Main Menu
User Menu

SOV - P-8 ("Knife Rest A" - prehľadový RL)

P-8 "Delfín" (kód NATO "Knife Rest A") - sovietsky prehľadový rádiolokátor metrového pásma charakteristický svojím anténnym systémom tvoreným 4 (2x2) anténami YAGI na až 30 m stožiari.
Vývoj rádiolokátoru prebiehal v rokoch 1949-1950 a od roku 1951 je zavedený do výzbroje.
Rádiolokátor využíva na svoji prepravu a činnosť dve vozidlá Zil-157, na výrobu elektrickej enrgie má k dispozícii dve EC. K systému patrí samostatná anténa systému rozpoznávania Kremnyj-1. Rádiolokátor umožňoval okrem zistenia diaľky a azimutu cieľa zistiť aj výšku letu cieľa.
Rádiolokátor používal ochranu proti pasívnemu rušeniu (SPC - selekcia pohyblivých cieľov) s koherentným heterodynom v prijímači bez obperiodnej kompenzácie impulzov.
Superheterodynný prijímač používal ochranu proti aktívnemu impulznému rušeniu selekciou prijímaných signálov v amplitúde a v diaľke.


Vznikol modernizáciou sovietskeho rádiolokátora P-3A. Používaný na zisťovanie vzdušných cieľov v prospech PLRK S-75 Dvina, Volchov (kód NATO "Guideline").


Jeho ďalším vývojom vznikol prehľadový rádiolokátor P-10 (kód NATO "Knife Rest B/C").


Takticko-technické parametre:
Max. diaľka zistenia cieľa: 150-200 km
Efektívna diaľka zistenia cieľa: 75 km
Impulzný výkon: 75 kW
Počet otáčok antény: 2 ot./min
SOV - P-8 (Knife Rest A - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-8-Knife-Rest-A-prehladovy-RL-t15780#142229Verze : 0
MOD
Dovoz radiolokátorů P-8 do Československa v letech 1955 - 1957
Rok
1955
1956
1957
Počet
10
0
0

Cena radiolokátoru P-8 v roce 1955: 568 000 KčsStanoviště radiolokátorů P-8 na území Československa - rok 1960 (neúplné)
Jednotka
Stanoviště
?
Líně
?
Velichov
RTH 303
Zdiby
RTH 323
Nepolisy*
RTH 346
ŠuranyPoznámky
* základna Nepolisy v srpnu 2004


Vysvětlivky
RTH - radiotechnická hláska
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-8-Knife-Rest-A-prehladovy-RL-t15780#136977Verze : 0
MOD
P-8 z výzbroje ČSLA
SOV - P-8 (Knife Rest A - prehľadový RL) - (www.army.cz)

(www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-8-Knife-Rest-A-prehladovy-RL-t15780#58651Verze : 0
MOD
Diskuse

Citace - Martin Smíšek :

Dovoz radiolokátorů P-8 do Československa v letech 1955 - 1957
Rok
1955
1956
1957
Počet
10
0
0

Cena radiolokátoru P-8 v roce 1955: 568 000 Kčs

Stanoviště radiolokátorů P-8 na území Československa - rok 1960 (neúplné)
Jednotka
Stanoviště
?
Líně
?
Velichov
RTH 303
Zdiby
RTH 323
Nepolisy*
RTH 346
Šurany

Poznámky
* základna Nepolisy v srpnu 2004

Vysvětlivky
RTH - radiotechnická hláska

Pokud se týká zkratek pro radiotechnické hlásky se v textu "zkracovalo" RTH, ve zkráceném záznamu označení jednotky pak N-tá. rth
Pokud se týká "přidělení" P-8 k jednotkám radiotechnického vojska:
310. rth Líně (Dobřany)= 310. radiotechnický uzel Dobřany (Litice, radiolokační stanoviště)
7. rth Velichov 7. radiotechnická hláska=305. rth Žatec-Velichov; Odloučené stanoviště 304. rtu Lažany)
Dále RTH:
3. rth Senožaty=319. rth
338. rth Chropyně
Mimo jednotek radiotechnického vojska byly radiolokátory typu P-8 dodány i jednotkám letectva (k jeho 3. a 22. radiotechnické rotě u 3. a 22. stíhací letecké divize)
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-8-Knife-Rest-A-prehladovy-RL-t15780#471214Verze : 1
Další umístění RL P8: 157 RTP - RTR Sokolnice- RTH Tuřany u Brna
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-8-Knife-Rest-A-prehladovy-RL-t15780#661922Verze : 0