Main Menu
User Menu

Brusno

okr. Banská Bystrica

     
Název:
Name:
Brusno
Originální název:
Original Name:
Brusno
Další názvy:
Other Names:
Brusno - (1424) Bruzno, (1538) Brusno, (1786) Brusno; maďarsky Borocsno.


Svätý Ondrej nad Hronom - (1424) Zennthandras utraque
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Banská Bystrica
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°47'24.75"N 19°23'20.77"E
Místní části:
Local Municipalities:
Ondrej nad Hronom, Brusno-kúpele
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1424
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Pomník padlým v II. svetovej vojne, z roku 1955
- Kúpeľný dom z 50. rokov 19.storočia, prestavaný v rokoch 1900-1910, secesný sloh
- Park v kúpeľnom areáli založený v 50.rokoch 19.storočia, rekonštruovaný v období rokov 1900-1910
- Kúpeľný dom Pavla ,postavený v 2.polovici 19.storočia, prestavaný v roku 1947,postavený v secesnom slohu
- Kúpeľný dom Ďumbier, postavený v roku 1924
- Kúpeľný dom Vepor, postavený v 2.polovici 19.storočia, prestavaný v roku 1955, postavený v secesnom slohu
- Fontána - Žena s rybami, postavená v 30.rokoch 20.storočia
- Kostol rímsko–katolícky sv. Ondreja, postavený v 15.storočí, prestavaný v rokoch 1744 a 1766, postavený v barokovom slohu
- Budova bývalého notárskeho úradu z 2.polovice 18.storočia
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Pôsobisko:
- Štefan Pilárik (*1615- +1693),spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1649-1651
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roku 1961 sa obce Brusno a Svätý Ondrej zlúčili pod názvom Hronov. V roku 1971 bola obec premenovaná na Brusno.
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
https://www.brusno.sk/
URL : https://www.valka.cz/Brusno-t159392#486372Verze : 0
MOD