Main Menu
User Menu

Houston

Houston, Texas

     
Název:
Name:
Houston
Originální název:
Original Name:
Houston
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okresy Harris, Fort Bend, Montgomery
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
29°45'45.99"N 95°22'58.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1836
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Houston
URL : https://www.valka.cz/Houston-t158841#484850Verze : 0
MOD