Main Menu
User Menu
Reklama

Newport News

Newport News, Virginia

     
Název:
Name:
Newport News
Originální název:
Original Name:
Newport News
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Virginie
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
37°04'15.00"N 76°29'04.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
Brandon Heights, Brentwood, City Center, Colony Pines, Christopher Shores-Stuart Gardens, Denbigh, Glendale, East End, Hidenwood, Hilton Village, Hunter's Glenn, Beaconsdale, Ivy Farms, North End Huntington Heights, Jefferson Avenue Park, Kiln Creek, Lee Hall, Menchville, Maxwell Gardens, Morrison, Newmarket Village, Newsome Park, Oyster Point, Parkview, old North Newport News, Port Warwick, Richneck, Riverside, Shore Park, Summerlake, Village Green, Windsor Great Park, Warwick
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1896
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
?
Muzea:
Museums:
U.S. Army Transportation Museum
Mariners' Museum
Virginia War Museum
Virginia Living Museum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.01.1923-03.12.1939
20. bombardovací peruť
20th Bombardment Squadron
DD.MM.1925-22.04.1927
427. pěší pluk (samostatný) (barevný)
427th Infantry Regiment (Separate) (Colored)
14.10.1930-31.10.1931
Experimentální mechanizované uskupení
Experimental Mechanized Force
18.12.1940-DD.03.1941
16. bombardovací křídlo
16th Bombardment Wing
28.11.1943-02.12.1943
451. bombardovací skupina, těžká
451st Bombardment Group, Heavy
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
04.01.1944-13.01.1944
460. bombardovací skupina (těžká)
460th Bombardment Group (Heavy)
DD.MM.RRRR-18.01.1919
32. dělostřelecká brigáda (sbor pobřežního dělostřelectva)
32nd Artillery Brigade (Coast Artillery Corps)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
597. dopravní brigáda
597th Transportation Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
690. prvek rychlého otevření přístavu
690th Rapid Port Opening Element
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
832. dopravní prapor
832nd Transportation Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výcvikové a doktrinální velitelství Armády Spojených států
United States Army Training and Doctrine Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Newport-News-t158407#483718Verze : 0
MOD
Reklama