadil protitankový příkop u Jakantova. Přez počáteční úspěch musela být německá ofenziva zastavena 16.7. Krátce po krachu německé ofenzivy u Kurska byl Weidinger pověřen velením divizního průzkumného praporu. Při vážné krizi, při sovětském prolomení fronty u Ljubotina, shromáždil všechny síly praporu a osobním příkladem strhl vojáky k odporu, který při drtivém sovětském tlaku trval 6 dní. Poté, co byl již potřetí zraněn, obdržel 19.8. 1943 Odznak za zranění II. stupně. Další vyznamenání - Německý kříž ve zlatě obržel za akci, při níž likvidoval sovětský průlom ve frontě s údernou skupinou, která čítala 17 mužů. Dekorován byl 26.11.1943. Divize SS Das Reich procházela v roce 1943 takřka nepřetržitě boji. OKH proto z bojeschopných divizních jednotek vytvořila tankovou bojovou skupinu Das Reich. Weidinger velel jedné z částí, až do 8.3.1944, kdy převzal velení nad celou bojovou skupinou. Tato skupina (asi 800 mužů) nesla jeho jméno.


20.4.1944 skupina opustila východní frontu a přesunula se do Toulouse, kde měla být znovu postavena divize SS Das Reich. Zde velitel pluku SS Deutschland Wisliceny při slavnostním přijetí skupiny oznámil, že Weidingerovi byl propůjčen Rytířský kříž, za boje průzkumného praporu v prostoru Něgrebovky. Skupina byla rozpuštěna a její části se vrátili ke svým mateřským jednotkám. Weidinger byl zařazen k pluku SS Der Führer, jako důstojník pro bojový výcvik.
Po vylodění spojenců v Normandii (6.6.1944), se divize přesunula k místu bojů. Během přesunu převzal Weidinger velení pluku SS Der Führer, po Standartenführeru SS Stadlerovi. Pro nadcházející ofenzivu, naplánovanou na 29.6.1944 byl pluk SS Der Führer postaven pod velení tankové divize SS Hohenstaufen. Pro naprostou nadvládu Spojenců ve vzduchu a v palebné síle byl pluk zdecimován. Ztráty této ofenzivy - 846 mužů pluku, cca 60%. Po skončení bojů, ve kterých si pluk připsal nemalé zásluhy, byl pluk stažen a přeformován v bojovou skupinu, složenou z jednotek divize SS Das Reich. 5.8.1944 zahájilo velení 7. armády na Hitlerův rozkaz protiofenzivu s cílem, zatlačit spojenecké jednotky zpět do moře. Operace přinesla špatné výsledky. To donutilo Hitlera k jejímu odvolání. Situace se zhoršila natolik, že v konečném důsledku se 7. armáda spolu s 9.tankovou armádou ocitli v tzv. kapse u města Falaise. V té době byl pluk SS Der Führer opět pod velením divize SS Das Reich. V prolomení obklíčení (21.8.1944) u Falaise sehrál nejdůležitější roli právě Weidingerův pluk, podporovaný zbytky tankového pluku divize SS Das Reich. Mimochodem se střetl i s tanky 1. polské tankové divize. Opět osobním příkladem strhl své vojáky, při překonání krizového momentu útoku. Jeho granátníci dobyli vrchol 200 m vysokého Mont St. Leger. Mohli tak ovládat okolní terén a tím prolomili obkličovací kruh. V 18.15 hod. hlásil Weidinger na velitelství divize navázání dotyku s obklíčenými jednotkami.


Německá vojska ustupovala do Belgie a Německa. Během tohoto dlouhého ústupu byl Weidinger 9.11.1944 povýšen do hodnosti Obersturmbannführer a 27.12.1944 mu byly propůjčeny Dubové ratolesti k Rytířskému kříži, za zásluhy od Falaise.


V dubnu 1945 byla divize SS Das Reich nasazena k obraně Vídně. Weidinger byl navržen na udělení Mečů k Rytířskému kříži. Návrh byl schválen, to se však velitel pluku dozvěděl až po propuštění ze zajetí. V závěru WWII bojovala divize SS Das Reich na východní frontě, rozdělena na několik samostatných bojových skupin. Weidingerův pluk SS Der Führer se nacházel v prostoru českých Budějovic. Na rozkaz gen. polního maršála Schörnera zahájil přesun ku Praze, aby pomohl s potlačením povstání českého lidu. S povstalci se střetl na trojském mostě, kde obránci kladli tuhý odpor. Most však dobyl a vytvořil předmosí. Po různých jednáních ustoupil k Plzni, kde přešel do amerického zajetí.


Obdržená vyznamenání:
- Železný kříž II. a I. stupně.
- Válečný kříž I. stupně.
- Německý kříz ve zlatě.
- Rytířský kříž.
- Dubové ratolesti k Rytířskému kříži.
- Meče k Rytířskému kříži.


- Odznak útočných oddílů pěchoty.


Jako vyšší důstojník SS, byl šest a půl roku v zajetí. Byl postaven před francouzký válečný soud, který jej obvinil z válečných zločinů. Soud ho zprostil obžaloby. Po propuštění se stal lékárníkem. Napsal několik knih, včetně dějin pluku SS Der Führer a dějin divize SS Das Reich. Aktivně se účastnil v řadě německých veteránských spolků.


Zemřel v roce 1992.


čerpáno: James Lucas- Hitlerovi žoldnéři,NV 2000
URL : https://www.valka.cz/Weidinger-Otto-t15948#59328Verze : 0