Main Menu
User Menu

Newport News

Newport News, Virginia

     
Název:
Name:
Newport News
Originální název:
Original Name:
Newport News
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Virginie
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°04'15.00"N 76°29'04.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.01.1923-03.12.1939
20. bombardovací peruť
20th Bombardment Squadron
DD.MM.1925-22.04.1927
427. pěší pluk (samostatný) (barevný)
427th Infantry Regiment (Separate) (Colored)
14.10.1930-31.10.1931
Experimentální mechanizované uskupení
Experimental Mechanized Force
18.12.1940-DD.03.1941
16. bombardovací křídlo
16th Bombardment Wing
28.11.1943-02.12.1943
451. bombardovací skupina, těžká
451st Bombardment Group, Heavy
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
DD.MM.RRRR-18.01.1919
32. dělostřelecká brigáda (sbor pobřežního dělostřelectva)
32nd Artillery Brigade (Coast Artillery Corps)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
597. dopravní brigáda
597th Transportation Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
690. prvek rychlého otevření přístavu
690th Rapid Port Opening Element
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
832. dopravní prapor
832nd Transportation Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výcvikové a doktrinální velitelství Armády Spojených států
United States Army Training and Doctrine Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Newport-News-t158407#483718Verze : 0
MOD