Main Menu
User Menu

Allenby, Edmund Henry Hynman

     
Příjmení:
Surname:
Allenby
Jméno:
Given Name:
Edmund Henry Hynman
Jméno v originále:
Original Name:
Edmund Henry Hynman Allenby
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
1.vikomt Allenby z Megidda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.04.1861 Brackenhurst /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.05.1936 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Egyptských expedičných síl.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#499583Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Allenby
Jméno:
Given Name:
Edmund Henry Hynman
Jméno v originále:
Original Name:
Edmund Henry Hynman Allenby
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1914-19.04.1915 Velitel : Jezdecký sbor
04.05.1915-07.05.1915 Velitel : Jezdecký sbor
23.10.1915-09.06.1917 Velitel : 3. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

10.09.1908

Řád bílého orla 1. třída s meči
Order of White Eagle 1st Class with Swords
Орден белог орла 1. cтепен са мачевима
-

26.07.1917

Řád Leopolda 2. třída
Order of Leopold 2nd Class
Ordre de Leopold Grand Officier
-

11.03.1918

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

10.10.1918

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

05.11.1918

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

11.03.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

12.07.1919

Medaile za vynikající službu (armáda)
Distinguished Service Medal (Army)
-

- 21.08.1919 -

-
-
-

20.09.1919

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř velkokříže (1. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross
Order of St Michael and St George - Knight Grand Cross (1st Class)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#499586Verze : 0
MOD
Edmund Allenby sa narodil 23. apríla 1861 v Brackenhurst Halle v Nottinghamshire, ako jedno zo šiestich detí. Allenby mal takmer idylické detstvo. Najprv navštevoval školu v Haileybury, kde mu vštepili jeho povestný zmysel pre povinnosť. Po absolvovaní tejto školy nastúpil v roku 1881 na Kráľovskú vojenskú akadémiu v Sandhurste. Nebol nijak výnimočným žiakom, patril k priemeru jeho ročníka. V roku 1882 bol prevelený k jazdectvu . 10. mája 1882 sa stal podpráporčíkom 6. pluku Inniskillinskych dragúnov v južnej Afrike. V rokoch 1884-1888 sa zúčastnil výprav do Bečuánska a Zululandu. V tomto období bol povýšený na kapitána. Počas Búrskych vojen viedol najprv eskadrónu a potom pluk na pomoc Kimberley a do Pretórie. Od januára 1901 velil „lietajucej kolone“ bez porážky až do konca vojny. Od roku 1902 bol veliteľom 5. Kráľovského pluku írskych hulánov.
Od 4. augusta 1914 velil Allenby jazdeckej divízii Britských expedičných síl, potom od 9. októbra jazdeckému zboru. V roku 1915, konkrétne 6. mája sa stal veliteľom 5. zboru a v októbri už ako generál velil 3. armáde. Svoj prvý väčší vojenský úspech v prvej svetovej vojne dosiahol Allenby v bitke pri Arrase (9. apríl - 3. máj 1917). Od 28. júna 1917 preberá velenie nad Egyptskými expedičnými silami. Jeho najväčším úspechom bola bezpochyby bitka pri Beerševe (31. októbra- 7. novembra 1917), ktoru vyhral a následkom tejto vyhratej bitky padol 9. decembra Jeruzalem.
V roku 1918 pokračovala jeho séria víťazstiev. V období 19. februára – 4. mája 1918 viedol vojenské operácie v údolí Jordánu. 19.- 30. septembra vyhral bitku pri Megidde a následne od 1. až do 26. októbra obsadil Damašk, Homs, Tripolis a Aleppo. Po vojne bol 25. marca 1919 menovaný mimoriadnym vysokým komisárom pre Egypt. Dosiahol hodnosti poľného maršala. V októbri 1919 mu bol udelený titul vikomta. 14. júla 1925 rezignoval na svoju funkciu a odišiel z Egypta.
Allenby bol veľký, fyzicky zdatný a disciplinovaný muž. Mal rad šport, čítanie, no venoval sa najmä botanike a ornitológii. Allenby bol realista a vždy trval na dôkladnom a dobrom spracovaní vecí. Mal mimoriadne nadanie a schopnosť utajiť svoje zámery pred nepriateľom. Allenby bol veľmi impulzívny a horlivý. Ak jeho rozkazy neboli splnené podľa jeho predstáv, tak vedel veľmi kriticky pokarhať, treba ale dodať, že tých ktorý mu slúžili podľa svojich najlepších schopností zahŕňal slovami chváli. V armáde mal kvôli svojej zvláštnej povahe veľa nepriateľov a tak mnohý podceňovali a znevažovali jeho veliteľské schopnosti. Podľa iných však bol Allenby najlepším britským veliteľom I. svetovej vojny. Zomrel 14. mája 1936 v Londýne vo veku 75 rokov.
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#78277Verze : 0