Main Menu
User Menu

Bach-Zelewski, Erich Julius Eberhard von

     
Příjmení:
Surname:
von Bach-Zelewski
Jméno:
Given Name:
Erich Julius Eberhard
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Julius Eberhard von Bach-Zelewski
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS obergruppenführer a generál zbraní SS a policie
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.03.1899 Lębork* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1972 Mnichov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vyšší vedúci polície a SS v Sliezsku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Lębork* - predtým Lauenburg, dnes súčasť Poľska.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bach-Zelewski-Erich-Julius-Eberhard-von-t15781#419943Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Bach-Zelewski
Jméno:
Given Name:
Erich Julius Eberhard
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Julius Eberhard von Bach-Zelewski
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.07.1931 SS-Sturmführer
DD.MM.RRRR SS-Obersturmführer
DD.MM.RRRR SS-Hauptsturmführer
06.12.1931 SS-Sturmbannführer
DD.MM.RRRR SS-Obersturmbannführer
10.09.1932 SS-Standartenführer
06.10.1932 SS-Oberführer
15.12.1933 SS-Brigadeführer
15.12.1933 generálmajor zbraní SS
11.07.1934 SS-Gruppenführer
11.07.1934 generálporučík zbraní-SS
09.11.1941 SS-Obergruppenführer
09.11.1941 generál policie
01.07.1944 generál zbraní SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1944-25.01.1945 Velitel : XIV. armádní sbor SS
26.01.1945-10.02.1945 Velitel : X. armádní sbor SS
10.02.1945-30.04.1945 Velitel : Sbor Odra

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

05.08.1915

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

25.09.1918

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1939

Služební vyznamenání NSDAP zlaté
NSDAP Long Service Award Gold
Dienstauszeichnung der NSDAP Gold
-

DD.MM.1939

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

31.08.1941

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

DD.MM.1941

Válečný záslužný kříž 2. třída s meči (1938)
War Merit Cross 2nd Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern (1938)
-

20.05.1942

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

23.02.1943

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

DD.MM.1943

Válečný záslužný kříž 1. třída s meči (1938)
War Merit Cross 1st Class with Swords (1938)
Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern (1938)
-

30.09.1944

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

01.10.1944

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

DD.11.1944

Odznak protipartyzánského boje stříbrný
Anti-Partisan Warfare Badge Silver
Bandenkampfabzeichen Silber
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 stříbrný
Wound Badge 1918 Silver
Verwundetenabzeichen 1918 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Sportovní odznak SA bronzový
SA Sports Badge Bronze
SA-Sportabzeichen Bronze
-

DD.MM.RRRR

Odznak Brunšvického Sjezdu SA 1931
Badge of the SA Rally at Brunswick 1931
Abzeichen des SA - Treffens Braunschweig 1931
-

DD.MM.RRRR

Německý říšský sportovní odznak - Zlatý
German Empire Sport Badge - Golden
Deutsches Reichssportabzeichen - in Gold
-

DD.MM.RRRR

Čestný meč říšského vedoucího SS
Reichsführer SS Sword of Honor
Ehrendegen Reichsführer SS
-

DD.MM.RRRR

Odznak protipartyzánského boje bronzový
Anti-Partisan Warfare Badge Bronze
Bandenkampfabzeichen Bronze
-

DD.MM.RRRR

Kříž za zásluhy ve válce
Cross for Merit in War
Kreuz für Verdienste im Kriege
-

DD.MM.RRRR

Gdaňský kříž - 1. třída
Danzig Cross - 1st Class
Danziger Kreuz - I Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
uk.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Bach-Zelewski-Erich-Julius-Eberhard-von-t15781#430728Verze : 0
MOD
SS-Obergruppenführer, General der Waffen-SS und Polizei, M.d.R.
Erich Julius Eberhard von dem Bach-Zelewski
nar.: 1.3.1899, Lauenburg
zomr.: 8.3.1972, München


Rytiersky kríž (30.9.1944)


Erich von dem Bach-Zelewski sa zviditeľnil už počas 1. svetovej vojny, kedy bol v jeseni roku 1914 vtedajšími médiami oslavovaný ako najmladší frontový dobrovoľník. Po porážke Nemecka sa pripája ku Freikorps a od roku 1924 je dôstojníkom reichswehru. V roku 1930 vstupuje do NSDAP a o rok neskôr sa stáva členom SS. Do roku 1934 vedie SS-Abschnitt XII vo Frankfurte, do roku 1936 SS-Oberabschnitt Nordost a hneď potom SS-Oberabschnitt Südost. Okrem toho je v období rokov 1932 až 1944 poslancom Ríšskeho snemu (M.d.R. - Mittglied der Reichstag) za volebný obvod Breslau.


Od 22.6.1941 je najvyšším SS- und Polizeiführer im Osten a je súčasne povýšený do hodnosti SS-Obergruppenführer und General der Polizei. O rok neskôr sa stáva splnomocnencom Reichsführera SS Himmlera pre boj proti záškodníckym bandám (Bevollmächtigter des Reichsführers SS für die Bandenbekämpfung). Pod jeho velením a na jeho zodpovednosť sa páchajú početné a ukrutné vojnové zločiny. Tak napríklad bolo na jeho rozkaz dňa 31.10.1941 zavraždených v Rige 35.000 ľudí, aby toto mesto urobil „žido prázdnym“(judenfrei). Tento výraz označoval oblasť alebo mesto, ktorého židovský obyvatelia boli v rámci konečného riešenia židovskej otázky deportovaní alebo priamo na mieste zavraždení. Bach-Zelewski sa tiež osobne zúčastňoval na vraždení židov v Minsku a Mogileve.


V jeseni roku 1944 velí nemeckým jednotkám pri potlačovaní Varšavského povstania, za čo si dňa 30.9.1944 vyslúži udelenie Rytierskeho kríža. Jednotky Bacha-Zelewskeho postupovali počas bojov s nesmiernou krutosťou a premenili mesto na hŕbu trosiek. Za obeť tejto operácii padlo 16.000 poľských bojovníkov a 150.000 civilistov, na strane nemcov padlo 2.000 vojakov. Okolo 70.000 ľudí bolo odoslaných do koncentračných táborov a niekoľko stotisíc obyvateľov Varšavy bolo násilne evakuovaných do utečeneckého tábora Pruszkow.


Po skončení vojny uniká Bach-Zelewski vydaniu do ZSSR, kde napáchal najviac zverstiev len vďaka tomu, že ochotne vypovedá ako svedok obžaloby v Norimberskom procese, pričom svojimi výpoveďami výrazne priťaží ako v tom čase už nebohému Himmlerovi tak i bývalým kolegom z Polizei-Führerkorps. V máji/květnu 1951 je odsúdený na desať rokov nútených prác, avšak do trestu je mu započítaných päť rokov vykonanej väzby a zvyšných päť rokov mu je premenených na domáce väzenie. Ako jediný masový vrah, o ktorom bolo všeobecne známe, čoho sa dopustil, tak nikdy nebol potrestaný za jeho účasť na vraždách nespočetného množstva židov. Namiesto toho je v roku 1958 odsúdený pre účasť na potlačení tzv. Röhmovho puču na štyri roky a desať mesiacov odňatia slobody. Nakoniec, v roku 1962 je pre vraždu troch komunistov v roku 1933 odsúdený na doživotie.
URL : https://www.valka.cz/Bach-Zelewski-Erich-Julius-Eberhard-von-t15781#75465Verze : 0
MOD
Byl velitelem jednotek, které potlačily povstání ve Waršavě, za to dostal 30.9.1944 Rytířský kříž.
URL : https://www.valka.cz/Bach-Zelewski-Erich-Julius-Eberhard-von-t15781#62798Verze : 0
www.bundesarchiv.de

Bach-Zelewski, Erich Julius Eberhard von - SS-Obergruppenführer und General der Polizei Erich von dem Bach-Zelewski otvára prehliadku jednotiek poriadkovej polície (Ordnungspolizei) na Leninovom námestí v Minsku, ZSSR, 1943.

SS-Obergruppenführer und General der Polizei Erich von dem Bach-Zelewski otvára prehliadku jednotiek poriadkovej polície (Ordnungspolizei) na Leninovom námestí v Minsku, ZSSR, 1943.
URL : https://www.valka.cz/Bach-Zelewski-Erich-Julius-Eberhard-von-t15781#536699Verze : 0
MOD