Main Menu
User Menu

SS - U-96 (1940)

     
Název:
Name:
U-96
Originální název:
Original Name:
U-96
Kategorie:
Category:
ponorka
Třída:
Class:
Typ VIIC
Kódové označení:
Pennant Number:
U-96
Loděnice:
Builder:
Friedrich Krupp Germaniawerft, Kiel, /
Založení kýlu:
Laid Down:
16.09.1939
Spuštění na vodu:
Launched:
01.08.1940
Uvedení do služby:
Commissioned:
14.09.1940
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
dd.02.1945
Potopené lodě:
Sunk Ships:
11.12.1940 Rotorua (10890 GRT)
11.12.1940 Towa (5419 GRT)
12.12.1940 Macedonier (5227 GRT)
12.12.1940 Stureholm (4575 GRT)
14.12.1940 Western Prince (10926 GRT)
16.01.1941 Oropesa (14118 GRT)
17.01.1941 Almeda Star (14936 GRT)
13.02.1941 Arthur F. Corwin (10516 GRT)
13.02.1941 Clea (7987 GRT)
18.02.1941 Black Osprey (5589 GRT)
22.02.1941 Scottish Standard (6999 GRT)
23.02.1941 Anglo-Peruvian (5457 GRT)
24.02.1941 Linaria (3385 GRT)
24.02.1941 Sirikishna (5458 GRT)
28.04.1941 Caledonia (9892 GRT)
28.04.1941 Oilfield (8516 GRT)
28.04.1941 Port Hardy (8897 GRT)
19.05.1941 Empire Ridge (2922 GRT)
05.07.1941 Anselm (5954 GRT)
31.10.1941 Bennekom (5998 GRT)
19.02.1942 Empire Seal (7965 GRT)
20.02.1942 Lake Osweya (2398 GRT)
22.02.1942 Kars (8888 GRT)
22.02.1942 Torungen (1948 GRT)
09.03.1942 Tyr (4265 GRT)
10.09.1942 Elisabeth van Belgie (4241 GRT)
10.09.1942 Sveve (6313 GRT)
11.09.1942 Delães (415 GRT)
Velitel:
Commander:
14.09.1940-28.03.1942 Lehmann-Willenbrock, Heinrich (Kapitänleutnant)
28.03.1942-15.03.1943 Hellriegel, Hans Jürgen (Oberleutnant zur See)
16.03.1943-dd.02.1944 Peters, Wilhelm (Oberleutnant zur See)
dd.02.1944-30.06.1944 Willner, Horst (Oberleutnant zur See)
01.07.1944-dd.02.1945 Rix, Robert (Oberleutnant zur See)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
potopeno 28 obchodních plavidel (190.094 BRT)


poškozena 4 obchodní plavidla (33.043 BRT)
Zdroje:
Sources:
https://uboat.net/ ; https://www.u-boote-online.de/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.ubootwaffe.net/
URL : https://www.valka.cz/SS-U-96-1940-t15593#329176Verze : 0
MOD

Číslo zakázky :
Order number :
werk 601
Jednotka / Unit : Období / Period :
7. Unterseebootsflottille 14.09.1940-30.11.1940
7. Unterseebootsflottille 01.12.1940-31.01.1943
24. Unterseebootsflottille 01.04.1943-30.06.1944
22. Unterseebootsflottille 01.07.1944-15.02.1945
Domovský přístav :
Homeport :
Kiel, DE
Saint-Nazaire, FR
Memel, DE
Gotenhafen, DE
Číslo polní pošty :
Field post number :
M 29 052
Doba hlídky / Period of Patrol : Velitel / Commander : Popis / Description :
04.12.1940-29.12.1940 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 1. bojová plavba, trvající 26 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 britské osobní lodě (přepravující náklad), 1 nizozemská, 1 belgická a 1 švédská nákladní loď o celkové tonáži 37.037 tun, a poškozeny britská nákladní loď a nizozemský tanker o celkové tonáži 15.864 tun
Ponorka opustila základnu v Kiel, DE a operovala v severním Atlantiku mezi Islandem, Velkou Británií a Irskem (útok na konvoj HX-92, OB-257 a OB-259), pak zakotvila v přístavu Lorient, FR
09.01.1941-22.01.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 2. bojová plavba, trvající 14 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 britské osobní lodě (přepravující náklad) o celkové tonáži 29.054 tun
Plavidlo U-96 operovalo z Lorient, FR a hlídkovalo v severním Atlantiku v oblasti západně od Irska
30.01.1941-28.02.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 3. bojová plavba, trvající 30 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 3 britské tankery a 4 britské nákladní lodě o celkové tonáži 45.391 tun
Ponorka opustila přístav Lorient, FR a hlídkovala v severním Atlantiku v oblasti jižně od Islandu a západně od Irska (útok na konvoj HX-106, HX-107, OB-287 a OB-288), poté přirazila k molu na záklaně v Saint-Nazaire, FR
12.04.1941-22.05.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 4. bojová plavba, trvající 41 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 britské nákladní lodě, 1 norský a 1 britský tanker o celkové tonáži 30.227 tun
Plavidlo U-96 vyplulo z Saint-Nazaire, FR a operovalo opět v oblasti jižně od Islandu a západně od Irska (útok na konvoj HX-121 a HG-61)
19.06.1941-09.07.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 5. bojová plavba, trvající 21 dní, v jejímž průběhu byla potopena britská nákladní loď (transport s 1.210 vojáky) o 5.954 tunách
Ponorka vyplula ze základny v Saint-Nazaire, FR, kam se i vrátila, a hlídkovala v severním Atlantiku
02.08.1941-12.09.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 6. bojová plavba, trvající 42 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Plavidlo U-96, poté co opustilo přístav Saint-Nazaire, FR operovalo v severním Atlantiku, jiho-východně od Grónska, jižně a jiho-západně od Islandu a západně od Irska, později se vrátilo zpět do Saint-Nazaire, FR
27.10.1941-06.12.1941 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 7. bojová plavba, trvající 41 dní, v jejímž průběhu byla potopena nizozemská nákladní loď o 5.998 tunách
Ponorka opět vyplula ze Saint-Nazaire, FR a hlídkovala v severním Atlantiku vprostoru severně a severo-východně od souostroví Azory a západně od Irska (útok na konvoj OS-10), poté se pokusila o výpad do Středozemního moře, ale nedokázala proplout průlivem Gibraltar, a vrátila se proto zpět do Saint-Nazaire, FR
31.01.1942-23.03.1942 Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock 8. bojová plavba, trvající 52 dní, v jejímž průběhu byly potopeny 2 norské, 1 britská a 1 americká nákladní loď a 1 britský tanker o celkové tonáži 25.464 tun
Plavidlo U-96 vyplulo z přístavu Saint-Nazaire, FR a po přeplavbě severního Atlantiku operovala u pobřeží Kanady (útok na konvoj HX-175), poté se vrátila zpět do Saint-Nazaire, FR
23.04.1943-01.07.1942 Oberleutnant zur See Hans Jürgen Hellriegel 9. bojová plavba, trvající 70 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Ponorka operovala opět ze základny v Saint-Nazaire, FR a hlídkovala uprostřed severního Atlantiku
24.08.1942-05.10.1942 Oberleutnant zur See Hans Jürgen Hellriegel 10. bojová plavba, trvající 43 dní, v jejímž průběhu byla potopena belgická nákladní loď, norský tanker a portugalská rybářská loď o celkové tonáži 10.969 tun, a poškozen britský tanker a britská osobní loď o celkové tonáži 17.179 tun
Plavidlo U-96 vyplulo ze Saint-Nazaire, FR a operovalo uprostřed severního Atlantiku (útok na konvoj ON-127 a RB-1), pak se vrátila zpět do Saint-Nazaire, FR
26.12.1942-08.02.1943 Oberleutnant zur See Hans Jürgen Hellriegel 11. a poslední bojová plavba, trvající 45 dní (nebylo potopeno žádné nepřátelské plavidlo)
Ponorka opustila přístav Saint-Nazaire, FR a hlídkovala v severním Atlantiku v oblasti západně od Kanady a jižně od Grónska, poté se vydala zpět do Německa a zakotvila na základně v Königsberg, PL
Datum / Date : Událost / Event :
30.05.1938 objednána stavba ponorky
14.12.1940 při útoku na konvoj OB-257 byla poškozena britská nákladní loď Empire Razorbill o 5.118 tunách 3 zásahy z palubního děla
18.12.1940 torpédován a poškozen nizozemský tanker Pendrecht o 10.746 tunách, plovoucí v konvoji OB-259
28.04.1941 na německou ponorku v oblasti jiho-východně od Islandu zaútočila britská korveta HMS Gladiolus (K34). Výsledkem bylo potopení U-65 namísto U-96, která unikla bez poškození
31.10.1941 při nočním hladinovém útoku na konvoj OS-10 potopil velitel U-96, Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock, na velkou vzdálenost střelbou z palubního děla jedno z plavidel. Na to ihned reagovala britská eskortní válečná loď HMS Lulworth (Y60), opětovala palbu a poté co zahnala ponorku pod vodu, použila ještě 27 hlubinných náloží, ale bez nějakého výsledku. Ponorka U-96 unikla a pokračovala ve své hlídkové plavbě
30.11.1941 při pokusu o proplutí průlivu Gibraltar na ponorku zaútočil ve 22:35 hod. britský letoun Swordfish. Plavidlo se muselo potopit a vynořilo se až následujícího rána v 04:45 hod., aby zamířilo zpět na základnu v okupované Francii (tato dramatická událost se stala námětem pro román Das Boot, který napsal člen posádky U-96 Leutnant zur See Lothar Günther Buchheim
07.05.1942 zahájena operace Vlčí smečky Hecht v níž operovala i U-96 (společně s U-94, U-124, U-406, U-569 a U-590)
18.06.1942 deaktivována Vlčí smečka Hecht
02.09.1942 zahájena operační aktivita Vlčí smečky Stier i s U-96 (a s ní U-380, U-404, U-584, U-594 a U-608)
10.09.1942 ponorka zasáhla torpédem britský tanker F. J. Wolfe o 12.190 tunách, plavící se v konvoji ON-127
14.09.1942 Vlčí smečka Stier rozpuštěna
25.09.1942 ponorka torpédovala a poškodila britský osobní parník New York o 4.989 tunách z konvoje RB-1 (následující den je potopen plavidlem U-91)
12.01.1943 U-96 zapojena do Vlčí smečky Jaguar (za účasti U-123, U-266, U-413, U-594, U-598, U-662 a U-706)
23.01.1943 deaktivována Vlčí smečka Jaguar
30.03.1945 zakotvená a vyřazená ponorka byla zničena během bombardování přístavu Wilhelmshaven, DE letadly USAAF, na pozici 53°31'00"N 08°10'00"E (kvadrant AN 9815)
URL : https://www.valka.cz/SS-U-96-1940-t15593#329760Verze : 0
MOD