Main Menu
User Menu

CZK - vz. 45

CZ 45

     
Název:
Name:
Pistole vz. 45
Originální název:
Original Name:
Pistole vz. 45
Kategorie:
Category:
samonabíjecí pistole
Výrobce:
Producer:
Česká zbrojovka Strakonice, ČR
Česká zbrojovka Uherský Brod, ČR
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,406 kg
Ráže:
Calibre:
6,35 mm
Náboj:
Cartridge:
6,35 Browning
Délka:
Length:
128 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
63,5 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
8 nábojů
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Vylepšení pistole vz.36.
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
https://en.wikipedia.org/wiki/CZ_45

edit: Gebirgsjäger
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#383547Verze : 1
MOD
Historie:
Pistole vz. 45 vznikla pod vedením Jana Kratochvíla na základě pistole vz. 36. Byla určena především pro osobní ochranu a ještě v 80. letech jimi byli vyzbrojeni příslušníci dopravní policie (tehdy VB).


Konstrukce:
Vz. 45 je pistole s dynamickým závěrem a pouze dvojčinnou spouští (DAO). Zbraň není vybavena manuální pojistkou ani záchytem závěru. V zásobníkové šachtě se nachází zásobníková pojistka, která po vyjmutí zásobníku přerušila kontakt spoušťového táhla s kohoutkem.


Změny oproti vz. 36:
*- zjednodušený spoušťový mechanismus s nižším odporem spouště,
*- jeden závěsný ozub hlavně (vz.36 měla dva),
*- absence manuální pojistky (některé vz.36 ji však také neměly),
*- zásobníková pojistka,
*- bočnice kryjící spoušťový mechanismus.


Technické údaje:
Ráže - 6,35mm
Náboj - 6,35 Browning
Celková délka - 128 mm
Délka hlavně - 63,5 mm
Celková výška - 91 mm
Celková šířka - 20 mm
Prázdná hmotnost - 410 g
Kapacita zásobníku - 8 nábojů
Počet drážek v hlavni - 6
Smysl stoupání drážek - pravý


Výroba:
Pistole vz. 45 byla vyráběna v České zbrojovce Strakonice od ledna 1946 až do roku 1952, kdy byla výroba přesunuta do Uherského Brodu, ale zde výroba zahájena nebyla a až v letech 1961-1962 zde byla malá série vyrobena.
Řada výrobních čísel začíná od 35000. V jednotlivých letech byly ve Strakonicích vyrobeny následující počty pistolí vz.45: 1946 – 5 100 ks
1947 – 32 561 ks
1948 – 18 541 ks
1951 – 23 885 ks
1952 – 15 409 ks.


Značení:
Pistole vz. 45 byly na levé straně závěru značeny: ČESKÁ ZBROJOVKA
NÁRODNÍ PODNIK
STRAKONICE


V roce 1952 bylo značení změněno na : ČESKÁ ZBROJOVKA – PRAHA


-----------------------------------------------
Prameny:
- L.Popelínský – Československé automatické zbraně a jejich tvůrci
- J.Skramoušský – Dvě sestry pistole ČZ 36 a 45, Střelecká revue 3/2002
- R.J.Berger – Know Your Czechoslovakian Pistols
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#58330Verze : 0
MOD
A ještě pár obrázků:
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#58331Verze : 0
MOD
Jeden kousek ze zbírek policejního muzea
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#84110Verze : 0
CZ 45 z mojí sbírky, se střenkami z CZ 92.
Zdroj: Vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#359440Verze : 0
Popis rozborky pistole:


ZAMIŘTE DO BEZPEČNÉHO PROSTORU!
1. Vyjměte zásobník.
2. PŘESVĚDČTE SE, ŽE V NÁBOJOVÉ KOMOŘE NENÍ NÁBOJ!
3. Uchopte pistoli do dlaně levé ruky. Palcem přidržujte hřbet rukojeti, zbývajícími prsty
uchopte shora závěr a posuňte jej kousek (asi 10 mm) dozadu, až se příčná drážka
ve spodní části výhozného okénka dostane naproti fixačnímu výstupku na hlavni
(obr. 6).
4. Pravou rukou pootočte ústí hlavně asi o 90° doprava (obr. 7) a vysu ňte závěr s hlavní
směrem dopředu.
5. Hlaveň pootočte vůči závěru do původní polohy, její zadní konec vykloňte dolů
a vysuňte ji ze závěru.
6. Vyjměte z rámu vratnou pružinu s vodítkem.


Zdroj: CZUB


S pistolí se velice nedoporučuje "cvakat naprázdno" z důvodu konstrukce úderníku který má při tomto zacházení tendenci lámat se
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#359461Verze : 0
VHÚ 30.9.12, vlastní foto


Dar gen. Bočkovi.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#457563Verze : 0
MOD
Zajímavé značení pistole - CZ mod.70
CZK - vz. 45 - CZ MOD. 70 - soukromá sbírka

CZ MOD. 70 - soukromá sbírka
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#459221Verze : 0
Diskuse
Co si matně vzpomínám, tak malý pouzdra měly OSOŽáci. Taky státní bezpečnost měla ve výzbroji pistole ráže 6,35 mm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#65527Verze : 0
Co si vzpomínám, tak v Policejním muzeu v Praze je skutečně uvedeno, že jí byli vyzbrojeni příslušníci DI VB.


Vlastní zážitek: podavač je poměrně "odfláknutá" součástka, jedná se o plech ohlý to tvaru písmene L a tudíž má tendenci přední hranu zvedat za tlaku vzpruhy výše. Toto vede ke špatnému zavedení náboje do komory, neboť dno nábojnice je hlouběji, než by být mělo. Takto se může snadno stát, že po stažení závěru do zadní polohy zůstane tento tam. Při pokusu o domluvení pistoli došlo - mj. právě díky DAO systému - k zavedení náboje do komory a okamžitému odpálení! Stejně tak se stalo, když jsem pistoli natáhl razatněji.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#110558Verze : 0
Pokud vím, byli touto pistolí vyzbrojeni příslušníci řízení dopravy (na křižovatkách - v Praze se jmenovali OŘD). Hlídky silničního dozoru měly normální ČZ vz.50, ale v bílých pouzdrech.
Tvrzení, že ČZ vz.45 měla ve výzbroji Stb považuji za úsměvné (odkud pramení tato informace)?
Je ale pravdou, že obecně pistole této ráže (většinou ale DUO, měla měkčí spoušť) si jako osobní - soukromou zbraň pořizoval skoro každý polda a nosil ji v civilu, z toho asi tato informace vzešla. Very Happy Běžně se prodávaly za 50 Kčs. 8.)

Ohledně podavače zásobníku a vzpříčení (nepodání) náboje - to byla nectnost všech ČZ, prosluly tím hlavně ČZ vz.50. Lze tomu čelit přihnutím vývodek k sobě, aby úhel podávaného - prvního - náboje byl shodný s úhlem vývodek. Dělal jsem to po každém nabití před zasunutím do zbraně o podložku na štandu - a bylo po jinak velice častých závadách.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#110594Verze : 0
Ohledně STB- jak to bylo s odzbrojováním STB po jejím zrušení? Odevzdávali příslušníci i osobní zbraně?
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-45-t15682#359446Verze : 0
MOD