Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 220 [1938-1938]

220th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 220
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 21
Dislokace:
Deployed:
Čáslav, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Velitel:
Commander:
Veselý, František (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Čáslav
Chotěboř
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:

Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:

Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:

Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-220-1938-1938-t158778#484731Verze : 0
MOD