Allenby, Edmund Henry Hynman

     
Příjmení:
Surname:
Allenby Allenby
Jméno:
Given Name:
Edmund Henry Hynman Edmund Henry Hynman
Jméno v originále:
Original Name:
Edmund Henry Hynman Allenby
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
1.vikomt Allenby z Megidda 1. Viscount Allenby of Megiddo
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.04.1861 Brackenhurst /
23.04.1861 Brackenhurst /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.05.1936 Londýn
14.05.1936 London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Egyptských expedičných síl. Commander of Egyptian Expeditionary Forces.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#499583 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Allenby Allenby
Jméno:
Given Name:
Edmund Henry Hynman Edmund Henry Hynman
Jméno v originále:
Original Name:
Edmund Henry Hynman Allenby
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
www.london-gazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#499586 Verze : 0
Edmund Allenby sa narodil 23. apríla 1861 v Brackenhurst Halle v Nottinghamshire, ako jedno zo šiestich detí. Allenby mal takmer idylické detstvo. Najprv navštevoval školu v Haileybury, kde mu vštepili jeho povestný zmysel pre povinnosť. Po absolvovaní tejto školy nastúpil v roku 1881 na Kráľovskú vojenskú akadémiu v Sandhurste. Nebol nijak výnimočným žiakom, patril k priemeru jeho ročníka. V roku 1882 bol prevelený k jazdectvu . 10. mája 1882 sa stal podpráporčíkom 6. pluku Inniskillinskych dragúnov v južnej Afrike. V rokoch 1884-1888 sa zúčastnil výprav do Bečuánska a Zululandu. V tomto období bol povýšený na kapitána. Počas Búrskych vojen viedol najprv eskadrónu a potom pluk na pomoc Kimberley a do Pretórie. Od januára 1901 velil „lietajucej kolone“ bez porážky až do konca vojny. Od roku 1902 bol veliteľom 5. Kráľovského pluku írskych hulánov.
Od 4. augusta 1914 velil Allenby jazdeckej divízii Britských expedičných síl, potom od 9. októbra jazdeckému zboru. V roku 1915, konkrétne 6. mája sa stal veliteľom 5. zboru a v októbri už ako generál velil 3. armáde. Svoj prvý väčší vojenský úspech v prvej svetovej vojne dosiahol Allenby v bitke pri Arrase (9. apríl - 3. máj 1917). Od 28. júna 1917 preberá velenie nad Egyptskými expedičnými silami. Jeho najväčším úspechom bola bezpochyby bitka pri Beerševe (31. októbra- 7. novembra 1917), ktoru vyhral a následkom tejto vyhratej bitky padol 9. decembra Jeruzalem.
V roku 1918 pokračovala jeho séria víťazstiev. V období 19. februára – 4. mája 1918 viedol vojenské operácie v údolí Jordánu. 19.- 30. septembra vyhral bitku pri Megidde a následne od 1. až do 26. októbra obsadil Damašk, Homs, Tripolis a Aleppo. Po vojne bol 25. marca 1919 menovaný mimoriadnym vysokým komisárom pre Egypt. Dosiahol hodnosti poľného maršala. V októbri 1919 mu bol udelený titul vikomta. 14. júla 1925 rezignoval na svoju funkciu a odišiel z Egypta.
Allenby bol veľký, fyzicky zdatný a disciplinovaný muž. Mal rad šport, čítanie, no venoval sa najmä botanike a ornitológii. Allenby bol realista a vždy trval na dôkladnom a dobrom spracovaní vecí. Mal mimoriadne nadanie a schopnosť utajiť svoje zámery pred nepriateľom. Allenby bol veľmi impulzívny a horlivý. Ak jeho rozkazy neboli splnené podľa jeho predstáv, tak vedel veľmi kriticky pokarhať, treba ale dodať, že tých ktorý mu slúžili podľa svojich najlepších schopností zahŕňal slovami chváli. V armáde mal kvôli svojej zvláštnej povahe veľa nepriateľov a tak mnohý podceňovali a znevažovali jeho veliteľské schopnosti. Podľa iných však bol Allenby najlepším britským veliteľom I. svetovej vojny. Zomrel 14. mája 1936 v Londýne vo veku 75 rokov.
URL : https://www.valka.cz/Allenby-Edmund-Henry-Hynman-t15578#78277 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více