Main Menu
User Menu

7,62 mm revolver systému Naganta vzor 1895

Revolver, System of Nagant, Model 1895, cal .30

7,62-мм револьвер системы Нагана обр. 1895 г.

     
Název:
Name:
7,62 mm revolver systému Naganta vzor 1895
Originální název:
Original Name:
7,62-мм револьвер системы Нагана обр. 1895 г.
Kategorie:
Category:
revolver
Výrobce:
Producer:
Fabrique d'armes Émile et Léon Nagant, Lutych
Tulská zbrojovka, Tula /
Iževská zbrojovka, Iževsk /
Zbrojovka Radom, Radom
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,750 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 Nagant
Délka:
Length:
234 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
114 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
7
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
272 m/s
Uživatelské státy:
User States:/
...
Poznámka:
Note:
typ spouště: dvojčinná (DA) i jednočinná (SA)

index GAU: 56-N-121

německé označení: Revolver 612(r)
polské označení: Nagant wz. 30
Zdroje:
Sources:
archiv autora ...
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#387377Verze : 0
MOD
Historie:
Nagant M1895 vznikl jako náhrada za zastaralý revolver Smith & Wesson Russian ráže .44. Nová zbraň konstrukčně vycházela z revolveru Nagant M1878 a byla určena pro nový náboj 7,62 mm Nagant. Zbraň je unikátní mechanismem posunu válce (viz konstrukce).


Tříčárkový revolver M1895 (trechlinějnyj revolver obrazca 1895 goda) byl zaveden v ruské armádě jako standardní krátká palná zbraň a udržel se i po nástupu sovětské éry. Ve výzbroji některých jednotek Rudé armády byl dokonce i po skončení druhé světové války, přestože v té době již byl prakticky zcela nahrazen samonabíjecí pistolí Tokarev TT-33. Pro cvičnou střelbu byly Naganty používány ještě dlouho po válce. O oblíbenosti této zbraně v Rusku svědčí i fakt, že výraz „nagan“ je v ruštině dodnes synonymem pro revolver (podobně jako u nás výraz „kolt“).


Za carské éry byl Nagant M1895 vyráběn se dvěma druhy spoušťového ústrojí. Pro důstojníky byl určen revolver dvojčinný (kohoutek může být natažen prostřednictvím stisknutí spouště), pro poddůstojníky a mužstvo byl určen revolver jednočinný (před výstřelem je nutno manuálně natáhnou kohoutek). Důvodem byla obava, že by mužstvo při použití dvojčinného revolveru plýtvalo municí. Od roku 1921 se pak vyráběly pouze zbraně s mechanismem dvojčinným. Poměrně neobvyklé je, že s výjimkou změny tvaru hledí a mušky v roce 1930, se tyto zbraně po celou dobu vyráběly bez konstrukčních změn.


Revolver Nagant M1895 byl vysoce spolehlivou a velmi oblíbenou zbraní. Nedostatkem je však její zdlouhavé nabíjení i vybíjení. Pro nabití je potřeba odklopit nabíjecí klapku vpravo za nábojovým válcem a náboje jeden po druhém, za současného otáčení válce, postupně zasunout do jednotlivých komor. Při přebíjení je nutno nejprve (opět jednu po druhé) z válce odstranit vystřelené nábojnice.


Vedle základního modelu se pro potřeby jednotek NKVD v omezeném množství vyráběly i revolvery se zkrácenou hlavní a revolvery s integrovaným tlumičem hluku. V Sovětském svazu se pro účely cvičné a sportovní střelby vyráběl Nagant M1895 v ráži .22 LR. Zbraň na malorážkový náboj se mj. odlišovala i nižší muškou (kvůli nižším balistickým hodnotám náboje .22 LR)


V současné době se revolvery M1895 v celkem slušném stavu vyskytují i na sběratelském trhu za cenu zhruba 5-8 tisíc korun. Náboje 7,62 mm Nagant v současnosti vyrábí italská firma Fiocchi, ovšem v ceně okolo 25 Kč za jeden náboj. Pro „zlevnění“ střelby jsou, za cenu okolo 3000 Kč, k dostání i nábojové válce pro náboj 7,65 Browning (cena od 5,- Kč za náboj – návratnost investice válce asi 150 ran).


Konstrukce:
Nagant M1895 je revolver s otočným nábojovým válcem a uzavřeným, neděleným rámem. Válec není výklopný a nabíjení i vybíjení se provádí jednotlivě po odklopení nabíjecí klapky. Pod hlavní je otočně uložen vyrážeč nábojnic. Spoušťové ústrojí je dvojčinné, do roku 1921 i jednočinné. Vnější bicí kohout je opatřen palečníkem, mířidla jsou pevná, otevřená. Střenky byly vyrobeny z ořechového dřeva.
Nagant M1895 je unikátní mechanismem posunu válce. Jedním z nedostatků revolverů je únik plynů mezerou mezi čelem nábojového válce a zadkem hlavně. Systém revolveru a náboje Nagant je jednou z možností, jak tento nedostatek odstranit. Náboj se vyznačuje střelou zcela zasunutou v nábojnici, která je navíc vpředu kuželově zúžená. Čelo nábojnice, po zasunutí do komory, vpředu o asi 1,5-2 mm přesahuje čelo nábojového válce. Při natažení kohoutku dojde nejprve k axiálnímu posuvu válce vzad, jeho pootočení o jednu rozteč nábojových komor a opětovnému posuvu vpřed. Při tomto dopředném posuvu dojde k dosednutí čela nábojnice do přechodového kuželu hlavně a nábojnice se v podstatě stane součástí hlavně. Při výstřelu střela roztáhne zúžené čelo nábojnice a tím spoj nábojnice-hlaveň utěsní. Tímto systémem je úniku plynů zcela zabráněno, což zbraň činí ideální pro montáž tlumiče hluku. Nagant vz. 1895 se také stal jediným revolverem, který byl s tlumičem hluku sériově vyráběn.


Technické údaje:
Ráže – 7,62 mm
Náboj – 7,62 Nagant
Celková délka – 234 mm
Délka s integr. tlumičem – 389 mm
Délka hlavně – 114 mm
Celková výška – 134 mm
Prázdná hmotnost – 750 g
Hmotnost nabité zbraně – 880 g
Prázdná hm. s integr. tlumičem – 795 g
Úsťová rychlost – 272 m/s
Kapacita válce – 7 nábojů
Výrobce –
- státní zbrojovka Tula, Rusko
- státní zbrojovka Iževsk, Rusko
- Emile et Leon Nagant, Lutych, Belgie
- zbrojovka Radom, Polsko


Výroba:
Revolver M1895 pro carskou armádu zpočátku vyráběla pouze firma Emile et Leon Nagant v belgickém Lutychu, kde, podle řady výrobních čísel, bylo vyrobeno asi 31 000 zbraní. V roce 1898 se začal vyrábět i ve státní zbrojovce v Tule („Imperatorskij Tulskij oružejnyj zavod“, od roku 1912 „Tulskij imperatora Pjotra Velikogo oružejnyj zavod“), přičemž výroba v Belgii pokračovala až do roku 1913.
Největšího objemu výroba dosáhla v letech 1914-1917, kdy bylo v Tule vyrobeno 163 000 revolverů M1895. Výroba pokračovala i za sovětské éry, během které bylo celkem vyrobeno přes půl miliónu kusů. Výroba pokračovala i po zavedení pistole TT-33 do výzbroje. V roce 1942 došlo k rapidnímu poklesu výroby Nagantů, právě ve prospěch pistolí TT-33. V letech 1943 až 1945 výroba probíhala i ve zbrojovce v Iževsku. Výroba revolveru vz. 1895 byla zcela ukončena až v roce 1948.
Počátkem 30. let se revolvery Nagant vz. 1895 vyráběly i v polské zbrojovce v Radomi pod označením Ng30. Zbraně byly vyrobeny na původních přípravcích dodaných z Belgie. Bylo jich však vyrobeno jen velmi málo a jejich výskyt je velice vzácný.


Značení:
Značení výrobce bylo u všech revolverů Nagant M1895 umístěno na levé straně rámu nad střenkou. Značení zbraní belgické a polské výroby bylo provedeno latinkou, zbraně ruské výroby pak azbukou. Značení některých zbraní carské a belgické výroby bylo při generálních opravách v SSSR vybroušeno. Pod uvedeným označením se vždy (s výjimkou zbraní polských) nachází letopočet roku výroby.


Zbraně belgické výroby:
L. NAGANT
BREVETÉ
LIÉGE
(„breveté“ ve francouzštině znamená „patentováno“, „Liége“ je francouzské pojmenování Lutychu)


Zbraně vyráběné v Tule nesly v následujících letech toto označení v azbuce:
1898–1912:
IMPERATORSKIJ
TULSKIJ
ORUŽEJNYJ ZÁVOD


1912–1918:
TULSKIJ
IMPER. PJOTRA VELIK.
ORUŽ. ZÁVOD


1918–1920:
TULSKIJ
ORUŽ. ZÁVOD


1921–1923:
R.S.F.S.R.
PER. TUL. OR. ZAV.


1924–1928:
SSSR
PER. ORUŽ. ZAV.
V TULE


1928–1948:
pěticípá hvězda, uvnitř se šípem, směřujícím vzhůru


1943–1945:
pěticípá hvězda s písmenem T uvnitř


Zbraně vyrobené v letech 1943-1945 v Iževsku nesly rovnostranný trojúhelník stojící na základně, uvnitř kterého je šíp, směřující vzhůru. Pod trojúhelníkem byl opět rok výroby.


Zbraně polské výroby:
F.B.
RADOM
Ng30


Výrobní čísla jsou vyražena na levé straně rámu pod kohoutkem a na čele nábojového válce, přičemž jednotlivé číslice jsou rozloženy po jedné mezi jednotlivými komorami.
___________________________
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#58980Verze : 0
MOD
A ještě pár obrázků:
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#58981Verze : 0
MOD
Originální podoba značení zbraní tulské výroby:


1898–1912:
ИМПЕРАТОРСКIЙ
ТУЛСКIЙ
ОРУЖЕЙНIЙ ЗАВОДЪ


1912–1918:
ТУЛСКIЙ
ИМПЕР. ПЕТРА ВЕЛИК.
ОРУЖ. ЗАВОДЪ


1918–1920:
ТУЛСКIЙ
ОРУЖ. ЗАВОДЪ


1921–1923:
P.C.Ф.C.P.
ПЕР. ТУЛ. ОР. ЗАВ.


1924–1928:
CCCP
ПЕР. ОРУЖ. ЗАВ.
B ТУЛЕ
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#69592Verze : 0
MOD
Nagant vyrobený v tule 1939


Zdroj: vlastní zbraň
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#299187Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#378282Verze : 0
MOD
VHÚ 30.9.12, vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#457575Verze : 0
MOD
Diskuse
Mé zkušenosti s tímto revolverem jsou spíš záporné, spoušť je "tvrdá" a snadno dojde ke stržení rány, i náboj je dost raritní a dnes drahý, takže zisk vzniklý utěsněním je dost pochybný. Myslím že zbraň je hodně poplatná době vzniku a po první světové válce už byla zastaralá, to ale není nic ojedinělého že se taková zbrań vyráběla i takhle dlouho.
Jinak musím Tangovi blahopřát k skvělé znalosti ruských zbraní, jeho články opravdu stojí za přečtení (třeba ten o pušce Mosin 1891).
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#59026Verze : 0
S tvým hodnocením zbraně musím souhlasit. Měl jsem jak carský důstojnický, tak sovětský model a oba byly spíše do boje, než na nějaké přesné střílení. Náboj svého času za 33 Kč mne k nějakému většímu tréninku ve střelbě také moc nelákal. Článek výtečný, znalosti ohromující.
URL : https://www.valka.cz/7-62-mm-revolver-systemu-Naganta-vzor-1895-t15899#387379Verze : 0
MOD