Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 273 [1938-1938]

273rd Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 273
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Hraničářský pluk 6
Dislokace:
Deployed:
Červená Voda, Hraničářské kasárny
Velitel:
Commander:
Borecký, Bohumil (plukovník pěchoty)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Červená Voda
Kolštejn
Králíky
Staré Město
Šumperk
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:

Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:
0
Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:
1
Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:
0
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-273-1938-1938-t158761#484709Verze : 0
MOD