Main Menu
User Menu

Hs 117 Schmetterling

Protietadlová raketa firmy Henschel.
V roku 1941 bol pod vedením dr. Heinriciho zahájený vývoj tejto protilietadlovej rakety. Projekt bol ovplyvnený výrobou lietadiel a kĺzavej pumy Hs 293 a jeho charakteristickou črtou bola osvedčená konštrukcia strednoplošníku so šípovými krídlami a chvostovými plochami postavenými do kríža. Plánovaný dostup mal byť 15 km a hmotnosť bojovej nálože 23 kg.
Trup sa skladal z troch častí.
V prvej časti bolo miesto pre bojovú hlavicu, vrtuľkou hnaný generátor pre napájanie palubných prístrojov a povelový prijímač.
V strednej časti bol zásobník stlačeného vzduchu (20,5MPa), nádrž okysličovadla (55-60 kg HNO3), nádrž paliva (14 kg Tonka 250 alebo 11,5 kg petroleja) a ovládací systém prípuste paliva pre udržovanie konštantnej rýchlosti.
V zadnej časti bola umiestnená regeneratívne chladená spaľovacia komora s tryskou.


Používali sa dva druhy motorov:
Bežnejší BMW 109-558 so samozážihovou kombináciou kyselina dusičná/Tonka 250. Max.ťah motoru (3,63-3,73 kN) bol udržovaný po dobu 20-22 s. Potom do celkového času doby horenia 90 s mal ťah 590 N. Prípusť paliva bola ovládaná rýchlomerom tak, aby sa raketa pohybovala stálou rýchlosťou 210 m/s.
Menej bežný motor bol Walter HWK 109-729 (kyselina dusičná/petrolej). Motor po dobu 10 s vyvýjal ťah 3,68 kN,potom ďalších 70 s 590 N. Zapálenie sa vykonávalo špeciálnym samozapaľovacím palivom Furanol alebo pyrotechnickým zapaľovačom.
Vzhľadom na hmotnosť rakety 450 kg bolo nutné používať pomocné štartovacie motory na pevné pohonné hmoty Schmidding 109-553, ktoré počas štyroch sekúnd dávali ťah 2x17,2 kN. V čase odhodenia pomocných motorov mala raketa rýchlosť 304,5 m/s. Navádzanie bolo spočiatku plánované ako samonavádzacie infračerveným žiarením, ale nakoniec pre nedokončený vývoj potrebných zariadení sa muselo pristúpiť ku kasickému optickému navádzaniu operátorom.
Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu bol na začiatku roku 1945 vývoj tejto rakety najďalej zo všetkých podobných konštrukcií. Preto bola ako jediná schválená k sériovej výrobe. Do konca roku 1945 malo byť vytvorených 70 batérií Schmetterling z plánovaných 600 batérií len pre ochranu západnej hranice pred náletmi. Realizácie sa tento program nedočkal.Výrobné podniky boli zničené a výrobu sa nepodarilo premiestniť do Nordhausenu. Z celkových 59 pokusných odpálení bolo 25 neúspešných.


Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, vydavateľstvo Naše vojsko, Praha, 1985

Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#58508Verze : 1
MOD
RAF Museum Cosford
Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


Hs 117 Schmetterling -


URL : https://www.valka.cz/Hs-117-Schmetterling-t15729#176638Verze : 0