Main Menu
User Menu
Reklama

Jaroš, Otakar

     
Příjmení:
Surname:
Jaroš
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Jaroš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Kapitán (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1912 Louny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1943 Sokolovo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel obrany Sokolova, padl v boji.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
První cizinec vyznamenaný Titulem hrdiny Sovětského svazu během 2. světové války.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945. Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#471404Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jaroš
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Jaroš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1934 Vyšší elektrotechnická škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola pro důstojníky telegrafního vojska v záloze
DD.10.1936-29.08.1937 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1937 poručík
25.10.1941 nadporučík
05.05.1943 kapitán (in memoriam)1)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1943-08.03.1943 Velitel : 1. pěší rota

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Pěší pluk 17 (presenční služba)
DD.MM.1937-DD.MM.1939 Telegrafní prapor 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
07.02.1942-08.03.1943 Československý polní prapor 1, velitel 1. roty
Vyznamenání:
Awards:

13.03.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

17.04.1943

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

17.04.1943

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
in memoriam

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
in memoriam

08.03.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
in memoriam

DD.MM.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
in memoriam

DD.MM.2008

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
in memoriam

Poznámka:
Note:
1) podle zdroje 3) od 5.5.1945
Zdroje:
Sources:
1) KOLEKTIV AUTORŮ. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945. Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005. ISBN 80-7278-233-9
2) http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1552
3) http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/jaros.html
4) www.vhu.cz
5) www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#471417Verze : 0
MOD
Kapitán Otakar Jaroš - velitel 1. pěší roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR


Narodil se 1. 8. 1912 v Lounech
Padl 8. 3. 1943 u SokolovaHrdina Sovětského svazu


Od roku 1938 byl důstojníkem telegrafního vojska. V srpnu 1939 se mu podařilo přejít přes hranice do Polska, kde vstoupil do formující se čs. jednotky v Krakově. Po zahájení II. sv. války byl internován v SSSR, v táboře NKVD. Počátkem roku 1942 byl propuštěn a zapojil se do formování čs. jednotky v SSSR. V lednu 1943 jako nadporučík ve funkci velitele 1. roty 1. čs. samostatného polního praporu odjel na frontu. V březnu byla jeho jednotka pověřena obranou vesnice Sokolovo, kde u kostela padl v boji s nepřátelskou přesilou. Byl vyznamenán in memorian Československým válečným křížem 1939 a v dubnu 1943 titulem Hrdina Sovětského svazu.
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#58072Verze : 0
malý doplněk


kapitán in memoriam Otakar Jaroš


Jednotka v bitvě u Sokolova: 1.rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 19/d
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 7.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam
ČS. válečný kříž 1939 in memoriam
sovětský Řád Lenina in memoriam
ČS.vojenský řád bílého lva Za vítěství I.stupně in memoriam


Byl členem oranské skupinyZdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#138715Verze : 0
V roce 1934 ukončil Vyšší elektrotechnickou školu v Praze a nastoupil vojenskou službu u telegrafního praporu 3.p.pl.17 v Trnavě,kde absolvoval školu pro důstojníky telegrafního vojska v záloze.1.9.1936 je přijatdo dobrovolné další činné služby v hodnosti podporučík.Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích.Od 29.8.1937 je ve funkci zástupce velitele u náhradní telegrafní roty u tel..praporu 4 v Prešově,od listopadu je velitel čety u 4.roty.


12.8.1939 odchází do Polska,24.8.1939 je prezentován v Bronovicích jako velitel telegrafní roty.Po přechodu do SSSR je internován v táborech v Suzdalu a Oranki.V lednu 1940 se stal radistou v Moskvě,od dubna 1941 je začleněn do zpravodajské sk.určené pro Slovensko.V době působení u čs.vojenské mise v SSSR je v říjnu 1941 povýšen na nadporučíka.


V Buzuluku je prezentován 7.2.1942 abyl velitelem 1.pěší roty 1.čs.samostatné polního praporu v SSSR.Od 1.9.1942 se stává důstojníkem z povolání


17.3.1943 mu je jako prvnímu cizinci udělena medaile Zlatá hvězda a titul Hrdina SSSR a 5.5.1943 je povýšen na kapitána pěchoty in memoriamZdroj:Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945--MO ČR-Avis
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#229614Verze : 0
Diskuse
Otakaru Jarošovi a formování čs. jednotky byl věnován poslední díl pořadu Historie.cs
www.ceskatelevize.cz
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#471377Verze : 0
Měl bych připomínku k prvnímu příspěvku. Otakar Jaroš, navzdory zakořeněnému tvrzení, NEBYL první cizinec, vyznamenaný zlatou hvězdou hrdiny SSSR.

ZHH SSSR byli již v roce 1936 vyznamenáni Bulhar Volkan Goranov a Ital Primo Gibelli, oba za bojovou činnost ve španělské občanské válce.

Otakar Jaroš byl první vyznamenaný cizinec za 2. světové války, nicméně v celkovém pořadí třetí.

soviet-awards.com
URL : https://www.valka.cz/Jaros-Otakar-t15594#471461Verze : 0
MOD