Main Menu
User Menu

Fierlinger, Zdeněk

Zdeněk Fierlinger

* 11.07.1891, Olomouc
+ 02.05.1976, Praha

- předseda československé vlády

Jeho otec byl středoškolský profesor

Po obecné škole studoval na gymnáziu a obchodní škole

1910-1914 po maturitě odjíždí pracovat do ruského Rostova na Donu jako americké firmy MacCormick International Harvester, služebně pobýval také v New Yorku v USA

31.8.1914 přijat v první skupině tzv. starodružiníků k České družině, přátelil se s J. Švecem

9.6.1915 zařazen do vzniklé Sokolské komandy, elitního oddílu v rámci ČD v hodnosti desátníka, byl instruktorem a poté i velitelem čety

2.7.1917 v bitvě u Zborova velitelem 9. roty

30.12.1917 odeslán v hodnosti majora do USA k náboru československých dobrovolníků do legie

8.4.1918 presentován u francouzských legií, účastní se bojových akcí na francouzsko - německé frontě

květen 1919 vojenský přidělenec v Paříži

30.11.1919 v hodnosti plukovníka demobilizován

zima 1919 přednosta obchodního oddělení na ministerstvu zahraničí

1921-1924 vyslanec v Nizozemsku

1924-1925 velvyslanec v Rumunsku

1924 stává se členem sociálnědemokra­tické strany

1925-1928 velvyslanec v USA

1928-1932 velvyslanec ve Švýcarsku

1932-1936 velvyslanec v Rakousku, stává se blízkým přítelem E. Beneše

1937-1939 vyslanec v SSSR, v těchto letech získán ke spolupráci NKVD

1941-1945 velvysanec v SSSR

1945-1948 předseda vlády

1945-1971 poslanec Národního shromáždění

1945-listopad 1947 předsedou ČSSD

1946/1947 stává se tzv. tajným členem KSČ

25.2.1948 ministr průmyslu

po únoru 1948 se spolupodílí na začlenění ČSSD do KSČ

1948-1966 člen předsednictva ÚV KSČ

1951-1953 ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní

1953-1964 předseda Národního Shromáždění

1966-1971 člen ÚV KSČ

1968 po okupaci vedl delegaci ÚV na sovětské velvyslanectví s tzv. protestní nótou

2.5.1976 zemřel v Praze


Byl také předsedou Svazu československo-sovětského přátelství


Vyznamenání :

4x Kříž sv. Jiří
Zborovská pamětní medaileZdroj : https://www.vuapraha.army.cz/ , zivotopisyonline.cz , cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#314231Verze : 0
Z. Fierlinger je čestným občanem města ŠumperkZdroj: www.sumperk.cz
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#314213Verze : 0
Diskuse
Byl to mimořádně statečný člověk. Na výstavě o čs. legii byl vystaven i jeho kříž Sv. Jiří 1. třídy, což v praxi znamená, že byl "plným rytířem" tedy zde bez diskuzí. Nevím dále, ale stal se profesním politikem a to hovoří za vše (viz současná politická scéna).
URL : https://www.valka.cz/Fierlinger-Zdenek-t15704#314220Verze : 0