Main Menu
User Menu

Dubček, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Dubček
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Dubček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RSDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1921 Uhrovec /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.11.1992 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
- predseda Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
- predseda Federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
www.aktuality.sk
URL : https://www.valka.cz/Dubcek-Alexander-t15702#514331Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dubček
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Dubček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1949

Řád 25. února I. stupeň
1st Class
I. stupeň?

26.02.1958

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
číslo matriky 2763

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Commemorative medal for the 20th anniversary of the Slovak National Uprising
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1968

Řád Georgi Dimitrova
Order of Georgi Dimitrov
Орден Георги Димитров
-

DD.MM.1991

Pamětní medaile M. R. Štefánika - I. stupně
M. R. Štefánik Commemorative Medal - gold
Pamätná medaila M. R. Štefánika - zlatá
-

DD.MM.1991

Čestný odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku - Velká čestná dekorace ve zlatě na stuze
Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria - Grand Decoration of Honour in Gold with Sash
Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
-

31.08.1995

Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
in memoriam

03.01.2000

Pribinův kříž I. třídy
Pribina's Cross 1st class
Pribinov kríž I. triedy
-

DD.MM.2003

Řád bílého lva, civilní skupina, 1. třída
The Order of the White Lion, Civil Division, 1st Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dub%C4%8Dek
ru.wikipedia.org
www.aktuality.sk
www.prazskyhradarchiv.cz
www.parlament.gv.at
URL : https://www.valka.cz/Dubcek-Alexander-t15702#646197Verze : 0
MOD
Alexander DUBČEK

27. 11. 1921- 7. 11. 1992

Významný česko- slovenský politik a štátnik

Narodil sa v Uhrovci, detstvo a mladosť prežil v Sovietskom zväze, kde jeho otec pracoval ako člen vysťahovaleckého družstva Interhelpo. Po návrate do vlasti roku 1938 sa vyučil za strojného zámočníka a pracoval v dubnickej zbrojovke. Po oslobodení pracoval ako robotník v Trenčíne, roku 1949 sa stal politickým pracovníkom. V rokoch 1952- 1955 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, potom na Vysokej škole politickej ÚV KSSZ v Moskve. Roku 1963 sa stal prvým tajomníkom ÚV KSS. Osobnostný aj politický vývoj A. Dubčeka v šesťdesiatych rokoch, v období prvého vyrovnávania sa so stalinistickou tradíciou KSČ, vyústil do toho, že ho na januárovom plenárnom zasadnutí ÚV KSČ zvolili do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Bol spoluiniciátorom československého obrodného procesu. V auguste 1968, po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, bol násilím odvlečený do Moskvy, kde sa zúčastnil na rokovaniach o moskovských protokoloch. V apríli 1969 bol odvolaný z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ. Do októbra 1969 bol predsedom Federálneho zhromaždenia, potom do júna 1970 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Turecku. V tom istom roku bol vylúčený z radov KSČ. Od roku 1970 do roku 1985 pracoval v Západoslovenských štátnych lesoch ako technicko-hospodársky pracovník, potom odišiel do dôchodku. Nikdy sa nezmieril so zastavením obrodného procesu v Československu. Aktívne sa do nového politického hnutia proti totalite zapojil najmä v polovici osemdesiatych rokov. Po 17. novembri 1989 sa A. Dubček okamžite zapojil do politického života na strane bojovníkov proti totalitnému systému, celú svoju autoritu vložil do podpory nového spoločenského pohybu a posilnil jeho revolučnú autenticitu. Dňa 28. decembra 1989 bol zvolený za predsedu Federálneho zhromaždenia ČSR. Dňa 1. 9. 1992 utrpel A. Dubček pri autonehode na diaľnici neďaleko Humpolca ťažké zranenie a bol prevezený do pražskej nemocnice Na Homolke, kde 7. 11. 1992 zraneniu podľahol. Pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
URL : https://www.valka.cz/Dubcek-Alexander-t15702#58416Verze : 1
Fotky pomníku Alexandra Dubčeka na mieste tragickej havárie.


zdroj: vlastne foto 25.9.2006
Dubček, Alexander - Pomník A. Dubčeka

Pomník A. Dubčeka
Dubček, Alexander - Pomník A. Dubčeka

Pomník A. Dubčeka
URL : https://www.valka.cz/Dubcek-Alexander-t15702#382977Verze : 0
Diskuse
Zakladateľ Sociálnodemokratickej strany Slovenska, SDSS. Tá sa z Dubčekovej smrti už nikdy nespamätala, dnes nemá prakticky žiadnu podporu voličov.

Keby sa nebol zabil, bol by pravdepodpbne, aj napriek tomu, že to bol bývalý vysokopostavený komunista, zvolený za prvého slovenského prezidenta.

Práve preto sa tu vytvára priestor na špekulácie, že nešlo o nehodu, ale o vraždu zo strany jeho politických oponentov (Mečiar?).
URL : https://www.valka.cz/Dubcek-Alexander-t15702#58603Verze : 1